W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór

19.05.2023

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kobiór informuje mieszkańców, że w dniu 25.05.2023r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Kobiór. Transmisja obrad będzie dostępna na stronie www.kobior.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.   
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 27 kwietnia 2023r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu gminy Kobiór na 2023 rok
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2023 – 2031
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ceny za przyjęcia nieczystości ciekłych, przez stację zlewną oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia dyrektora Szkoły Podstawowej w Kobiórze z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2023/2024
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 11. Sprawy bieżące.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Danek

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.05.2023 09:18 Grzegorz Strączek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Dziech
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór 2.0 26.05.2023 12:28 Grzegorz Strączek
Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Kobiór 1.0 19.05.2023 09:18 Grzegorz Strączek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}