W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 27 czerwca 2024 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.23.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RG0007232024.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.22.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.11.2024 Rady Gminy Kobiór z dnia 5 czerwca 2024r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2024
RG0007222024.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.21.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kobiór
RG0007212024.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.20.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr RG.0007.286.2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór na lata 2022-2025
RG0007202024.pdf 0.31MB
UCHWAŁA NR RG.0007.19.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Kobiór na lata 2023-2028 (od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2028 r.)
RG0007192024.pdf 3.77MB
UCHWAŁA NR RG.0007.18.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Kobiór
RG0007182024.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.17.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 - 2031
RG0007172024.pdf 1.25MB
UCHWAŁA NR RG.0007.16.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr RG.0007.422.2024 Rady Gminy Kobiór z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok oraz w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok
RG0007162024.pdf 1.54MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 5 czerwca 2024 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.15.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 r.
RG0007152024.pdf 0.50MB
UCHWAŁA NR RG.0007.14.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie likwidacji Placówki Wsparcia Dziennego, Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kobiórze
RG0007142024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.13.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych
RG0007132024.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.12.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
RG0007122024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.11.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobiór inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w roku 2024
RG0007112024.pdf 1.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.10.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobiór na lata 2024-2026"
RG0007102024.pdf 4.09MB

Uchwały Rady Gminy Kobiór z dnia 7 maja 2024 r.

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.9.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zamknięcia Drogi Wojewódzkiej 928
RG000792024.pdf 0.30MB
UCHWAŁA NR RG.0007.8.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
RG000782024.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.7.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
RG000772024.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.6.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Budżetu i Finansów Na
RG000762024.pdf 0.21MB
UCHWAŁA NR RG.0007.5.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji stałej - Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
RG000752024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.4.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
RG000742024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.3.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór
RG000732024.pdf 0.29MB
UCHWAŁA NR RG.0007.2.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiór
RG000722024.pdf 0.20MB
UCHWAŁA NR RG.0007.1.2024 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Kobiór
RG000712024.pdf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
21.05.2024 18:06 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Uchwały Rady Gminy 3.0 08.07.2024 09:13 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 2.0 24.06.2024 13:05 Grzegorz Strączek
Uchwały Rady Gminy 1.0 21.05.2024 18:06 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}