W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

21.08.2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze informuje, że w związku ze złożonym wnioskiem w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 r., osoby zainteresowane mogą zgłaszać potrzeby o świadczenie w/w usług do 11 września w siedzibie GOPS przy ul. Centralnej 57.

 Jednocześnie informujemy ,że z usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z wytycznymi programu mogą skorzystać :

  1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. A i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U z 2023 r poz.100 z póżn. Zm.)
{"register":{"columns":[]}}