W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Kobiór na okres 3 lat

05.09.2023

Działając na podstawie art. 24e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Kobiórski Zakład Komunalny.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 6 września 2023r. i obowiązywać będzie przez okres 3 lat.

W okresie od 6 września 2023r. do 5 września 2026r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ odebranych ścieków oraz stawki opłaty abonamentowej, które wynoszą:

Grupa
taryfowa

Rodzaj opłaty

Cena/stawka w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

od 1 do 12 m-ca

od 13 do 24 m-ca

od 25 do 36 m-ca

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Grupa I

Odprowadzanie ścieków

10,60

11,45

10,75

11,61

10,75

11,61

zł/m³

Opłata
abonamentowa

9,00

9,72

10,0

10,80

10,0

10,80

zł/m-c/odbiorcę

Grupa II

Odprowadzanie ścieków

10,60

11,45

10,75

11,61

10,75

11,61

zł/m³

Opłata
abonamentowa

6,00

6,48

6,00

6,48

6,00

6,48

zł/m-/odbiorcę

UWAGA: Do cen i stawek opłat netto określonych powyżej doliczono podatek od towarów i usług (VAT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%.

Taryfowa grupa odbiorców

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Grupa I

Gospodarstwa domowe obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczane na podstawie faktur papierowych

Grupa II

Gospodarstwa domowe obiekty użyteczności publicznej, podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczane na podstawie faktur elektronicznych

Dyrektor
Kobiórskiego Zakładu Komunalnego
mgr inż. Dariusz Kołoczek

Materiały

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Kobiór na okres 3 lat
Taryfa​_2023​_-​_2026​_-​_Gmina​_Kobiór.pdf 0.25MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.09.2023 15:01 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Dariusz Kołoczek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Gminy Kobiór na okres 3 lat 1.0 06.09.2023 15:01 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}