W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór

23.04.2024

Przewodniczący Rady Gminy Kobiór informuje mieszkańców, że w dniu 29.04.2024r. o godz. 16:00 w Gminnym Domu Kultury odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.posiedzenia.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28.03.2024r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie gminy Kobiór za 2023r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobiór za 2023r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2023 rok
  1. wystąpienie Wójta,
  2. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2023r.
  3. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok
  4. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2023 rok
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Kobiór na 2024 rok.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2024 – 2031.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną ul. Kwiatowa w Kobiórze
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie wspomagane
 13. Sprawy bieżące.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Materiały

Informacja w sprawie debaty nad Raportem o stanie Gminy Kobiór za 2023 rok
DEBATA​_NAD​_RAPORTEM​_za​_20231p.docx 0.01MB
Zgłoszenie chęci zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kobiór
DEBATA​_NAD​_RAPORTEM​_za​_2023​_—​_załącznik.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.04.2024 21:40 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 3.0 24.04.2024 12:42 Grzegorz Strączek
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 2.0 23.04.2024 21:41 Grzegorz Strączek
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 1.0 23.04.2024 21:40 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}