W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:GP.271.07.2023
  • Data rozpoczęcia: 25.04.2023
  • Data zakończenia: 29.05.2023
  • Jednostka publikująca:Urząd Gminy Kobiór
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-219978ea-df7f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE​_O​_ZAMÓWIENIU.pdf 0.17MB
Specyfikacja Warunków Zamówienia
SWZ.doc 0.34MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Wersja​_1​_-​_Oferta​_(aktualna​_2504.pdf 0.15MB
Załącznik nr 2 - oświadczenie
Zał​_nr​_2​_-​_Oświadczenie.docx 0.03MB
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Zał​_nr​_3​_-​_Wzór​_umowy.pdf 0.97MB
Załącznik nr 4 - dokumentacja projektowa
Zał​_nr​_4​_-​_Dokumentacja​_Projektowa.zip 8.59MB
Załącznik nr 5 - STWiORB
Zał​_nr​_5​_-​_STWiORB.pdf 0.46MB
Załącznik nr 6 - przedmiar robót
Zał​_nr​_6​_-​_Przedmiar​_robót.pdf 0.21MB
Załącznik nr 7 - harmonogram
Zał​_nr​_7​_-​_harmonogram.xls 0.04MB
Załącznik nr 8 - grupa kapitałowa
Zał​_nr​_8​_-​_Grupa​_kapitałowa.doc 0.03MB
Załącznik nr 9 - wykaz robót
Zał​_nr​_9​_-​_Wykaz​_robót.doc 0.04MB
Załącznik nr 10 - wykaz osób
Zał​_nr​_10​_-​_Wykaz​_osób.doc 0.04MB
Załącznik nr 11 - oświadczenie dotyczące zatrufnienia osób
Zał​_nr​_11​_-​_Oświadczenie​_dot​_zatrudnienia​_osób.docx 0.02MB
Odpowiedzi z dnia 8.05.2023 r. na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ
odpowiedzi​_na​_pytania​_05052023.pdf 0.07MB Data dodania załącznika: 2023-05-08
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja​_o​_kwocie​_na​_realizacje​_zam.pdf 0.17MB Data dodania załącznika: 2023-05-12
Informacja z otwarcia ofert
Informacja​_z​_otwarcia​_ofert.pdf 0.17MB Data dodania załącznika: 2023-05-12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja​_o​_wyborze.pdf 0.59MB Data dodania załącznika: 2023-05-29
Ogłoszenie o wyniku postępowania
OGŁOSZ​_O​_WYNIKU​_POSTĘP-oświetlenie​_szkoła​_.pdf 0.07MB Data dodania załącznika: 2023-06-12
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.04.2023 18:06 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Młocek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 7.0 12.06.2023 18:59 Grzegorz Strączek
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 6.0 30.05.2023 07:33 Grzegorz Strączek
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 5.0 12.05.2023 15:32 Grzegorz Strączek
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 4.0 12.05.2023 15:28 administrator gov.pl
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 3.0 12.05.2023 09:35 Grzegorz Strączek
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 2.0 08.05.2023 13:11 Grzegorz Strączek
Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej przy ul. Tuwima 33 w Kobiórze na energooszczędne 1.0 25.04.2023 18:06 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}