W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady

Pierwsza deklaracja
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Nowa deklaracja
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Poniżej do pobrania jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnioną deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Kobiórskiej 5 w Kobiórze.

Deklarację do Urzędu można dostarczyć osobiście, pocztą lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dostępnej pod adresem internetowym www.epuap.gov.pl. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1579) lub potwierdzona  profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Materiały

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
deklaracja​_odpady​_2022.pdf 0.35MB
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kobiór
opłaty​_za​_odpady​_od​_luty​_2022.pdf 0.55MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.04.2023 02:10 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bożena Utrata
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja o wysokości opłaty za odpady 2.0 10.08.2023 07:20 Grzegorz Strączek
Deklaracja o wysokości opłaty za odpady 1.0 24.04.2023 02:10 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}