W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaproszenie na spotkanie z przyrodnikiem - członkiem Federacji Arborystów Polskich

08.12.2023

Wójt Gminy Kobiór, informuje, że w związku z wystąpieniami mieszkańców dotyczącymi uciążliwości spowodowanych rosnącymi przy ich posesjach wysokimi drzewami, w dniu 14 grudnia o godzinie 16.30 w Gminnym Domu Kultury przy ul.Centralnej 16 odbędzie się spotkanie z przyrodnikiem – członkiem Federacji Arborystów Polskich przy udziale Radnych Gminy Kobiór, na które zaprasza zainteresowanych mieszkańców.

Drzewo przedstawione w czterech porach roku

Na spotkaniu będą omawiane zasady oceny stanu zdrowotnego drzew i minimalizowanie zagrożenia w ich otoczeniu ponadto sprawy utrzymania i pielęgnacji zieleni wysokiej.

Arborysta to zawód, który polega na sprawowaniu opieki nad drzewami od fazy nasadzeń, aż do kresu ich życia. Najczęstszymi zabiegami wykonywanymi przez arborystów są prace pielęgnacyjne – głównie usuwanie suchych i niebezpiecznych gałęzi lub konarów. Od jakiegoś czasu mianem Arborysty nazywa się również osoby, które zajmują się diagnostyką drzew.

Coraz częściej wycinanie i korygowanie drzew ogranicza się do minimum. Jest to możliwe dzięki szczegółowym badaniom drzew, informującym o rzeczywistym stanie roślin oraz wiązaniom elastycznym, które pozwalają uniknąć amputacji konarów lub konkurujących przewodników. Odpowiednio zbadane i zabezpieczone drzewa mogą przez wiele lat cieszyć nasze oko bez konieczności ich drastycznego cięcia czy całkowitego usunięcia.​ Arboryści przemieszczają się w koronie drzewa za pomocą arborystycznych technik dostępu linowego, błędnie nazywanych technikami alpinistycznymi.

Federacja Arborystów Polskich to organizacja pozarządowa, która powstała w 2007 roku (zebranie założycielskie 24.11.2007) we Wrocławiu z inicjatywy praktyków i teoretyków, dbających o ulepszenie standardów i poprawę jakości pracy w relacji ze środowiskiem naturalnym.

Cele Federacji i główne dziedziny aktywności statutowej:

 • Praca na rzecz środowiska przyrodniczego na obszarze działania stowarzyszenia
 • Edukacja ekologiczna, promocja postaw proekologicznych
 • Działalność na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz środowiska przyrodniczego
 • Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju
 • Upowszechnianie nowoczesnych i bezpiecznych form aktywnego wypoczynku w lasach, parkach oraz terenach zieleni
 • Propagowanie pozytywnych praktyk, a także przeciwdziałanie promowaniu złych praktyk w zakresie pielęgnacji i ochrony drzew oraz parków, ogrodów i terenów zieleni
 • Promowanie zawodu arborysty
 • Promowanie oraz wdrażanie standardów i norm pracy arborysty
 • Kształtowanie etyki zawodowej  arborystów i innych grup zawodowych zajmujących się drzewami oraz przeciwdziałanie złym praktykom
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w tym: drzew, siedlisk, gatunków zwierząt i krajobrazu
 • Monitorowanie zachowań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i ochronę walorów przyrodniczych, oraz kształtowanie środowiska
 • Monitorowanie i proponowanie form ochrony środowiska przyrodniczego
 • Współpraca z innymi stowarzyszeniami, uczelniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi
 • Podejmowanie działań wspomagających technicznie, informacyjnie, szkoleniowo lub finansowo organizacje pozarządowe
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej
 • Działalność na rzecz promocji ratyfikowanych konwencji międzynarodowych i realizacja ich postanowień
 • Działalność na rzecz rozwoju terenów wiejskich
 • Działalność na rzecz poprawy stanu środowiska w tym rekultywacji, renaturyzacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych lub przekształconych przez człowieka
 • Działalność na rzecz społeczności lokalnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; przeciwdziałanie patologiom społecznym
 • Działalność charytatywna
 • Działalność na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Promocja i wdrażanie innowacji
{"register":{"columns":[]}}