W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Kamienna podbudowa drogi gminnej obok rury kanalizacyjne a w tle zabudowania mieszkalne

Przedmiotem projektu jest:
„Przebudowa ul. Tuwima w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą” w zakresie:
1.    Odcinek A-A od km 0+000,00 do km 0+131,70, o szerokości 4,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodnika o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami do posesji również o nawierzchni z kostki betonowej, budowę zjazdu publicznego szerokości 5,50m o nawierzchni z kostki betonowej i budowę ściany oporowej z prefabrykowanych elementów betonowych typu L długości 55,0mb

2.    Odcinek B-B od km 0+000,00 – 0+411,60 o zmiennej szerokości 4,50-6,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz budowę chodnika o szerokości 2,0m o nawierzchni z kostki betonowej. Odcinek chodnika wzdłuż istniejącej ściany oporowej w obrębie szkoły pozostaje bez zmian. Niezmienny pozostaje również odcinek krawężnika drogowego wzdłuż tego chodnika. Na odcinku tym zastosowano elementy uspokojenia ruchu tj.:
-  w postaci dwóch wyniesionych przejść dla pieszych o wymiarach 5,50 x 7,0m i 6,0x7,0m
o nawierzchni z kostki betonowej w km 0+121,00 i 0+327,50 m.
- miejscowe przewężenie jezdni z szerokości 5,50m na 4,50m w km 0+045,00

3.    Na przedmiotowym odcinku zostaną przebudowane zjazdy w granicach pasa drogowego o nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego.

4.    Przebudowę odcinka C-C od km 0+000,00 do 0+090,50 o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę chodnika o szerokości 1,50m o nawierzchni z kostki betonowej oddzielonego od jezdni pasem zieleni około 1,0m. Na tym odcinku zostaną przebudowane zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej i betonu asfaltowego.  

5.    W celu prawidłowego odwodnienia wszystkich odcinków drogi zaprojektowano dodatkowe studzienki deszczowe fi 500mm podłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przykanalikami fi 160mm. Dodatkowo w ciągu odcinka C-C zaprojektowano studnie rewizyjną fi 1000mm na istniejącym ciągu kolektora deszczowego, do której zostaną podłączone dwie studzienki deszczowe fi 500mm za pośrednictwem przykanalików fi 160mm. W celu umożliwienia odwodnienia działki nr 1465/37 zlokalizowanej na odcinku B-B zaprojektowano studzienkę drenażową fi 425mm wraz z przykanalikiem fi200mm podłączonej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

6.    Przebudowę odcinka sieci elektroenergetycznej w postaci wymiany i zabudowy dodatkowych słupów wraz z wyminą przyłączy energetycznych.
 „Przebudowa ul. Błękitnej w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą” w zakresie:

1)    Odcinek południowy
•    przebudowa w/w drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+683,00 o zmiennej szerokości 4,50-5,30m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
•    budowa chodnika od km 0+000,00 do km 0+252,00 o szer. 2,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
•    przebudowa zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
•    budowa kanalizacji deszczowej o średnicy kolektora DN300-500 wraz z studniami rewizyjnymi, studzienkami wodnościekowymi i przykanalikami,
•    umocnienie odcinka rowu o dł. 30,50m płytami ażurowymi typu JOMB
•    przebudowa fragmentów sieci wodociągowej
•    budowa oświetlenia fragmentu ul. Błękitnej

2)    Odcinek północny
•    przebudowa w/w odcinka drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+307,00
•    budowa odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego
•    wykonanie zjazdów do posesji (do granic nieruchomości prywatnych) o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

Okres realizacji projektu:    8 marca 2023 r. – 7 września 2023 r.
Wartość robót budowlanych wyniesie około 4 352 744,91 zł, z czego 4 135 107,66 zł to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zdjęcia (1)

{"register":{"columns":[]}}