W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

25.01.2024

Gmina Kobiór pozyskała 28 560 zł ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W ramach Programu planuje się objąć usługą opieki wytchnieniowej 4 osoby z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy). Ww. osoby będą objęte wsparciem poprzez zapewnienie im usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze zaprasza osoby zainteresowane  udziałem w Programie do złożenia wymaganych dokumentów.

Materiały

GOPS Kobiór - nabór wniosków do Programu ,,Opieka wytchnieniowa” - szczegółowe informacje, druki, wnioski ↗
{"register":{"columns":[]}}