W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

ul. Centralna, 43-210 Kobiór
tel. 509 038 325

Godziny przyjmowania odpadów:
poniedziałek - piątek  8.00 - 16.00
sobota  8.00 - 15.00
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę "Master - Odpady i Energia" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Do PSZOK można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

 • papier
 • szkło
 • tworzywa sztuczne
 • metal
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 • przeterminowane leki i chemikalia
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady tekstyliów i odzieży
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych
 • zużyte opony
 • odpady niebezpieczne
 • lampy fluorescencyjne,
 • akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe,
 • baterie alkaliczne i pozostałe,
 • oleje silnikowe przepracowane,
 • filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,
 • resztki detergentów i opakowania po detergentach,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • resztki rozpuszczalników i opakowania po rozpuszczalnikach,
 • resztki farb i lakierów oraz opakowania po farbach i lakierach,
 • resztki nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującą na terenie gminy uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr RG.0007.136.2020 z dnia 29.09.2020r. ze zmianami, odpady komunalne tj. zużyte opony, odpady budowlano-rozbiórkowe z remontów, odpady wielkogabarytowe przyjmowane są w PSZOK-u nieodpłatnie do ilości 1,0 tony na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,0 tony na nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej) w skali jednego roku. Limit dotyczy łącznie wymienionych odpadów i jest kontrolowany poprzez ich ważenie oraz rejestrację w kartotece nieruchomości.
Wyżej wyszczególnione odpady dostarczone powyżej limitu, przyjmowane są za dodatkową opłatą zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, określonym uchwałą nr RG.0007.407.2023 z dnia 30.11.2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

{"register":{"columns":[]}}