W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o możliwości wskazywania osób do składu Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobiór w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

21.05.2024

Wójt Gminy Kobiór zawiadamia na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 571), że w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobiór w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w terminie do 05.06.2024r. organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy mogą wskazywać osoby do składu Komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert.

Wskazanie wymaga formy pisemnej i powinno zwierać dane podmiotu zgłaszającego (adres, siedziba) oraz dane z rejestru, dane osoby wskazywanej imię (imiona) nazwisko, adres zamieszkania oraz nr telefonu do kontaktu.

Wskazanie powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgłaszającego.

Pisma zawierające wskazanie, należy składać w Urzędzie Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, w godzinach pracy Urzędu.

Wskazania złożone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględnione.

Wójt Gminy Kobiór
mgr Marcin Ryś

Materiały

Zarządzenie nr 2/VI/2024 Wójta Gminy Kobiór z dnia 21.05.2024 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kobiór w 2024 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia
{"register":{"columns":[]}}