W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Opłaty i regulaminy

 

Materiały

UCHWAŁA NR RG.0007.193.2017 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
RG00071932017.pdf 0.11MB
UCHWAŁA NR RG.0007.161.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
RG00071612020.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.265.2021 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
RG00072652021.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.328.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
RG00073282022.pdf 0.17MB
UCHWAŁA NR RG.0007.135.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
regulamin-utrzymania-czysto-ci-i-porz-dku2020.pdf 0.32MB
UCHWAŁA NR RG.0007.326.2022 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór
RG00073262022.pdf 0.18MB
UCHWAŁA NR RG.0007.136.2020 RADY GMINY KOBIÓR z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
szczeg-owy-spos-b-wiadczenia-us-ug2020.pdf 0.27MB
{"register":{"columns":[]}}