W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór

23.06.2023

Przewodniczący Rady Gminy Kobiór informuje mieszkańców w dniu 29.06.2023r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 25.05.2023r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Debata nad Raportem o stanie gminy Kobiór za 2022r.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi.
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kobiór za 2022r.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2022 rok
  • wystąpienie Wójta,
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2022r.
  • odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
  • odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Kobiór na 2023 rok
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2031
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kobiór
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kobiór
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dotychczasowym dzierżawcą gruntów stanowiących własność Gminy Kobiór
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kobiór
 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiór"
 17. Sprawy bieżące.
 18. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Przemysław Sawicki

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.06.2023 12:54 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 2.0 30.06.2023 13:49 Grzegorz Strączek
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 1.0 23.06.2023 12:54 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}