W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta

30.06.2023

Na ostatniej sesji Rady Gminy Kobiór, która odbyła się 29 czerwca, Wójt zaprezentował najważniejsze punkty Raportu o stanie Gminy Kobiór za rok 2022.

Radni Rady Gminy Kobiór wraz z Wójtem i pracownikami gminy siedzą obradują przy stole.

Raport ten wymagany jest ustawowo i zawiera informacje dotyczące demografii gminy, stanu budżetu, mienia komunalnego, inwestycji oraz kluczowych wydarzeń z poprzedniego roku. Pełną treść raportu można znaleźć na stronie internetowej gminy: www.kobior.pl.

Po prezentacji raportu odbyła się debata nad jego treścią. Po zakończeniu dyskusji Radni wyrazili wójtowi wotum zaufania poprzez podjęcie specjalnej uchwały Rady Gminy – jest to wyrażenie zaufania do działalności wójta.

W dalszej części sesji radni zaakceptowali sprawozdanie finansowe Gminy Kobiór za rok 2022 oraz zatwierdzili sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za ten sam okres udzielając jednocześnie Wójtowi absolutorium.

Następnie wójt podziękował wszystkim radnym i obecnym kierownikom jednostek. Podkreślił, że rea-lizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy, rzetelnej pracy pracowników urzędu, jak również bardzo dobra współpraca z wszystkimi jednostkami i instytucjami.

Wideo

{"register":{"columns":[]}}