W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Segregacja odpadów bio-kuchennych

26.09.2023

Odpady biodegradowalne dzielimy na dwa rodzaje: bio-kuchenne i bio-zielone. Odpady biodegradowalne to bardzo cenny i wartościowy surowiec. Z pozyskanych selektywnie odpadów bio-kuchennych, takich jak np.: obierki ziemniaków, warzyw czy resztki owoców można wyprodukować biogaz – z niego zaś ciepło i energię elektryczną.

Brązowy pojemnik na odpady z informacją odpady bio-kuchenne

Odpady kuchenne, czyli jakie?     
Do odpadów bio-kuchennych zaliczamy: obierki i ogryzki po owocach i warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, przeterminowane produkty spożywcze, resztki żywności, pierogi, przeterminowane jogurty, fusy po kawie i herbacie, przeterminowane wyroby cukiernicze, stary chleb, ciasta, drożdżówki, resztki produktów mleczarskich, sery, resztki mięsa przetworzonego: gotowanego, pieczonego, ryby i resztki ryb, oleje, oliwa, tłuszcze roślinne (zlane do oryginalnego opakowania), jajka, skorupki jaj. Zgodnie z zasadami segregacji wyrzucamy je do brązowego pojemnika/worka na odpady bio-kuchenne.

Odpady kuchenne - na co zwrócić uwagę?
1. WYRZUĆ W WORKU NA ODPADY BIO-KUCHENNE LUB BEZPOŚREDNIO DO POJEMNIKA

Odpady spożywcze wyrzuć bezpośrednio do pojemnika lub w worku do tego przeznaczonym –  instalacja na odpady BIO-KUCHENNE już na pierwszym etapie wyeliminuje zbędne opakowanie, które na etapie przetwarzania musi być eliminowane.

2. Odpady BIO-KUCHENNE służą do produkcji BIOGAZU oraz materii organicznej w postaci płynnych środków nawozowych.
Dlatego wrzucaj do tego pojemnika/worka tylko i wyłącznie odpady wymienione powyżej – na odpady BIO-ZIELONE (trawę i liście) przeznaczony jest inny worek.

Odpady bio-kuchenne – dlaczego nie należy mieszać z odpadami bio-zielonymi?
Nie można mieszać odpadów bio-kuchennych z odpadami bio-zielonymi! To dwa różne rodzaje odpadów. Odpady bio-kuchenne służą do produkcji biogazu, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Natomiast z odpadów bio-zielonych powstaje kompost poprawiający jakość gleb „KOMPO MASTER”. Dlatego odpadów bio-kuchennych nie należy wrzucać do brązowego worka na odpady bio-zielone. Odpady spożywcze należy wyrzucić bezpośrednio do pojemnika lub wystawiać w worku do tego przeznaczonym, czyli na odpady bio-kuchenne – instalacja na odpady BIO-KUCHENNE już na pierwszym etapie wyeliminuje zbędne opakowanie.  

MODUŁ ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH - KUCHENNYCH
W roku 2020 r. w zakładzie zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach rozbudowana została instalacja fermentacji beztlenowej o moduł przygotowania odpadów biodegradowalnych – kuchennych zbieranych selektywnie. Inwestycja ta miała na celu poprawę technologii zagospodarowania odpadów bio-kuchennych w zakładzie, a przy tym umożliwić produkcję energii odnawialnej (elektrycznej i cieplnej) poprzez właściwe i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów biodegradowalnych.    
Wybudowana została nowa hala, w której powstała nowoczesna linia do rozładunku odpadów BIO – kuchennych, w której zainstalowane zostały urządzenia, służące do przygotowania do dalszej obróbki tych odpadów.   

Droga jaką pokonują odpady BIO-KUCHENNE
Przywożone do zakładu zbierane selektywnie odpady BIO – kuchenne trafiają na  nową, wydzieloną halę, w której w pierwszej kolejności następuje proces usunięcia opakowań. Następnie wyodrębniona, biodegradowalna część poddawana jest rozdrobnieniu oraz higienizacji zgodnie z wymaganiami sanitarnymi w temperaturze 70 st. C, aby zapewnić całkowite usunięcie bakterii i pasożytów z bioodpadów. Finalnie bio-materiał jest poddawany procesowi fermentacji beztlenowej, w wyniku którego powstaje biogaz, z którego w silnikach kogeneracyjnych produkowana jest energia elektryczna i ciepło, wykorzystywane na potrzeby własne zakładu, jak również sprzedawana do sieci.
 
Problemy podczas segregacji odpadów BIO-KUCHENNYCH   
Właściwa segregacja odpadów BIO-KUCHENNYCH stwarza problemy – szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, pomimo szeroko prowadzonej akcji informacyjnej oraz dokładnie opisanych pojemników, odpady bio-kuchenne niestety często są wymieszane z odpadami pozostałymi po segregacji (komunalnymi), co zakłóca proces odzysku tych odpadów, dlatego też ostatecznie są odbierane jako odpady pozostałe po segregacji – zmieszane.    
Ponadto, brak prawidłowej segregacji odpadów bio-kuchennych, czyli wrzucanie do pojemników/worków zamiast odpadów spożywczych np. elementów wyposażenia kuchni – sztućców, patelni, maszynek do mięsa, elementów metalowych, drewnianych itp. przekłada się na poważne problemy technologiczne bezpośrednio na linii przetwarzania odpadów bio-kuchennych w zakładzie zagospodarowania odpadów.   

Należy pamiętać o jeszcze jednej istotnej kwestii – aby z odpadów bio-kuchennych można było produkować biogaz, NIE WOLNO wyrzucać w brązowych workach/pojemnikach odpowiednio opisanych „ODPADY BIO-KUCHENNE”: elementów wyposażenia kuchni np. sztućców, maszynek do mięsa; szafek kuchennych, szmat, dywanów, kości, ości, mięsa surowego, karmy dla zwierząt, żwirku dla kotów, sierści psa.

Przypominamy również, o segregowaniu odpadów bio-zielonych, czyli trawy, liści w innych workach do tego przeznaczonych, odpowiednio opisanych – z tych odpadów powstaje kompost pn. KOMPO-MASTER, który służy rolnikom, ogrodnikom. 

Jak informuje Łukasz Grabalski, dyrektor techniczny w Spółce Master – w zakładzie Master, a dokładnie wewnątrz instalacji modułu przygotowania odpadów bio–kuchennych w ostatnim okresie czasu, często dochodzi do zatrzymywania linii technologicznej, poprzez jej blokowanie przez odpady, które niewłaściwie trafiają do zakładu w workach lub pojemnikach z odpadami bio-kuchennymi. Tym samym Spółka ponosi gigantyczne koszty związane z koniecznością napraw i remontów tych urządzeń. Sytuacje takie rzutują bezpośrednio na wzrost kosztów eksploatacji całej linii sortowniczej użytkowanej w zakładzie Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. co w konsekwencji będzie wpływało na wzrost kosztów przyjęcia i zagospodarowania tych odpadów.

Każdy z nas – mieszkańców tworzy system gospodarki odpadami i każdy z nas ponosi koszty tego systemu. Tylko świadomość i wiedza w zakresie właściwego postępowania z odpadami przyczyni się do redukcji składowanych odpadów, do czego wszyscy jesteśmy zobowiązani.  

 

Materiały

Odpady bio-kuchenne - ulotka informacyjna
Bi0-kuchenne​_-​_ARTYKUŁ.pdf 8.50MB
{"register":{"columns":[]}}