W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zamówienie publiczne

Nazwa zamówienia

Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne

  • Status zamówienia: Zakończone
  • Numer zamówienia:GP.271.21.2023
  • Data rozpoczęcia: 22.12.2023
  • Data zakończenia: 19.02.2024
  • Jednostka publikująca:Urząd Gminy Kobiór
  • Rodzaj ogłoszenia:Ogłoszenie o zamówieniu
  • Tryb zamówienia:Tryb podstawowy
  • Opis zamówienia:Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f912c6f-9a4b-11ee-ba3b-4e891c384685

Materiały

Ogłoszenie o zamówieniu
OGŁOSZENIE​_O​_ZAMÓWIENIU.pdf 0.18MB
Specyfikacja warunków zamówienia
SWZ.pdf 1.02MB
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Wersja​_1​_-​_Oferta​_(aktualna​_22122023​_104103).pdf 0.14MB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Załącznik​_nr​_2​_-​_Oświadczenie.docx 0.03MB
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Załącznik​_nr​_3​_wzór​_umowy.pdf 1.08MB
Załącznik nr 4 - dokumentacja
Załącznik​_nr​_4​_-​_DOKUMENTACJA.zip 32.33MB
Załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne
Załącznik​_nr​_5​_-​_SPECYFIKACJE​_TECHNICZNE.zip 35.25MB
Załącznik nr 6 - przedmiary
Załącznik​_nr​_6​_-​_PRZEDMIARY.zip 0.91MB
Załącznik nr 7 - harmonogram
Załącznik​_nr​_7​_-​_harmonogram.xls 0.07MB
Załącznik nr 8 - grupa kapitałowa
Załącznik​_nr​_8​_-​_Grupa​_kapitałowa.doc 0.03MB
Załącznik nr 9 - wykaz robót
Załącznik​_nr​_9​_-​_Wykaz​_robót.doc 0.04MB
Załącznik nr 10 - wykaz osób
Załącznik​_nr​_10​_-​_Wykaz​_osób.doc 0.05MB
Załącznik nr 11 - oświadczenie dot. zatrudnienia osób
Załacznik​_nr​_11​_-​_Oświadczenie​_dot​_zatrudnienia​_osób.docx 0.02MB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OGŁOSZENIE​_O​_ZMIANIE​_OGŁOSZENIA.pdf 0.04MB Data dodania załącznika: 2024-01-09
Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiana treści SWZ
odpowiedzi​_na​_pytania​_i​_zmiana​_SWZ.pdf 0.50MB Data dodania załącznika: 2024-01-09
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 1
Rys​_z​_naniesionymi​_wymiarami​_grzejników.pdf 0.45MB Data dodania załącznika: 2024-01-09
Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ i zmiana treści SWZ
ODPOWIEDZI​_NA​_PYTANIA​_(II)​_I​_ZMIANA​_TREŚCI​_SWZ​_(II)​_podpis​_elektr.pdf 0.53MB Data dodania załącznika: 2024-01-16
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ
RYSUNEK​_-​_RZUT​_PIWNIC.pdf 0.25MB Data dodania załącznika: 2024-01-16
Załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ
SKORYGOWANY​_PRZEDMIAR​_-​_roboty​_budowlane.pdf 2.03MB Data dodania załącznika: 2024-01-16
Załącznik nr 3 do odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ
opis​_siłownika​_elektrycznego.pdf 0.06MB Data dodania załącznika: 2024-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
OGŁOSZENIE​_O​_ZMIANIE​_OGŁOSZENIA​_nr​_2.pdf 0.04MB Data dodania załącznika: 2024-01-16
Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA​_O​_KWOCIE​_-​_Rodzinna​_97.pdf 0.46MB Data dodania załącznika: 2024-01-23
Informacja z otwarcia ofert
INFORMACJA​_Z​_OTWARCIA​_OFERT​_r97.pdf 0.54MB Data dodania załącznika: 2024-01-23
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
informacja​_o​_wyborze​_-​_RODZINNA​_97.pdf 0.18MB Data dodania załącznika: 2024-02-12
Ogłoszenie o wyniku postępowania
OGŁOSZENIE​_O​_WYNIKU​_POSTĘPOWANIA​_-​_Rodzinna​_97.pdf 0.07MB Data dodania załącznika: 2024-03-05
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.12.2023 12:24 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Agnieszka Młocek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 9.0 05.03.2024 15:13 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 8.0 12.02.2024 12:55 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 7.0 23.01.2024 14:51 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 6.0 23.01.2024 10:12 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 5.0 17.01.2024 09:49 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 4.0 16.01.2024 13:19 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 3.0 09.01.2024 15:15 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 2.0 09.01.2024 15:04 Grzegorz Strączek
Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 1.0 22.12.2023 12:24 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}