W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ruszył nabór wniosków o Nagrodę Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury

10.01.2024

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Grupa laureatów nagród starosty, wnioskodawcy oraz włodarze powiatu w altanie w skansenie

Wyróżnienie mogą otrzymać osoby fizyczne będące mieszkańcami powiatu pszczyńskiego, osoby prawne oraz inne podmioty, które w 2023 roku wykazały się znaczącymi dokonaniami w zakresie upowszechniania kultury, twórczości artystycznej, edukacji kulturalnej oraz innej działalności służącej upowszechnianiu kultury i sztuki w powiecie pszczyńskim. Nagrody Starosty w dziedzinie kultury mogą otrzymać także osoby lub podmioty zaangażowane w rozwój i umacnianie środowiska artystycznego w powiecie pszczyńskim, bądź które zdobyły nagrody lub wyróżnienia w konkursach lub imprezach rangi, co najmniej wojewódzkiej.

Kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: instytucje lub organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej działające na rzecz kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz Komisja Spraw Społecznych Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Wnioski należy składać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 do 31 stycznia 2024 r. Decyduje data wpływu do urzędu. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa regulamin uchwalony przez Radę Powiatu Pszczyńskiego, z którym warto zapoznać się przed złożeniem wniosku.

Materiały

Pełna treść artykułu - Starostwo Powiatowe w Pszczynie ↗
Regulamin przyznawania corocznych Nagród Starosty Pszczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury ↗
Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Pszczyńskiego w dziedzinie kultury ↗
{"register":{"columns":[]}}