W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

12.06.2023

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.) Wójt Gminy Kobiór informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Kobiór wyznaczając jednocześnie termin 60 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminu, na:

  1. złożenie oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych  zorganizowanego przez gminę;
  2. odwołanie złożonego przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

W oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości niezamieszkałej wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy u.c.p.g, oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenia, o których mowa wyżej są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać kolejna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy tj. od 01.01.2024 i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać na adres: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór.

Wójt Gminy Kobiór
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.06.2023 18:53 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Bożena Utrata
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 1.0 12.06.2023 18:53 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}