W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026”

12.04.2024

Na podstawie § 2 pkt 1 i § 6 ust. 1 uchwały Rady Gminy Kobiór Nr RG. 0007.107.2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiór, Wójt Gminy poddaje się konsultacjom społecznym projekty uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026”

Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Kobióra od 15.04.2024r. do 19.04.2024r.

  1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnych opinii lub uwag przez mieszkańców na formularzu ankietowym, dostarczonym do siedziby Urzędu Gminy Kobiór oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w terminie wymienionym w § 2 ust. 2 zarządzenia.
  2. Formularze ankietowe będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kobiór
  3. Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół.

Więcej informacji na stronie internetowej oraz w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Kobiór 32/2188182 wew.33.

 

{"register":{"columns":[]}}