W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w roku 2024

19.03.2024

Na podstawie art. 6r ust 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Kobiór uchwałą nr RG.0007.407.2023 z dnia 30 listopada 2023r. określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi.

Różnokolorowe kontenery na odpady.

Przedmiotowa uchwała jest kontynuacją uchwały z 2015 r. o numerze RG.0007.62.2015, zmienionej w roku kolejnym uchwałą nr RG.0007.97.2016.
Głównym powodem podjęcia niniejszej uchwały była konieczność dostosowania cen świadczonych dodatkowych usług (niezmienianych od 2016r.), do cen określonych w nowej umowie na  „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych” obowiązującej od 1 stycznia 2024r.
Zgodnie z przedmiotową uchwałą, cennik usług dodatkowych w 2024 roku wygląda następująco:

  1. bezpośredni odbiór z nieruchomości i zagospodarowanie odpadów „zielonych” – 10,00 zł brutto za jeden brązowy worek 120l. Worki będą wydawane w Urzędzie Gminy Kobiór po ich uprzednim opłaceniu.
  2. przyjęcie w PSZOK i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych (w tym papy i materiałów izolacyjnych) oraz zużytych opon w ilości powyżej 1 tony na nieruchomość/mieszkanie, na rok kalendarzowy:
  • odpady wielkogabarytowe - 1035,72 zł brutto za tonę;
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych - 724,68 zł brutto za tonę;
  • papa odpadowa - 1858,68 zł brutto za tonę;
  • materiały izolacyjne - 724,68 zł brutto za tonę;
  • zużyte opony - 1405,08 zł brutto za tonę.

Wymienione odpady właściciel nieruchomości dostarcza do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Centralnej, własnym transportem i na własny koszt.

 

{"register":{"columns":[]}}