W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór

02.05.2024

Postanowienie nr 268/2024 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Kobiór i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Kobiór

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 oraz 1688) Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej I postanawia, co następuje:

§ 1. Zwołać pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Kobiór na dzień 7 maja 2024 r., godzinę 14:00, w Sali Narad Urzędu Gminy, w celu złożenia ślubowania przez Radnych i Wójta Gminy Kobiór

§ 2. Ustalić porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora.
 2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze:
 • Radnych
 • Wójta.
 1. Ślubowanie Radnych.
 2. Stwierdzenie wymaganego kworum.
 3. Wybór Przewodniczącego Rady
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 5. Ślubowanie Wójta.
 6. Wybór komisji stałych:
 • Komisji Rewizyjnej
 • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Komisji Budżetu i Finansów
 • Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
 • Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
 1. Zakończenie obrad.

§ 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej I
Beata Łabno

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.05.2024 09:47 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Kobiór 1.0 02.05.2024 09:47 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}