W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r.

20.07.2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) zwaną dalej Kpa w związku art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2023 r., poz. 602 z póxn. zm.), zwanej dalej ustawą o transporcie kolejowym podaję do publicznej wiadomosci, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanej dalej PKP PLK S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 27 czerwca 2023 r. wydał decyzję nr 3/2023/ullk, znak sprawy: IFXIII.747.54.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej ciągu kolejowego E65 na odcinku Tychy – podg. Most Wisła (Część 2 – Lot B)

Materiały

Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r.
Obwieszczenie​_o​_WD​_IFXIII747542022​_(pod​_podpis​_elektroniczny).docx 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.07.2023 17:55 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Renata Szotek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r. 1.0 20.07.2023 17:55 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}