W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór

21.04.2023

Przewodniczący Rady Gminy Kobiór informuje mieszkańców, że w dniu 27.04.2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 marca 2023r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Kobiór na 2023 rok
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 – 2031
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Kobiór pomiędzy ulicami Centralną i Plichtowicką
 8. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 9. Sprawy bieżące.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Przemysław Sawicki  

{"register":{"columns":[]}}