W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r.

20.07.2023

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) dalej zwaną Kpa, w związku z art. 72 ust. 6, art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwane dalej PKP PLK S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika, Wojewoda Śląski w dniu 27 czerwca 2023 r. wydał decyzję nr 3/2023/ullk, znak sprawy: IFXIII.747.54.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej ciągu kolejowego E65 na odcinku Tychy – podg. Most Wisła (Część 2 – Lot B)

Materiały

Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r.
Obwieszczenie​_o​_WD​_środowiskowe​_​_IFXIII747542022​_(pod​_podpis​_elektroniczny).docx 0.06MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.07.2023 17:56 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Renata Szotek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Obwieszczenie IFXIII.747.54.2022 z dnia 19 lipca 2023 r. 1.0 20.07.2023 17:56 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}