W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Mapa strony

[{"title":"O gminie","url":"/web/gmina-wieniawa/o-gminie","pageId":20019452,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Co robimy","url":"/web/gmina-wieniawa/co-robimy","pageId":20019451,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Aktualności","url":"/web/gmina-wieniawa/aktualnosci","pageId":20019454,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę","url":"/web/gmina-wieniawa/zalatw-sprawe","pageId":20019453,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-wieniawa/kontakt","pageId":20019456,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-70","pageId":20032956,"parentPageId":20019760,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 65","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-65","pageId":20032134,"parentPageId":20019760,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 148","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-zbiorczo-nr-148","pageId":20033347,"parentPageId":20019760,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 82","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-82","pageId":20038284,"parentPageId":20019760,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-83","pageId":20038337,"parentPageId":20019760,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wyszukiwarka Zamówień Publicznych","url":"/web/gmina-wieniawa/wyszukiwarka-zamowien-publicznych","pageId":20033415,"parentPageId":20019762,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia poniżej 130 tys. zł","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-ponizej-130-tys-zl","pageId":20026552,"parentPageId":20019762,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia powyżej 130 tys. zł","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-powyzej-130-tys","pageId":20026553,"parentPageId":20019762,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień","url":"/web/gmina-wieniawa/planzamowien","pageId":20021281,"parentPageId":20019762,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania Centrum Usług Wspólnych","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-centrum-uslug-wspolnych","pageId":20052790,"parentPageId":20052789,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania jednostek obsługiwanych","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-jednostek-obslugiwanych","pageId":20052791,"parentPageId":20052789,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"za rok 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-za-rok-2020","pageId":20052796,"parentPageId":20052791,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"\"Mieszk@niec\" - system do komunikacji z mieszkańcami","url":"/web/gmina-wieniawa/mieszkaniec","pageId":20025563,"parentPageId":20019767,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-cuw","pageId":20052787,"parentPageId":20052790,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego","pageId":20052794,"parentPageId":20052790,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw","url":"/web/gmina-wieniawa/mias--mazowiecki-instrument-aktywizacji-solectw","pageId":20029509,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przejście na gospodarkę niskoemisyjną","url":"/web/gmina-wieniawa/przejscie-na-gospodarke-niskoemisyjna","pageId":20029167,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych","url":"/web/gmina-wieniawa/dotacje-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-mazowieckiego-na-zadania-okreslone-w-ustawie-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych","pageId":20029508,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program wieloletni \"Senior +\"","url":"/web/gmina-wieniawa/program-wieloletni-senior-","pageId":20029512,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MIWIS – Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej","url":"/web/gmina-wieniawa/miwis--mazowiecki-instrument-wsparcia-infrastruktury-sportowej","pageId":20029510,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii","url":"/web/gmina-wieniawa/ograniczenie-emisji-zanieczyszczen-do-powietrza-zmniejszenie-zuzycia-energii-cieplnej-oraz-wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii","pageId":20029516,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adaptacja do zmian klimatu","url":"/web/gmina-wieniawa/adaptacja-do-zmian-klimatu","pageId":20029514,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest","url":"/web/gmina-wieniawa/ogolnopolski-program-finansowania-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest","pageId":20029517,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Wieniawa”","url":"/web/gmina-wieniawa/dotacja-na-zadanie-pn-usuwanie-i-unieszkodliwianie-azbestu-na-terenie-gminy-wieniawa","pageId":20044775,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego","url":"/web/gmina-wieniawa/mazowiecki-program-przygotowania-szkol-nauczycieli-i-uczniow-do-nauczania-zdalnego","pageId":20045939,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego","url":"/web/gmina-wieniawa/mazowiecki-program-przygotowania-szkol-nauczycieli-i-uczniow-do-nauczania-zdalnego2","pageId":20063605,"parentPageId":20019766,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg I - nieograniczony - WIENIAWA","url":"/web/gmina-wieniawa/przetarg-i---nieograniczony---wieniawa","pageId":20052539,"parentPageId":20052538,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg nieograniczony nr 1","url":"/web/gmina-wieniawa/przetarg-nieograniczony-nr-1","pageId":20052542,"parentPageId":20052538,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat znak: HK.6010.143.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze z dnia 29 października 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-znak-hk60101432021-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-przysusze-z-dnia-29-pazdziernika-2021-r","pageId":20053056,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat","pageId":20053057,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia znak HK.6010.124.2021 z dnia 12 października 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-znak-hk60101242021-z-dnia-12-pazdziernika-2021-r","pageId":20053058,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze znak: HK.6010.20.2021 z dnia 01 marca 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-przysusze-znak-hk6010202021-z-dnia-01-marca-2021-r","pageId":20053059,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat2","pageId":20053060,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze znak: HK.6010.137.2020 z dnia 30 listopada 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-przysusze-znak-hk60101372020-z-dnia-30-listopada-2020-r","pageId":20053061,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat3","pageId":20053062,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 27 maja 2020 r","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-27-maja-2020-r","pageId":20053063,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat z dnia 10 lutego 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-z-dnia-10-lutego-2020-r","pageId":20053064,"parentPageId":20053053,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Centrum Usług Społecznych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-centrum-uslug-spolecznych-w-wieniawie","pageId":20052797,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-gminnego-centrum-kultury-i-sportu","pageId":20052798,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Zakładu Usług Komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-zakladu-uslug-komunalnych","pageId":20052799,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Dziennego Domu Senior +","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-dziennego-domu-senior-","pageId":20052800,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-publicznej-szkoly-podstawowej-w-wieniawie","pageId":20052801,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Publicznego Przedszkola w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-publicznego-przedszkola-w-wieniawie","pageId":20052802,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej","pageId":20052804,"parentPageId":20052796,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nr 61.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-612021","pageId":20055659,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nr 36.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-362021","pageId":20052475,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nr 65.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-652021","pageId":20056862,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nr 66.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-662021","pageId":20056864,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nr 67.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-672021","pageId":20056865,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nr 68.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-682021","pageId":20056868,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja Nr 16","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nr-16-2022","pageId":20081034,"parentPageId":20019772,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znak: HK.6010.156.2021 z 15 listopada 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-znak-hk60101562021-z-15-listopada-2021-r","pageId":20053065,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze znak: HK.6010.123.2021 z 12 października 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-w-przysusze-znak-hk60101232021-z-12-pazdziernika-2021-r","pageId":20053066,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znak: HK.6010.90.2021 z 23 lipca 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-znak-hk6010902021-z-23-lipca-2021-r","pageId":20053067,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 27 kwietnia 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-27-kwietnia-2021-r","pageId":20053068,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 06 kwietnia 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-06-kwietnia-2021-r","pageId":20053069,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22 grudnia 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-22-grudnia-2020-r","pageId":20053070,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 23 października 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-23-pazdziernika-2020-r","pageId":20053071,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 09 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-09-czerwca-2020-r","pageId":20053072,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 08 kwietnia 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-08-kwietnia-2020-r","pageId":20053074,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 09 marca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/ocena-jakosci-wody-przeznaczonej-do-spozycia-przez-ludzi-z-dnia-09-marca-2020-r","pageId":20053075,"parentPageId":20053054,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Lipiński","url":"/web/gmina-wieniawa/grzegorz-lipinski","pageId":20020191,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Agnieszka Kumek","url":"/web/gmina-wieniawa/agnieszka-kumek","pageId":20020192,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sławomir Brudnias","url":"/web/gmina-wieniawa/slawomir-brudnias","pageId":20020297,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Małgorzata Hadas","url":"/web/gmina-wieniawa/malgorzata-hadas","pageId":20020300,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Augustyniak","url":"/web/gmina-wieniawa/grzegorz-augustyniak","pageId":20020199,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grażyna Strzelczyk","url":"/web/gmina-wieniawa/grazyna-strzelczyk","pageId":20020290,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jan Tarka","url":"/web/gmina-wieniawa/jan-tarka","pageId":20020291,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Agnieszka Czyżykowska","url":"/web/gmina-wieniawa/agnieszka-czyzykowska","pageId":20020293,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Chylak","url":"/web/gmina-wieniawa/grzegorz-chylak","pageId":20020295,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sylwia Kazała","url":"/web/gmina-wieniawa/sylwia-kazala","pageId":20020294,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Marek Jędrasik","url":"/web/gmina-wieniawa/marek-jedrasik","pageId":20020296,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konrad Adamczyk","url":"/web/gmina-wieniawa/konrad-adamczyk","pageId":20020200,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stanisław Życzyński","url":"/web/gmina-wieniawa/stanislaw-zyczynski","pageId":20020298,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Grzegorz Nowożycki","url":"/web/gmina-wieniawa/grzegorz-nowozycki","pageId":20020299,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tomasz Augustyniak","url":"/web/gmina-wieniawa/tomasz-augustyniak","pageId":20020301,"parentPageId":20020286,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan postępowań za rok 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-postepowan-za-rok-2021","pageId":20033423,"parentPageId":20021281,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-12022","pageId":20060277,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 10.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-102021","pageId":20060360,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 9.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-92021","pageId":20054411,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 8.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-82021","pageId":20054052,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 7.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-72021","pageId":20054054,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-62021","pageId":20054055,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-52021","pageId":20054057,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-42021","pageId":20054058,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-32021","pageId":20054059,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-22021","pageId":20054063,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-12021","pageId":20054064,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 8.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-82020","pageId":20054065,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 7.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-72020","pageId":20054066,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 6.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-62020","pageId":20054067,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 5.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-52020","pageId":20054068,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 4.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-42020","pageId":20054069,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 3.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-32020","pageId":20054070,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 2.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-22020","pageId":20054071,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr 1.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-12020","pageId":20054072,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr XI.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-xi2019","pageId":20054073,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr X.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-x2019","pageId":20054074,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr IX.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-ix2019","pageId":20054075,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr VIII.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-viii2019","pageId":20054076,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr VII.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-vii2019","pageId":20054077,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr VI.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-vi2019","pageId":20054078,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół nr V.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-v2019","pageId":20054081,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr IV.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-iv2019","pageId":20054083,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr III.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-iii2019","pageId":20054084,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr II.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-ii2019","pageId":20054087,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr I.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-i2019","pageId":20054088,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr III.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-iii2018","pageId":20054090,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr II.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-ii2018","pageId":20054091,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokół Nr I.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/protokol-nr-i2018","pageId":20054092,"parentPageId":20054048,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport z konsultacji, które odbyły się w dniach 24-25 listopada 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-z-konsultacji-ktore-odbyly-sie-w-dniach-24-25-listopada-2018-r","pageId":20052516,"parentPageId":20052515,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie i obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-i-obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa","pageId":20052517,"parentPageId":20052515,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zestawienie zbiorcze ankiet wypełnianych on-line dotyczących opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/zestawienie-zbiorcze-ankiet-wypelnianych-on-line-dotyczacych-opracowania-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wieniawa","pageId":20052518,"parentPageId":20052515,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zestawienie zbiorcze ankiet dotyczących opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/zestawienie-zbiorcze-ankiet-dotyczacych-opracowania-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wieniawa","pageId":20052519,"parentPageId":20052515,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-studium","pageId":20052520,"parentPageId":20052515,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - podstawowe informacje","url":"/web/gmina-wieniawa/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego---podstawowe-informacje","pageId":20052521,"parentPageId":20052515,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe nr 1.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe-nr-12018","pageId":20053027,"parentPageId":20053026,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Do pobrania","url":"/web/gmina-wieniawa/do-pobrania-pp","pageId":20026477,"parentPageId":20019746,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-pp","pageId":20026476,"parentPageId":20019746,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy","url":"/web/gmina-wieniawa/konkursy","pageId":20019750,"parentPageId":20019749,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapytania ofertowe","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytania-ofertowe-pp","pageId":20019692,"parentPageId":20019749,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-psp","pageId":20026408,"parentPageId":20019749,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe za rok 2019","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2019-psp","pageId":20053029,"parentPageId":20053028,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe za rok 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-za-rok-2018-psp","pageId":20053030,"parentPageId":20053028,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/gmina-wieniawa/rodo-zuk","pageId":20053034,"parentPageId":20053033,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-wieniawa/kontakt-zuk","pageId":20053035,"parentPageId":20053033,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla mieszkańców","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-dla-mieszkancow-zuk-bip","pageId":20052756,"parentPageId":20053033,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia o pracę","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenia-o-prace-zuk","pageId":20053077,"parentPageId":20053033,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-zuk","pageId":20053081,"parentPageId":20053033,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-publiczne-zuk","pageId":20053083,"parentPageId":20053033,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Polska Multimedialna","url":"/web/gmina-wieniawa/polska-multimedialna","pageId":20041473,"parentPageId":20019753,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu","url":"/web/gmina-wieniawa/wojskowa-komenda-uzupelnien-w-radomiu","pageId":20028086,"parentPageId":20019753,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Stowarzyszenie Razem dla Radomki","url":"/web/gmina-wieniawa/stowarzyszenie-razem-dla-radomki","pageId":20028099,"parentPageId":20019753,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gmina przyjazna pszczołom","url":"/web/gmina-wieniawa/gmina-przyjazna-pszczolom","pageId":20028093,"parentPageId":20019753,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Związek Samorządów Polskich","url":"/web/gmina-wieniawa/zwiazek-samorzadow-polskich","pageId":20032265,"parentPageId":20019753,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/regulamin-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-wieniawa","pageId":20053046,"parentPageId":20053037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana statutu","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-statutu","pageId":20053048,"parentPageId":20053037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana statutu","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-statutu2","pageId":20053049,"parentPageId":20053037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa - NIEAKTUALNY","url":"/web/gmina-wieniawa/regulamin-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow-na-terenie-gminy-wieniawa---nieaktualny","pageId":20053050,"parentPageId":20053037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Wieniawa na lata 2020 – 2024","url":"/web/gmina-wieniawa/wieloletni-plan-rozwoju-i-modernizacji-urzadzen-wodociagowych-i-kanalizacyjnych-gminy-wieniawa-na-lata-2020--2024","pageId":20053051,"parentPageId":20053037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Statut - Utworzenie Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/statut---utworzenie-zakladu-uslug-komunalnych-w-wieniawie","pageId":20053052,"parentPageId":20053037,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Wieniawa na okres 3 lat - obowiązująca od 15 września 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/taryfa-za-zbiorowe-zaopatrzenie-w-wode-i-zbiorowe-odprowadzanie-sciekow-na-terenie-gminy-wieniawa-na-okres-3-lat---obowiazujaca-od-15-wrzesnia-2021-r","pageId":20053040,"parentPageId":20053036,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18 miesięcy obowiązująca od 15.02.2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/taryfa-dotyczaca-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-i-zbiorowego-odprowadzania-sciekow-na-okres-18-miesiecy-obowiazujaca-od-15022020-r","pageId":20053043,"parentPageId":20053036,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Taryfa obowiązująca w okresie 01.01.2020 r. - 14.02.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/taryfa-obowiazujaca-w-okresie-01012020-r---14022020","pageId":20053044,"parentPageId":20053036,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/regulamin-naboru-na-wolne-stanowiska-urzednicze-w-zakladzie-uslug-komunalnych-w-wieniawie","pageId":20053076,"parentPageId":20053039,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wodociąg publiczny Kaleń","url":"/web/gmina-wieniawa/wodociag-publiczny-kalen","pageId":20053053,"parentPageId":20053038,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wodociąg publiczny Kłudno","url":"/web/gmina-wieniawa/wodociag-publiczny-kludno","pageId":20053054,"parentPageId":20053038,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zespół do spraw zapewnienia dostępności","url":"/web/gmina-wieniawa/obsluga-niepelnosprawnych","pageId":20019840,"parentPageId":20069394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/gmina-wieniawa/deklaracja-dostepnosci","pageId":20019457,"parentPageId":20069394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego","pageId":20069393,"parentPageId":20069394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego---stan-w-dniu-01012021-r-gckis","pageId":20052854,"parentPageId":20052752,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/gmina-wieniawa/regulamin-organizacyjny-ug","pageId":20026521,"parentPageId":20019728,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Struktura","url":"/web/gmina-wieniawa/struktura","pageId":20026522,"parentPageId":20019728,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Poszczególne referaty i samodzielne stanowiska pracy","url":"/web/gmina-wieniawa/poszczegolne-referaty-i-samodzielne-stanowiska-pracy","pageId":20019732,"parentPageId":20019728,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr umów","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-umow-ug","pageId":20026520,"parentPageId":20019728,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-ug","pageId":20026519,"parentPageId":20019728,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy","url":"/web/gmina-wieniawa/konkursy-PSP","pageId":20053018,"parentPageId":20052755,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zapytania ofertowe","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytania-ofertowe-psp","pageId":20053026,"parentPageId":20052755,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-szkola","pageId":20053028,"parentPageId":20052755,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Krzysztof Sobczak","url":"/web/gmina-wieniawa/krzysztof-sobczak","pageId":20026523,"parentPageId":20019731,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Krystyna Żurowska","url":"/web/gmina-wieniawa/krystyna-zurowska","pageId":20026524,"parentPageId":20019731,"type":"BIOGRAPHY","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rekrutacja 2020/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/rekrutacja-20202021","pageId":20053011,"parentPageId":20052754,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Statut Publicznego Przedszkola w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/statut-publicznego-przedszkola-w-wieniawie","pageId":20053012,"parentPageId":20052754,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-przedszkole","pageId":20053003,"parentPageId":20052754,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-zapewniania-dostepnosci-podmiotu-publicznego-przedszkole","pageId":20053013,"parentPageId":20052754,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Taryfy za wodę i ścieki","url":"/web/gmina-wieniawa/taryfy-za-wode-i-scieki","pageId":20053036,"parentPageId":20052756,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Statut oraz regulaminy","url":"/web/gmina-wieniawa/statut-oraz-regulaminy","pageId":20053037,"parentPageId":20052756,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Badania wody","url":"/web/gmina-wieniawa/badania-wody","pageId":20053038,"parentPageId":20052756,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Pozostałe regulaminy","url":"/web/gmina-wieniawa/pozostale-regulaminy","pageId":20053039,"parentPageId":20052756,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referat Organizacyjny (OR)","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-org","pageId":20019714,"parentPageId":20019732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Zamówień Publicznych, Inwestycji, Oświaty i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-zp","pageId":20019752,"parentPageId":20019732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GN)","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-gn","pageId":20019765,"parentPageId":20019732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Podatków i Opłat Lokalnych\t\t\t","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-pol","pageId":20019687,"parentPageId":20019732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Referat Finansowy (FN)","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-finansowy","pageId":20019726,"parentPageId":20019732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego (USC)","url":"/web/gmina-wieniawa/usc","pageId":20019747,"parentPageId":20019732,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/centrum-uslug-wspolnych-gminy-wieniawa","pageId":20019736,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzienny Dom Senior +","url":"/web/gmina-wieniawa/dzienny-dom-senior-","pageId":20019737,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminne Centrum Kultury i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/gminne-centrum-kultury-i-sportu","pageId":20019739,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Społecznych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/centrum-uslug-spolecznych","pageId":20019743,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczne Przedszkole w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/publiczne-przedszkole-w-wieniawie","pageId":20019746,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/publiczna-szkola-podstawowa-w-wieniawie","pageId":20019749,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakład Usług Komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/zaklad-uslug-komunalnych","pageId":20019686,"parentPageId":20019735,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"2018-2023","url":"/web/gmina-wieniawa/projekty-uchwal-2018-2023","pageId":20054093,"parentPageId":20054037,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-1-cuw","pageId":20053002,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie - zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie---zapytanie-ofertowe-cuw","pageId":20052998,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o projekcie","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-projekcie-cuw","pageId":20052997,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-koordynatora-indywidualnych-planow-uslug-spolecznych2","pageId":20052981,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Organizatora Społeczności Lokalnej","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-naborze-na-stanowisko-pracy-organizatora-spolecznosci-lokalnej2","pageId":20052985,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o konsultacjach społecznych","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych-cuw","pageId":20052995,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług psychologicznych przy Centrum Usług Społecznych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---swiadczenie-uslug-psychologicznych-przy-centrum-uslug-spolecznych-w-wieniawie","pageId":20052973,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego---prowadzenie-klubu-seniora-w-gminie-wieniawa","pageId":20052977,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - \"Świadczenie usług logopedycznych przy Centrum Usług Społecznych w Wieniawie\"","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---swiadczenie-uslug-logopedycznych-przy-centrum-uslug-spolecznych-w-wieniawie","pageId":20052980,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271012021","pageId":20052975,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271022021","pageId":20052970,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271032021","pageId":20052966,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego---prowadzenie-klubu-seniora-w-gminie-wieniawa2","pageId":20056760,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.4.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271042021","pageId":20060949,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271052021","pageId":20061980,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.6.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271062021","pageId":20062308,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.7.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271072022","pageId":20062805,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.8.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271082022","pageId":20063208,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.9.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus271092022","pageId":20064331,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wniosek o dotację na wsparcie organizacji pozarządowej - Konkurs plastyczny dla rodzin","url":"/web/gmina-wieniawa/wniosek-o-dotacje-na-wsparcie-organizacji-pozarzadowej---konkurs-plastyczny-dla-rodzin","pageId":20067911,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie","url":"/web/gmina-wieniawa/szczegolowy-harmonogram-udzielania-wsparcia--dzialan-w-projekcie","pageId":20052965,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.10.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus2710102022","pageId":20077448,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe","pageId":20079510,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.11.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus2710112022","pageId":20080880,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.12.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus2710122022","pageId":20080881,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.13.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus2710132022","pageId":20080966,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.14.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus2710142022","pageId":20080967,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zapytanie ofertowe - CUS.2710.15.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zapytanie-ofertowe---cus2710152022","pageId":20084407,"parentPageId":20052758,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2018-2023","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwaly-2018-2023","pageId":20055441,"parentPageId":20054042,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-senior","pageId":20026483,"parentPageId":20019737,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/gmina-wieniawa/rodo-cuw","pageId":20026481,"parentPageId":20019736,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o pracę","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenia-o-prace-cuw","pageId":20026480,"parentPageId":20019736,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-cuw","pageId":20026478,"parentPageId":20019736,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-cuw","pageId":20026479,"parentPageId":20019736,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs nr 1.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-nr-12018","pageId":20053019,"parentPageId":20053018,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły 2018-2023","url":"/web/gmina-wieniawa/protokoly-2018-2023","pageId":20054048,"parentPageId":20054044,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Statut","url":"/web/gmina-wieniawa/statut-cuw-bip","pageId":20052768,"parentPageId":20052767,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/gmina-wieniawa/rodo-cuw-bip","pageId":20052770,"parentPageId":20052767,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o pracę","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-ogloszenia-o-prace","pageId":20052749,"parentPageId":20052767,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-zarzadzenia","pageId":20052788,"parentPageId":20052767,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-sprawozdania","pageId":20052789,"parentPageId":20052767,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Struktura organizacyjna","url":"/web/gmina-wieniawa/struktura-organizacyjna","pageId":20038611,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekt \"Centrum Usług Społecznych w Wieniawie\"","url":"/web/gmina-wieniawa/projekt-centrum-uslug-spolecznych","pageId":20061678,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkursy","url":"/web/gmina-wieniawa/konkursy2","pageId":20038467,"parentPageId":20019743,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej","pageId":20048807,"parentPageId":20019743,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram udzielania wsparcia / działań w projekcie","url":"/web/gmina-wieniawa/harmonogram-udzielania-wsparcia--dzialan-w-projekcie","pageId":20045269,"parentPageId":20019743,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na wolne stanowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/nabor-na-wolne-stanowiska","pageId":20019744,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania3","pageId":20019745,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc społeczna","url":"/web/gmina-wieniawa/pomoc-spoleczna","pageId":20048199,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Załatw sprawę - skorzystaj ze świadczeń","url":"/web/gmina-wieniawa/zalatw-sprawe---skorzystaj-ze-swiadczen","pageId":20048200,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Asystent rodziny","url":"/web/gmina-wieniawa/asystent-rodziny","pageId":20048201,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzienny opiekun","url":"/web/gmina-wieniawa/dzienny-opiekun","pageId":20048202,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych","url":"/web/gmina-wieniawa/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych","pageId":20048203,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niebieska karta","url":"/web/gmina-wieniawa/niebieska-karta","pageId":20048205,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Koperta ŻYCIA","url":"/web/gmina-wieniawa/koperta-zycia","pageId":20048206,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program PPOŻ","url":"/web/gmina-wieniawa/program-ppoz","pageId":20048207,"parentPageId":20019743,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomenie o sesji","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomenie-o-sesji","pageId":20026430,"parentPageId":20019713,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Projekty uchwał","url":"/web/gmina-wieniawa/projekty-uchwal","pageId":20019715,"parentPageId":20019713,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwały","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwaly","pageId":20019716,"parentPageId":20019713,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Protokoły","url":"/web/gmina-wieniawa/protokoly","pageId":20019718,"parentPageId":20019713,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sesja na żywo","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-na-zywo","pageId":20019719,"parentPageId":20019713,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje ogólne","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-ogolne","pageId":20019847,"parentPageId":20019456,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skrytka ePUAP","url":"/web/gmina-wieniawa/skrytka-epuap","pageId":20019849,"parentPageId":20019456,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o płatnościach","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-o-platnosciach","pageId":20019850,"parentPageId":20019456,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Numery wewnętrzne","url":"/web/gmina-wieniawa/numery-wewnetrzne","pageId":20019851,"parentPageId":20019456,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki podległe","url":"/web/gmina-wieniawa/jednostkipodlegle","pageId":20025537,"parentPageId":20019456,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan zamówień publicznych na 2022 rok","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-zamowien-publicznych-na-2022-rok","pageId":20054517,"parentPageId":20054272,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Kolejne przypadki wścieklizny","url":"/web/gmina-wieniawa/kolejne-przypadki-wscieklizny","pageId":20032426,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Droga ekspresowa S12 – możliwość składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - OBWIESZCZENIE","url":"/web/gmina-wieniawa/droga-ekspresowa-s12--mozliwosc-skladania-uwag-i-wnioskow-przed-wydaniem-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach---obwieszczenie","pageId":20032422,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – składanie deklaracji od 1 lipca 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow--skladanie-deklaracji-od-1-lipca-2021","pageId":20028100,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o konsultacjach społecznych","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych","pageId":20026495,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program \"Dobry Start\" na nowych zasadach.","url":"/web/gmina-wieniawa/program-dobry-start-na-nowych-zasadach","pageId":20026494,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"#SZCZEPIMYSIĘ W GMINIE WIENIAWA","url":"/web/gmina-wieniawa/szczepimysie-w-gminie-wieniawa","pageId":20032432,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Serdecznie zapraszamy na DNI WIENIAWY 17-18.07.2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/serdecznie-zapraszamy-na-dni-wieniawy-17-18072021-r","pageId":20032428,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Materiał informacyjny - \"OPIEKA WYTCHNIENIOWA\"","url":"/web/gmina-wieniawa/material-informacyjny---opieka-wytchnieniowa","pageId":20032958,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Materiał informacyjny - \"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ\"","url":"/web/gmina-wieniawa/material-informacyjny---asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20032959,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Półmetek spisu - zaczyna się wyścig z czasem","url":"/web/gmina-wieniawa/polmetek-spisu---zaczyna-sie-wyscig-z-czasem","pageId":20032961,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nakręć film o spisie i wygrywaj!","url":"/web/gmina-wieniawa/nakrec-film-o-spisie-i-wygrywaj","pageId":20032962,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego rolnikom w II półroczu 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/zwrot-podatku-akcyzowego-rolnikom-w-ii-polroczu-2021-r","pageId":20033336,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs na najlepsze produkty Doliny Radomki","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-na-najlepsze-produkty-doliny-radomki","pageId":20033339,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nie czekaj do września, spisz się już teraz!","url":"/web/gmina-wieniawa/nie-czekaj-do-wrzesnia-spisz-sie-juz-teraz","pageId":20033341,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie firmy Arenella","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-firmy-arenella","pageId":20033342,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oddaj krew! Toczy się WALKA o ŻYCIE!","url":"/web/gmina-wieniawa/oddaj-krew-toczy-sie-walka-o-zycie","pageId":20033344,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kolonie letnie dla dzieci rolników – Wakacje 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/kolonie-letnie-dla-dzieci-rolnikow--wakacje-2021","pageId":20033349,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tylko do 6 sierpnia 2021 r. możliwość zgłaszania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Droga ekspresowa S12","url":"/web/gmina-wieniawa/tylko-do-6-sierpnia-2021-r-mozliwosc-zglaszania-uwag-i-wnioskow-przed-wydaniem-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach--droga-ekspresowa-s12","pageId":20033350,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odbiór odpadów komunalnych po 15.08.2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/odbior-odpadow-komunalnych-po-15082021-r","pageId":20035035,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mieszkają z Tobą cudzoziemcy lub ich zatrudniasz? Pomóż im!","url":"/web/gmina-wieniawa/mieszkaja-z-toba-cudzoziemcy-lub-ich-zatrudniasz-pomoz-im","pageId":20035038,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dlaczego w spisie powszechnym są pytania o mieszkanie?","url":"/web/gmina-wieniawa/dlaczego-w-spisie-powszechnym-sa-pytania-o-mieszkanie","pageId":20035039,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja","url":"/web/gmina-wieniawa/spis-powszechny-to-szansa-a-nie-inwigilacja","pageId":20038014,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spis nie wyklucza osób z niepełnosprawnością!","url":"/web/gmina-wieniawa/spis-nie-wyklucza-osob-z-niepelnosprawnoscia","pageId":20038015,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nie dla ASF! - kolejne przypadki","url":"/web/gmina-wieniawa/nie-dla-asf---kolejne-przypadki","pageId":20038016,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/harmonogram-odbioru-odpadow-komunalnych","pageId":20038018,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację","url":"/web/gmina-wieniawa/konczy-sie-nabor-wnioskow-o-wsparcie-na-bioasekuracje","pageId":20038064,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Punkty za lojalność","url":"/web/gmina-wieniawa/punkty-za-lojalnosc","pageId":20038068,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla miejscowości: Jabłonica, Koryciska, Pogroszyn, Ryków","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-dla-miejscowosci-jablonica-koryciska-pogroszyn-rykow","pageId":20038069,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarz-du-gospodarki-wodnej-w-warszawie","pageId":20038131,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie II","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-ii","pageId":20038265,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Segregacja to obowiązek, nie dobrowolność","url":"/web/gmina-wieniawa/segregacja-to-obowiazek-nie-dobrowolnosc","pageId":20038070,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie nauki zdalnej","url":"/web/gmina-wieniawa/wsparcie-nauki-zdalnej","pageId":20038132,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień","url":"/web/gmina-wieniawa/festyn-w-ramach-narodowego-programu-szczepien","pageId":20038277,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie czekaj do ostatniego dnia września!","url":"/web/gmina-wieniawa/do-konca-spisu-powszechnego-zostal-tylko-miesiac-nie-czekaj-do-ostatniego-dnia-wrzesnia","pageId":20038448,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak spisać się szybko?","url":"/web/gmina-wieniawa/jak-spisac-sie-szybko","pageId":20038449,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR","url":"/web/gmina-wieniawa/ewop--startuje-nowa-aplikacja-arimr","pageId":20038501,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Startuje nabór wniosków o wsparcie dla KGW","url":"/web/gmina-wieniawa/startuje-nabor-wnioskow-o-wsparcie-dla-kgw","pageId":20038583,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych projektowanej drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-projektowanej-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20038873,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"#SzczepimySięzKGW – do 15 września można starać się o dofinansowanie z ARiMR","url":"/web/gmina-wieniawa/szczepimysiezkgw--do-15-wrzesnia-mozna-starac-sie-o-dofinansowanie-z-arimr","pageId":20038977,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-mazowieckiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii","pageId":20039314,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"#SzczepimySięzKGW w Skrzynnie","url":"/web/gmina-wieniawa/szczepimysiezkgw-w-skrzynnie","pageId":20039645,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Drogą ekspresowa S12 – możliwość wypowiedzenia się oraz zapoznania z dokumentacją, przed wydaniem decyzji środowiskowej","url":"/web/gmina-wieniawa/droga-ekspresowa-s12--mozliwosc-wypowiedzenia-sie-oraz-zapoznania-z-dokumentacja-przed-wydaniem-decyzji-srodowiskowej","pageId":20039427,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Co stracisz, jeśli się nie spiszesz","url":"/web/gmina-wieniawa/co-stracisz-jesli-sie-nie-spiszesz","pageId":20039470,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sąsiedzie, czy już się spisałeś?","url":"/web/gmina-wieniawa/sasiedzie-czy-juz-sie-spisales","pageId":20039471,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-do-mlodziezowej-rady-gminy","pageId":20039643,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń dot. zapotrzebowania powierzchni upraw maku niskomorfinowego i konopi włóknistych","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-terminu-nadsylania-zgloszen-dot-zapotrzebowania-powierzchni-upraw-maku-niskomorfinowego-i-konopi-wloknistych","pageId":20039748,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budowa sieci światłowodowej firmy Fibee","url":"/web/gmina-wieniawa/budowa-sieci-swiatlowodowej-firmy-fibee","pageId":20039971,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ARiMR ogłosiła nabór wniosków na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”","url":"/web/gmina-wieniawa/arimr-oglosila-nabor-wnioskow-na-tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow","pageId":20040122,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – wkrótce rusza nabór","url":"/web/gmina-wieniawa/inwestycje-zapobiegajace-zniszczeniu-potencjalu-produkcji-rolnej--wkrotce-rusza-nabor","pageId":20040178,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"W trosce o czyste powietrze – konkurs na plakat","url":"/web/gmina-wieniawa/w-trosce-o-czyste-powietrze--konkurs-na-plakat","pageId":20040372,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie dla KGW – już tylko kilka dni na złożenie wniosku","url":"/web/gmina-wieniawa/wsparcie-dla-kgw--juz-tylko-kilka-dni-na-zlozenie-wniosku","pageId":20040702,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrolna weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-wieniawa/kontrolna-weryfikacja-deklaracji-o-wysokosci-oplat-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi","pageId":20040490,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Co zrobić, żeby nie zapłacić kary grzywny za brak udziału w spisie powszechnym?","url":"/web/gmina-wieniawa/co-zrobic-zeby-nie-zaplacic-kary-grzywny-za-brak-udzialu-w-spisie-powszechnym","pageId":20040749,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji projektowanej drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-na-opracowanie-dokumentacji-projektowanej-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20041416,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój – wkrótce rusza tzw. duży nabór wniosków","url":"/web/gmina-wieniawa/wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj--wkrotce-rusza-tzw-duzy-nabor-wnioskow","pageId":20041456,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/dziekujemy-za-twoj-udzial-w-narodowym-spisie-powszechnym-2021","pageId":20041660,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pokazaliśmy, że Mazowsze liczy się dla Polski! Dziękujemy!","url":"/web/gmina-wieniawa/pokazalismy-ze-mazowsze-liczy-sie-dla-polski-dziekujemy","pageId":20041769,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Startuje wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW","url":"/web/gmina-wieniawa/startuje-wyplata-zaliczek-na-poczet-doplat-bezposrednich-oraz-platnosci-obszarowych-z-prow","pageId":20042550,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-do-wlascicieli-i-zarzadcow-budynkow-w-zwiazku-z-rozpoczeciem-sezonu-ogrzewczego-20212022","pageId":20042839,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tworzenie grup producentów i organizacji producentów – można składać wnioski","url":"/web/gmina-wieniawa/tworzenie-grup-producentow-i-organizacji-producentow--mozna-skladac-wnioski","pageId":20042840,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontrola podmiotów prowadzących działalność gospodarczą","url":"/web/gmina-wieniawa/kontrola-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20042627,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pierwsze upomnienia za nieprawidłową segregację","url":"/web/gmina-wieniawa/pierwsze-upomnienia-za-nieprawidlowa-segregacje","pageId":20042996,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja w sprawie odbioru odpadów wielogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-w-sprawie-odbioru-odpadow-wielogabarytowych-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego-oraz-opon","pageId":20043626,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wydano decyzje środowiskową dla drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/wydano-decyzje-srodowiskowa-dla-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20043805,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"5 listopada przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych","url":"/web/gmina-wieniawa/5-listopada-przerwa-w-dzialaniu-rejestru-dowodow-osobistych","pageId":20044018,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?","url":"/web/gmina-wieniawa/co-zrobic-w-przypadku-utraty-dokumentow","pageId":20044464,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie zebrania materiału dowodowego Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji projektowanej drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-zebrania-materialu-dowodowego-projektu-robot-geologicznych-na-opracowanie-dokumentacji-projektowanej-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20044434,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Groźna choroba zwierząt i ludzi - WŚCIELIZNA","url":"/web/gmina-wieniawa/grozna-choroba-zwierzat-i-ludzi---wscielizna","pageId":20044678,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie planowanej drugiej jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-mazowieckiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-planowanej-drugiej-jesiennej-akcji-szczepienia-lisow-przeciwko-wsciekliznie","pageId":20044679,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja w sprawie odbioru opon","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-w-sprawie-odbioru-opon","pageId":20044598,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Badanie kontrolne NSP 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/badanie-kontrolne-nsp-2021","pageId":20044744,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej ws. drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-srodowiskowej-ws-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20045016,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opóźnienia w odbiorze sprzętu elektrycznego i elektronicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/opoznienia-w-odbiorze-sprzetu-elektrycznego-i-elektronicznego","pageId":20045354,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o terminie płatności IV raty podatków","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-terminie-platnosci-iv-raty-podatkow","pageId":20045552,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"MALUCH + w Gminie Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/maluch--w-gminie-wieniawa","pageId":20058003,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych","url":"/web/gmina-wieniawa/rusza-pomoc-na-inwestycje-w-lasach-prywatnych","pageId":20046777,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-42021","pageId":20047635,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostatnie dni na złożenie wniosku o wymianę pieca na ekogroszek","url":"/web/gmina-wieniawa/ostatnie-dni-na-zlozenie-wniosku-o-wymiane-pieca-na-ekogroszek","pageId":20048126,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji projektowanej drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-zatwierdzenia-projektu-robot-geologicznych-na-opracowanie-dokumentacji-projektowanej-drogi-ekspresowej-s13","pageId":20048811,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzynno","url":"/web/gmina-wieniawa/rozbudowa-sieci-kanalizacyjnej-na-terenie-gminy-wieniawa-poprzez-budowe-oczyszczalni-w-m-kludno-oraz-budowe-oczyszczalni-i-sieci-kanalizacyjnej-w-m-skrzynno","pageId":20049225,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"100 tys. zł na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami - już można składać wnioski","url":"/web/gmina-wieniawa/100-tys-zl-na-inwestycje-chroniace-wody-przed-zanieczyszczeniem-azotanami---juz-mozna-skladac-wnioski","pageId":20050713,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przypomnienie: Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu\"","url":"/web/gmina-wieniawa/przypomnienie-od-1-stycznia-2022-r-wycofanie-dotacji-na-kotly-weglowe-w-czystym-powietrzu","pageId":20050612,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Realizacja robót geologicznych w zakresie drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/realizacja-robot-geologicznych-w-zakresie-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20051084,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca wniosków o przyznaje pomocy w formie posiłku","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-dotyczaca-wnioskow-o-przyznaje-pomocy-w-formie-posilku","pageId":20053744,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"24 grudnia - Urząd nieczynny","url":"/web/gmina-wieniawa/24-grudnia---urzad-nieczynny","pageId":20050877,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.","url":"/web/gmina-wieniawa/tylko-do-31-grudnia-kgw-maja-czas-na-wydanie-srodkow-na-prowadzenie-dzialalnosci-statutowej-a-wydatki-musza-rozliczyc-do-konca-stycznia","pageId":20053322,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – jeden nabór się kończy, drugi zaczyna","url":"/web/gmina-wieniawa/inwestycje-odtwarzajace-potencjal-produkcji-rolnej--jeden-nabor-sie-konczy-drugi-zaczyna","pageId":20053326,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"7 stycznia - Urząd nieczynny","url":"/web/gmina-wieniawa/7-stycznia---urzad-nieczynny","pageId":20053328,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia noworoczne dla mieszkańców od Wójta Krzysztofa Sobczaka i przewodniczącego Grzegorza Lipińskiego","url":"/web/gmina-wieniawa/zyczenia-noworoczne-dla-mieszkancow-od-wojta-krzysztofa-sobczaka-i-przewodniczacego-grzegorza-lipinskiego","pageId":20053748,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Badanie opinii Rolników - zagadnienia melioracyjne","url":"/web/gmina-wieniawa/badanie-opinii-rolnikow---zagadnienia-melioracyjne","pageId":20054228,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok","url":"/web/gmina-wieniawa/harmonogram-odbioru-odpadow-na-2022-rok","pageId":20053746,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek osłonowy dla polskich rodzin","url":"/web/gmina-wieniawa/dodatek-oslonowy-dla-polskich-rodzin","pageId":20054533,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku","url":"/web/gmina-wieniawa/zwrot-podatku-akcyzowego-w-2022-roku","pageId":20054906,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"UWAGA WŚCIEKLIZNA ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ NIE UFAJ DZIKIM I BEZPAŃSKIM ZWIERZĘTOM","url":"/web/gmina-wieniawa/uwaga-wscieklizna-zachowaj-ostroznosc-nie-ufaj-dzikim-i-bezpanskim-zwierzetom","pageId":20055170,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej","pageId":20055312,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje programy - Rodzina 500 plus oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)","url":"/web/gmina-wieniawa/od-1-stycznia-2022-r-zaklad-ubezpieczen-spolecznych-realizuje-programy---rodzina-500-plus-oraz-rodzinny-kapital-opiekunczy-rko","pageId":20055311,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego - prowadzenie Klubu Seniora w Gminie Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-otwartego-konkursu-na-realizacje-zadania-publicznego---prowadzenie-klubu-seniora","pageId":20056770,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niewiele czasu zostało na rozliczenie wydatków przez KGW","url":"/web/gmina-wieniawa/niewiele-czasu-zostalo-na-rozliczenie-wydatkow-przez-kgw","pageId":20056841,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostatnie dni na ubieganie się o wsparcie na małe przetwórstwo i RHD","url":"/web/gmina-wieniawa/ostatnie-dni-na-ubieganie-sie-o-wsparcie-na-male-przetworstwo-i-rhd","pageId":20057493,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Już 31 stycznia ruszają ferie zimowe!","url":"/web/gmina-wieniawa/juz-31-stycznia-ruszaja-ferie-zimowe","pageId":20057494,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świetlice środowiskowe","url":"/web/gmina-wieniawa/swietlice-srodowiskowe","pageId":20058446,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkania z logopedą","url":"/web/gmina-wieniawa/spotkania-z-logopeda","pageId":20058447,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2022 roku”","url":"/web/gmina-wieniawa/konsultacje-programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-oraz-zapobiegania-bezdomnosci-zwierzat-na-terenie-gminy-wieniawa-w-2022-roku","pageId":20061786,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)","url":"/web/gmina-wieniawa/obowiazek-skladania-deklaracji-do-centralnej-ewidencji-emisyjnosci-budynkow-ceeb","pageId":20055176,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja do wymiany źródeł ciepła do 90%","url":"/web/gmina-wieniawa/dotacja-do-wymiany-zrodel-ciepla-do-90","pageId":20059363,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – można składać wnioski o pomoc","url":"/web/gmina-wieniawa/pomoc-dla-rolnikow-utrzymujacych-lochy-i-prosieta--mozna-skladac-wnioski-o-pomoc","pageId":20061658,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpłatne warsztaty online dla kobiet!","url":"/web/gmina-wieniawa/bezplatne-warsztaty-online-dla-kobiet","pageId":20061682,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Niepodległa - 95 rocznica ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego polskim hymnem narodowym","url":"/web/gmina-wieniawa/niepodlegla---95-rocznica-ustanowienia-mazurka-dabrowskiego-polskim-hymnem-narodowym","pageId":20062224,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-przystapieniu-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2022","pageId":20062546,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej","url":"/web/gmina-wieniawa/nabor-na-stanowisko-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej","pageId":20062545,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"#PomagamUkrainie","url":"/web/gmina-wieniawa/pomoc-dla-ukrainy","pageId":20062994,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wolontariat","url":"/web/gmina-wieniawa/wolontariat","pageId":20063607,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego","pageId":20063853,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzień sołtysa","url":"/web/gmina-wieniawa/dzien-soltysa","pageId":20064423,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana punktu zbiórki darów dla obywateli Ukrainy","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-punktu-zbiorki-darow-dla-obywateli-ukrainy","pageId":20063739,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmarł Biskup Adam ODZIMEK","url":"/web/gmina-wieniawa/zmarl-adam-odzimek","pageId":20064503,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-dla-osob-przemieszczajacych-sie-z-ukrainy-ze-zwierzetami-towarzyszacymi","pageId":20064967,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-zakladu-uslug-komunalnych-w-wieniawie","pageId":20064988,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nagrody ekologiczne UE: wyróżnienia dla najlepszych inicjatyw ekologicznych w UE","url":"/web/gmina-wieniawa/nagrody-ekologicznze-ue-wyroznienia-dla-najlepszych-inicjatyw-ekologicznych-w-ue","pageId":20065216,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-powiatowego-urzedu-pracy-w-przysusze","pageId":20065209,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag","url":"/web/gmina-wieniawa/usuwanie-odpadow-z-folii-rolniczych-siatki-i-sznurka-do-owijania-balotow-opakowan-po-nawozach-i-typu-big-bag","pageId":20065433,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie","url":"/web/gmina-wieniawa/juz-mozna-ubiegac-sie-o-wsparcie-na-inwestycje-w-produkcje-prosiat-lub-nawadnianie","pageId":20066580,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne","url":"/web/gmina-wieniawa/wypalanie-traw-i-nieuzytkow-rolnych-niebezpieczne-i-karalne","pageId":20066577,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej","url":"/web/gmina-wieniawa/przypominamy-i-zachecamy--zglos-uprawy-do-uzupelniajacej-platnosci-podstawowej","pageId":20068588,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"150 tys. zł premii dla młodych rolników – start naboru wniosków","url":"/web/gmina-wieniawa/150-tys-zl-premii-dla-mlodych-rolnikow--start-naboru-wnioskow","pageId":20068590,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ważne informacje o wymianie „kopciuchów”","url":"/web/gmina-wieniawa/wazne-informacje-o-wymianie-kopciuchow","pageId":20067528,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Życzenia Wielkanocne","url":"/web/gmina-wieniawa/zyczenia-wielkanocne-2022","pageId":20068717,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"III Bieg Konstytucji 3 Maja!","url":"/web/gmina-wieniawa/iii-bieg-konstytucji-3-maja","pageId":20069399,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie oferty na realizacje zadania publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-oferty-na-realizacje-zadania-publicznego","pageId":20069529,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cykl spotkań organizacyjnych dla Mieszkańców","url":"/web/gmina-wieniawa/zebrania","pageId":20069111,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzień Flagi","url":"/web/gmina-wieniawa/dzien-flagi","pageId":20069999,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Ministra w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków","url":"/web/gmina-wieniawa/rozporzadzenie-ministra-w-sprawie-zarzadzenia-srodkow-zwiazanych-z-wystapieniem-wysoce-zjadliwej-grypy-ptakow","pageId":20070221,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informowania o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.","url":"/web/gmina-wieniawa/informowania-o-ulatwieniach-w-budowie-domow-do-70-m-kw","pageId":20071837,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przypominamy o przestrzeganiu terminów opłaty za odbiór odpadów komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/przypominamy-o-przestrzeganiu-terminow-oplaty-za-odbior-odpadow-komunalnych","pageId":20071888,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przypomnienie o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw","url":"/web/gmina-wieniawa/przypomnienie-o-obowiazku-zlozenia-deklaracji-dotyczacej-zrodel-ciepla-i-spalania-paliw","pageId":20071889,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - \"CHCEMY BYĆ AKTYWNI\"","url":"/web/gmina-wieniawa/uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego--chcemy-byc-aktywni","pageId":20073411,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ws. S12","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-ws-s12","pageId":20072315,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabór ankiet w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)","url":"/web/gmina-wieniawa/nabor-ankiet-w-ramach-projektu-z-zakresu-odnawialnych-zrodel-energii-oze","pageId":20072582,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 42","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-nr-42","pageId":20073338,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 80","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenie-meteorologiczne-zbiorczo-nr-80","pageId":20073340,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Co za jazda","url":"/web/gmina-wieniawa/co-za-jazda","pageId":20073597,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„CHCEMY BYĆ AKTYWNI”","url":"/web/gmina-wieniawa/chcemy-byc-aktywni","pageId":20073412,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej","url":"/web/gmina-wieniawa/tylko-do-konca-miesiaca-mozna-skladac-wnioski-o-doplaty-do-nawozow-30-i-31-maja-biura-powiatowe-arimr-czynne-dluzej","pageId":20074025,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zmianie uchwały antysmogowej","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zmianie-uchwaly-antysmogowej","pageId":20074023,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedłużony termin składnia ankiet dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)","url":"/web/gmina-wieniawa/przedluzony-termin-skladnia-ankiet-dotyczacych-odnawialnych-zrodel-energii-oze","pageId":20074458,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kolonie w górach","url":"/web/gmina-wieniawa/kolonie-w-gorach","pageId":20075846,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Debata nad raportem o stanie gminy za 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-za-2021","pageId":20075506,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uwaga WŚCIEKLIZNA","url":"/web/gmina-wieniawa/uwaga-wscieklizna","pageId":20076562,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - \"Roztańczone przedszkolaki\"","url":"/web/gmina-wieniawa/uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego--roztanczone-przedszkolaki","pageId":20076873,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Trwa rekrutacja na nasze letnie półkolonie artystyczne SZTOS LATO","url":"/web/gmina-wieniawa/-trwa-rekrutacja-na-nasze-letnie-polkolonie-artystyczne-sztos-lato-","pageId":20076916,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zostało już tylko 15 dni na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw","url":"/web/gmina-wieniawa/zostalo-juz-tylko-15-dni-na-zlozenie-deklaracji-dotyczacej-zrodel-ciepla-i-zrodel-spalania-paliw","pageId":20076457,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży","url":"/web/gmina-wieniawa/wykaz-nieruchomosci-przeznaczony-do-sprzedazy","pageId":20077111,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zostały ostatnie dni na złożenie deklaracji CEEB","url":"/web/gmina-wieniawa/zostaly-ostatnie-dni-na-zlozenie-deklaracji-ceeb","pageId":20077244,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dotacja do wymiany źródeł ciepła do 90 %","url":"/web/gmina-wieniawa/dotacja-do-wymiany-zrodel-ciepla-do-90-","pageId":20077606,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego będącego usługą społeczną określoną w Programie Usług Społecznych w Gminie Wieniawa – KLUB SENIORA","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-bedacego-usluga-spoleczna-okreslona-w-programie-uslug-spolecznych-w-gminie-wieniawa--klub-seniora-","pageId":20077782,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wszczęciu postępowania","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wszczeciu-postepowania","pageId":20078535,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-dotyczaca-mozliwosci-zlozenia-wniosku-o-swiadczenie-pieniezne-za-zapewnienie-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelom-ukrainy-nieposiadajacym-numeru-pesel","pageId":20078837,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 81.2022 Wójta Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-812022-wojta-gminy-wieniawa","pageId":20079183,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dni Wieniawy 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/dni-wieniawy-2022","pageId":20078545,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Piknik rodziny z KGW \"Wolawianie\"","url":"/web/gmina-wieniawa/uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego--piknik-rodziny-z-kgw-wolawianie","pageId":20080396,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaproszenie do konsultacji","url":"/web/gmina-wieniawa/zaproszenie-do-konsultacji","pageId":20080263,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Rodzinny Festyn Sportowy","url":"/web/gmina-wieniawa/uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego--rodzinny-festyn-sportowy","pageId":20080394,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego II tura","url":"/web/gmina-wieniawa/zwrot-podatku-akcyzowego-2-tura","pageId":20079525,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"GDOŚ – zawiadomienie o przedłużeniu terminu ws. drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/gdos--zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-ws-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20081159,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dodatek węglowy – przyjmowanie wniosków","url":"/web/gmina-wieniawa/dodatek-weglowy--przyjmowanie-wnioskow","pageId":20082250,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I Przetarg Nieograniczony Pisemny","url":"/web/gmina-wieniawa/i-przetarg-nieograniczony-pisemny","pageId":20082666,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dziedzictwo kulturowe","url":"/web/gmina-wieniawa/dziedzictwo-kulturowe","pageId":20082883,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowej","pageId":20083189,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie planowanej drugiej jesiennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie-wrzesien","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-mazowieckiego-wojewodzkiego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-planowanej-drugiej-jesiennej-akcji-szczepienia-lisow-przeciwko-wsciekliznie-wrzesien","pageId":20083616,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji-zrodel-ciepla-w-deklaracjach","pageId":20083619,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-4.2022","pageId":20084416,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady wielkogabarytowe","url":"/web/gmina-wieniawa/odpady-wielkogabarytowe","pageId":20084215,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Przysusze","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-powiatowego-lekarza-weterynarii-w-przysusze","pageId":20084793,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie ws. S12","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-ws-s12","pageId":20084911,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-s-12","pageId":20085338,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Spotkanie konsultacyjne \"Stowarzyszenie Razem dla Radomki\"","url":"/web/gmina-wieniawa/spotkanie-konsultacyjne-stowarzyszenie-razem-dla-radomki","pageId":20085664,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o konkursie","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-konkursie2","pageId":20085684,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert do końca 2022 roku oraz w roku 2023","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-naboru-na-czlonkow-komisji-konkursowych-opiniujacych-oferty-zlozone-w-otwartych-konkursach-ofert","pageId":20086514,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"„Oszczędzamy energię” – kampania społeczna Ministerstwa Klimatu i Środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/oszczedzamy-energie--kampania-spoleczna-ministerstwa-klimatu-i-srodowiska","pageId":20086937,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja ws. drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny-Plec-Brudnów","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-ws-drogi-powiatowej-nr-3331w-debiny-plec-brudnow","pageId":20087296,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja ws. drogi powiatowej Nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-ws-drogi-powiatowej-nr-3304w-sokolniki-mokre-politow-radestow","pageId":20087299,"parentPageId":20019459,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strona Główna","url":"/web/gmina-wieniawa/bip-strona-glowna","pageId":20042847,"parentPageId":20054790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Klauzula informacyjna RODO","url":"/web/gmina-wieniawa/rodo-bip","pageId":20042500,"parentPageId":20054790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Statut Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/statut-gminy-wieniawa","pageId":20052283,"parentPageId":20054790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-gminy-bip","pageId":20052284,"parentPageId":20054790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Mienie i budżet Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/mienie-i-budzet-gminy","pageId":20052300,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/rada-gminy-bip","pageId":20043639,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/wojt-gminy-bip","pageId":20052299,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zamówienia Publiczne","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-publiczne","pageId":20043654,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Urząd Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/urzad-gminy","pageId":20043638,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Jednostki Organizacyjne Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/jednostki-organizacyjne-gminy","pageId":20043636,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Współpraca z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-wieniawa/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20069829,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Nabór na stanowiska urzędnicze","url":"/web/gmina-wieniawa/nabor-na-stanowiska-urzednicze","pageId":20052302,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gospodarka nieruchomościami","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-nieruchomosciami-bip","pageId":20052304,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konsultacje z mieszkańcami","url":"/web/gmina-wieniawa/konsultacje-z-mieszkancami","pageId":20052301,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Inwestycje","url":"/web/gmina-wieniawa/inwestycje","pageId":20019772,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświata i sport","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiata-i-sport-bip","pageId":20052307,"parentPageId":20054790,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ochrona środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/ochrona-srodowiska","pageId":20052303,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Straże pożarne","url":"/web/gmina-wieniawa/straze-pozarne","pageId":20043652,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wybory","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-bip","pageId":20043667,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obsługa osób z niepełnosprawnościami","url":"/web/gmina-wieniawa/obsluga-osob-z-niepelnosprawnosciami","pageId":20069394,"parentPageId":20054790,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Redakcja BIP","url":"/web/gmina-wieniawa/redakcja-bip","pageId":20019461,"parentPageId":20054790,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Mapa strony","url":"/web/gmina-wieniawa/mapa","pageId":20019458,"parentPageId":20054790,"type":"SITE_MAP","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Strona główna BIP","url":"/web/gmina-wieniawa/strona-glowna-bip","pageId":20050692,"parentPageId":20054790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawi","pageId":20026420,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dni Wieniawy 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/dni-wieniawy2021","pageId":20032438,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxix-sesji-rady-gminy","pageId":20040282,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Festyn w ramach Narodowego Programu Szczepień","url":"/web/gmina-wieniawa/festyn-w-ramach-narodowego-programu-szczepien2","pageId":20038278,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-do-mlodziezowej-rady-gminy-wieniawa","pageId":20039649,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"#SzczepimySięzKGW Festyn w Skrzynnie","url":"/web/gmina-wieniawa/szczepimysiezkgw-festyn-w-skrzynnie","pageId":20039650,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rodzinny Piknik Wojskowy „WOTgames\"","url":"/web/gmina-wieniawa/rodzinny-piknik-wojskowy-wotgames","pageId":20040140,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxx-sesji-rady-gminy","pageId":20040283,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxi-sesji-rady-gminy","pageId":20043539,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxii-sesji-rady-gminy","pageId":20048813,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxiii-sesji-rady-gminy","pageId":20053663,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxiv-sesji-rady-gminy","pageId":20061665,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"XII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko wypadków znamy’’","url":"/web/gmina-wieniawa/xii-edycja-ogolnopolskiego-konkursu-plastycznego-dla-dzieci-bezpiecznie-na-wsi-mamy-bo-ryzyko-wypadkow-znamy","pageId":20061666,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/bezpieczne-gospodarstwo-rolne-2022","pageId":20061686,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxv-sesji-rady-gminy","pageId":20066809,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXVIII Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxviii-sesji-rady-gminy2","pageId":20077493,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-xxxix-sesji-rady-gminy","pageId":20083187,"parentPageId":20019460,"type":"ANNOUNCEMENT","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku","url":"/web/gmina-wieniawa/zwrot-podatku-akcyzowego-w-2022","pageId":20055653,"parentPageId":20019721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego II tura","url":"/web/gmina-wieniawa/zwrot-podatku-akcyzowego-ii-tura","pageId":20079524,"parentPageId":20019721,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/wojt-gminy-wieniawa","pageId":20026517,"parentPageId":20019720,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu","pageId":20033354,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia i zawiadomienia","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-i-zawiadomienia","pageId":20019722,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opinie RIO","url":"/web/gmina-wieniawa/opinie-rio","pageId":20019723,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe Kierowników","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiaczenia-majatkowe-kierownikow","pageId":20019724,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-gminy","pageId":20026485,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania Wójta","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-wojta","pageId":20026484,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia","pageId":20019727,"parentPageId":20019720,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe za 2019 rok","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-za-2019-rok","pageId":20053004,"parentPageId":20053003,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe za 2018 rok","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-za-2018-rok","pageId":20053009,"parentPageId":20053003,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia","pageId":20026486,"parentPageId":20019722,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 3.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-ogloszenie-nr-32020","pageId":20052784,"parentPageId":20052749,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 2.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-ogloszenie-nr-22020","pageId":20052785,"parentPageId":20052749,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 1.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/cuw-ogloszenie-nr-12020","pageId":20052786,"parentPageId":20052749,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/gmina-wieniawa/deklaracja-dostepnosci-senior","pageId":20052842,"parentPageId":20052750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-senior","pageId":20052844,"parentPageId":20052750,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Podprogram 2017","url":"/web/gmina-wieniawa/podprogram-rok-2017","pageId":20064690,"parentPageId":20053361,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Efekty Programu 2017","url":"/web/gmina-wieniawa/efekty-programu-2017","pageId":20048209,"parentPageId":20053361,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Program działania","url":"/web/gmina-wieniawa/program-dzialania-gckis","pageId":20052850,"parentPageId":20052849,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania z wykonania planu finansowego","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-z-wykonania-planu-finansowego-gckis","pageId":20052851,"parentPageId":20052849,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Deklaracja dostępności","url":"/web/gmina-wieniawa/deklaracja-dostepnosci-bip-gckis","pageId":20052752,"parentPageId":20052849,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr umów 2022 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-umow-2022-r","pageId":20060948,"parentPageId":20053360,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr umów 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-umow-2021-bip","pageId":20053358,"parentPageId":20053360,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr umów 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-umow-2020-r","pageId":20053369,"parentPageId":20053360,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rejestr umów 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-umow-2019-r","pageId":20053371,"parentPageId":20053360,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-wykonania-planu-finansowego-za-rok-2021-gckis","pageId":20067618,"parentPageId":20052851,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-wykonania-planu-finansowego-2020","pageId":20052852,"parentPageId":20052851,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-wykonania-planu-finansowego-za-rok-2019","pageId":20052853,"parentPageId":20052851,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/centrum-uslug-wspolnych-gminy-wieniawa-bip","pageId":20052767,"parentPageId":20043636,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dzienny Dom Senior +","url":"/web/gmina-wieniawa/dzienny-dom-senior-bip","pageId":20052840,"parentPageId":20043636,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Gminne Centrum Kultury i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/gminne-centrum-kultury-i-sportu-bip","pageId":20052849,"parentPageId":20043636,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekt \"Centrum Usług Społecznych w Wieniawie\"","url":"/web/gmina-wieniawa/projekt-centrum-uslug-spolecznych-w-wieniawie","pageId":20052758,"parentPageId":20043636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Publiczne Przedszkole w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/publiczne-przedszkole-w-wieniawie-bip","pageId":20052754,"parentPageId":20043636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/publiczna-szkola-podstawowa-w-wieniawie-bip","pageId":20052755,"parentPageId":20043636,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zakład Usług Komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/zaklad-uslug-komunalnych-bip","pageId":20053033,"parentPageId":20043636,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":true},{"title":"Kontakt z Radą","url":"/web/gmina-wieniawa/kontakt-z-rada-bip","pageId":20053928,"parentPageId":20043639,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-rada-bip","pageId":20053927,"parentPageId":20043639,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komunikaty Rady","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikaty-rady-bip","pageId":20053944,"parentPageId":20043639,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komisje","url":"/web/gmina-wieniawa/komisje-bip","pageId":20053975,"parentPageId":20043639,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia Majątkowe Radnych","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiadczenia-majatkowe-radnych-bip","pageId":20053976,"parentPageId":20043639,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Petycje","url":"/web/gmina-wieniawa/petycje","pageId":20055550,"parentPageId":20043639,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesje Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/sesje-rady-gminy-bip","pageId":20053977,"parentPageId":20043639,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Regulamin organizacyjny","url":"/web/gmina-wieniawa/regulamin-organizacyjny","pageId":20053339,"parentPageId":20043638,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oferty","url":"/web/gmina-wieniawa/oferty","pageId":20069530,"parentPageId":20043638,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Struktura","url":"/web/gmina-wieniawa/struktura-bip","pageId":20053343,"parentPageId":20043638,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referaty","url":"/web/gmina-wieniawa/referaty","pageId":20053347,"parentPageId":20043638,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr umów","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-umow-bip","pageId":20053360,"parentPageId":20043638,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-bip","pageId":20053376,"parentPageId":20043638,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika","url":"/web/gmina-wieniawa/dofinansowanie-kosztow-ksztalcenia-mlodocianego-pracownika","pageId":20019834,"parentPageId":20019833,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2021 rok","url":"/web/gmina-wieniawa/podstawowa-kwota-dotacji-i-statystyczna-liczba-dzieciuczniow-na-2021-rok","pageId":20019835,"parentPageId":20019833,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wnioski o zawarcie umowy na wodę i/lub ścieki","url":"/web/gmina-wieniawa/wnioski-o-zawarcie-umowy-na-wode-ilub-scieki","pageId":20062381,"parentPageId":20019836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej","url":"/web/gmina-wieniawa/podlaczenie-do-sieci-wodociagowej-ilub-kanalizacyjnej","pageId":20062382,"parentPageId":20019836,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-1-2022","pageId":20063614,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-dyrektora-regionalnego-zarzadu-gospodarki-wodnej-w-warszawie-z8marca","pageId":20066427,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie ws. Budowy Mostu na rzece Radomka w m. Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-ws-budowy-mostu-na-rzece-radomka-w-m-wieniawa","pageId":20076420,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy-skrzynno","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy-skrzynno","pageId":20077313,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia i przyjęcia punktów granicznych","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-czynnosciach-wyznaczenia-i-przyjecia-punktow-granicznych","pageId":20080882,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o przedłużeniu terminu ws. drogi ekspresowej S12","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-przedluzeniu-terminu-ws-drogi-ekspresowej-s12","pageId":20081188,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie ws. Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1.0 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie działki o nr. 21 w obrębie Skrzynno w gm. Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-ws-budowy-elektrowni-fotowoltaicznej-o-mocy-10-mw-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-na-terenie-dzialki-o-nr-21-w-obrebie-skrzynno-w-gm-wieniawa","pageId":20082960,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-wszczesciu-postepowania","pageId":20083349,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-dyrektora-zarzadu-zlewni-w-radomiu","pageId":20083350,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-o-wydanie-pozwolenia-wodnoprawnego","pageId":20083651,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-w-wieniawie","pageId":20086936,"parentPageId":20063613,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Prezydenckie","url":"/web/gmina-wieniawa/prezydenckie-2015","pageId":20052309,"parentPageId":20052323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referendum 06.09.2015 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/referendum-06092015-r","pageId":20052310,"parentPageId":20052323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Parlamentarne 25.10.2015","url":"/web/gmina-wieniawa/parlamentarne-25102015","pageId":20052312,"parentPageId":20052323,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Referat Finansowy (FN)","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-finansowy-bip","pageId":20053346,"parentPageId":20053347,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GN)","url":"/web/gmina-wieniawa/referat-gospodarki-nieruchomosciami-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska","pageId":20055634,"parentPageId":20053347,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Druk nr 1/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-12022","pageId":20060272,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 2/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-22022","pageId":20060273,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 3/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-32022","pageId":20060002,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 4/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-42022","pageId":20060004,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 5/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-52022","pageId":20060005,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 6/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-62022","pageId":20060007,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 7/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-72022","pageId":20060008,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 8/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-82022","pageId":20060274,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 9/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-92022","pageId":20060275,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 10/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-102022","pageId":20060009,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 11/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-112022","pageId":20060010,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 12/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-122022","pageId":20060011,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 13/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-132022","pageId":20060012,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 14/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-142022","pageId":20060013,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 15/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-152022","pageId":20060276,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 16/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-162022","pageId":20066777,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 17/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-172022","pageId":20066779,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 18/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-182022","pageId":20066782,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 19/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-192022","pageId":20066785,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 20/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-202022","pageId":20066802,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 21/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-212022","pageId":20066803,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 22/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-222022","pageId":20066804,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 23/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-232022","pageId":20070016,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 24/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-242022","pageId":20070018,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 25/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-252022","pageId":20070020,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 33/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-332022","pageId":20076130,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 34/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-342022","pageId":20076132,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 26/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-262022","pageId":20077456,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 27/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-272022","pageId":20077457,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 28/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-282022","pageId":20077459,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 29/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-292022","pageId":20077461,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 30/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-302022","pageId":20077462,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 31/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-312022","pageId":20077463,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 32/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-322022","pageId":20077464,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 35/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-352022","pageId":20077466,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 36/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-362022","pageId":20077467,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 37/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-372022","pageId":20077468,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 38/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-382022","pageId":20077472,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 39/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-392022","pageId":20077475,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 40/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-402022","pageId":20077477,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 41/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-412022","pageId":20077478,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 42/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-422022","pageId":20077479,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 43/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-432022","pageId":20077482,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 44/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-442022","pageId":20077483,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 45/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-452022","pageId":20077484,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 46/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-462022","pageId":20083176,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 47/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-472022","pageId":20083177,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 48/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-482022","pageId":20083178,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 49/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-492022","pageId":20083180,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 50/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-502022","pageId":20083181,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 51/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-512022","pageId":20083182,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 52/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-522022","pageId":20083183,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 53/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-532022","pageId":20086381,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 54/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-542022","pageId":20086382,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 55/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-552022","pageId":20086383,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 56/2022","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-562022","pageId":20086384,"parentPageId":20060006,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAWIADOMIENIE","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-gn","pageId":20053345,"parentPageId":20053348,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAWIADOMIENIE","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-gn2","pageId":20053350,"parentPageId":20053348,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZAWIADOMIENIE","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-gn3","pageId":20053351,"parentPageId":20053348,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/senior-sprawozdania-bip","pageId":20052750,"parentPageId":20052840,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Rejestr działalności regulowanej","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestr-dzialalnosci-regulowanej","pageId":20053356,"parentPageId":20053355,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego---stan-w-dniu-01012021-r-senior","pageId":20052843,"parentPageId":20052842,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rekrutacja 2022/2023","url":"/web/gmina-wieniawa/rekrutacja-20222023","pageId":20062058,"parentPageId":20026477,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Dziennego Domu Senior +","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-dziennego-domu-senior-2","pageId":20052845,"parentPageId":20052844,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zasiłek rodzinny","url":"/web/gmina-wieniawa/zasilek-rodzinny","pageId":20019821,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Fundusz alimentacyjny","url":"/web/gmina-wieniawa/fundusz-alimentacyjny","pageId":20019822,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Karta Dużej Rodziny","url":"/web/gmina-wieniawa/karta-duzej-rodziny","pageId":20019823,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Za życiem","url":"/web/gmina-wieniawa/za-zyciem","pageId":20019824,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Specjalny zasiłek opiekuńczy","url":"/web/gmina-wieniawa/specjalny-zasilek-opiekunczy","pageId":20019825,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie wychowawcze 500+","url":"/web/gmina-wieniawa/swiadczenie-wychowawcze-500","pageId":20019826,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dobry Start","url":"/web/gmina-wieniawa/dobry-start","pageId":20019827,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie pielęgnacyjne","url":"/web/gmina-wieniawa/swiadczenie-pielegnacyjne","pageId":20019828,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenie rodzicielskie","url":"/web/gmina-wieniawa/swiadczenie-rodzicielskie","pageId":20019829,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasiłek dla opiekuna","url":"/web/gmina-wieniawa/zasilek-dla-opiekuna","pageId":20019830,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zasiłek pielęgnacyjny","url":"/web/gmina-wieniawa/zasilek-pielegnacyjny","pageId":20019831,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Pozostałe pliki do pobrania","url":"/web/gmina-wieniawa/pozostale-pliki-do-pobrania","pageId":20019832,"parentPageId":20019820,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rejestry i zezwolenia","url":"/web/gmina-wieniawa/rejestry-i-zezwolenia-gn","pageId":20053355,"parentPageId":20055634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zawiadomienia","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienia-gn","pageId":20053348,"parentPageId":20055634,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Informacje o opłatach za odpady","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-o-oplatach-za-odpady","pageId":20019794,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podmioty odbierający odpady komunalne","url":"/web/gmina-wieniawa/podmioty-odbierajacy-odpady-komunalne","pageId":20019795,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"PSZOK - punkt selektywnej zbiórki odpadów","url":"/web/gmina-wieniawa/pszok---punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow","pageId":20019796,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Harmonogram odbioru odpadów","url":"/web/gmina-wieniawa/harmonogram-odbioru-odpadow","pageId":20019797,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jak segregować?","url":"/web/gmina-wieniawa/jak-segregowac","pageId":20019798,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-osiagnietych-poziomach-recyklingu","pageId":20019799,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi","url":"/web/gmina-wieniawa/analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi","pageId":20019800,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Miejsca zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych, bioodpady","url":"/web/gmina-wieniawa/miejsca-zagospodarowania-niesegregowanych-odpadow-komunalnych-bioodpady","pageId":20019801,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Adresy punktów zbierających odpady folii, sznurka i opon ...","url":"/web/gmina-wieniawa/adresy-punktow-zbierajacych-odpady-folii-sznurka-i-opon-","pageId":20019802,"parentPageId":20019793,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenia-2022","pageId":20082665,"parentPageId":20052304,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-2020","pageId":20052559,"parentPageId":20052304,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2019","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenia-2019","pageId":20052548,"parentPageId":20052304,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenia-2018","pageId":20052547,"parentPageId":20052304,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2017","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-2017","pageId":20052538,"parentPageId":20052304,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenia 2016","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-2016","pageId":20020196,"parentPageId":20052304,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uzyskaj zaświadczenie przez Internet","url":"/web/gmina-wieniawa/uzyskaj-zaswiadczenie-przez-internet","pageId":20026336,"parentPageId":20019792,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskaj zaświadczenie w urzędzie","url":"/web/gmina-wieniawa/uzyskaj-zaswiadczenie-w-urzedzie","pageId":20026337,"parentPageId":20019792,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-otwarty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wieniawa","pageId":20052485,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-otwarty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wieniawa-2019","pageId":20052488,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"III otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/iii-otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu","pageId":20052491,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/ii-otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu","pageId":20052492,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-otwarty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wieniawa-2018","pageId":20052496,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-otwarty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wieniawa-2017","pageId":20052497,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-otwarty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wieniawa-2016","pageId":20052498,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/konkurs-otwarty-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-na-terenie-gminy-wieniawa-2015","pageId":20052500,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Gminie Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-podstawowej-kwocie-dotacji-w-2022-roku-oraz-statystycznej-liczbie-dzieci-w-gminie-wieniawa","pageId":20070136,"parentPageId":20052307,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 117/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1172021","pageId":20054094,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 116/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1162021","pageId":20054095,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 114/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1142021","pageId":20054096,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 113/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1132021","pageId":20054098,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 112/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1122021","pageId":20054104,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 111/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1112021","pageId":20054105,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 110/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1102021","pageId":20054106,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 109/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1092021","pageId":20054107,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 108/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1082021","pageId":20054108,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 107/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1072021","pageId":20054109,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 105/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1052021","pageId":20054110,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 104/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1042021","pageId":20054111,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 103/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1032021","pageId":20054112,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 102/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1022021","pageId":20054113,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 101/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1012021","pageId":20054114,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 100/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-1002021","pageId":20054115,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 99/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-992021","pageId":20054116,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 98/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-982021","pageId":20054117,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 97/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-972021","pageId":20054118,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 96/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-962021","pageId":20054119,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 95/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-952021","pageId":20054120,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 94/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-942021","pageId":20054121,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 93/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-932021","pageId":20054122,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 92/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-922021","pageId":20054124,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 91/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-912021","pageId":20054125,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 90/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-902021","pageId":20054126,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 89/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-892021","pageId":20054127,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 88/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-882021","pageId":20054129,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 87/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-872021","pageId":20054132,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 86/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-862021","pageId":20054133,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 85/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-852021","pageId":20054134,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 84/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-842021","pageId":20054135,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Druk nr 83/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/druk-nr-832021","pageId":20054136,"parentPageId":20054097,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki Głosowania 24.05.2015 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/wyniki-glosowania-24052015-r","pageId":20052329,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych","url":"/web/gmina-wieniawa/sklad-osobowy-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20052330,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenia Wójta Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-wojta-gminy-wieniawa","pageId":20052331,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku. ","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-12-maj-2015","pageId":20052333,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Państwowej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej","pageId":20052335,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki głosowania 10.05.2015 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/wyniki-glosowania-10052015-r","pageId":20052336,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład OKW","url":"/web/gmina-wieniawa/sklad-okw","pageId":20052337,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Pełnomoctnictwo-2015","url":"/web/gmina-wieniawa/pelnomoctnictwo-2015","pageId":20052339,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie","url":"/web/gmina-wieniawa/zgloszenie-2015","pageId":20052341,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Głosowanie Korespondencyjne","url":"/web/gmina-wieniawa/glosowanie-korespondencyjne-2015","pageId":20052343,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uprawnienia mężów zaufania","url":"/web/gmina-wieniawa/uprawnienia-mezow-zaufania-2015","pageId":20052346,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-2015","pageId":20052347,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-2015","pageId":20052348,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja OKW","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-okw-2015","pageId":20052350,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-2016","pageId":20052351,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zaświadczenie","url":"/web/gmina-wieniawa/zaswiadczenie-2015","pageId":20052353,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie kandydatów","url":"/web/gmina-wieniawa/zgloszenie-kandydatow","pageId":20052355,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-wieniawa/wyjasnienia-panstwowej-komisji-wyborczej-2015","pageId":20052356,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-2015","pageId":20052357,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Państwowej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-2015","pageId":20052358,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Państwowej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-20152","pageId":20052359,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Państwowej Komisji Wyborczej","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-20153","pageId":20052361,"parentPageId":20052309,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie ZUK/1/2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-zuk12020","pageId":20053079,"parentPageId":20053077,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład osobowy komisji","url":"/web/gmina-wieniawa/sklad-osobowy-komisji","pageId":20052328,"parentPageId":20052310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. Referendum","url":"/web/gmina-wieniawa/losowanie-kandydatow-na-czlonkow-obwodowych-komisji-wyborczych-ds-referendum","pageId":20052327,"parentPageId":20052310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Referendum","url":"/web/gmina-wieniawa/referendum-2015","pageId":20052325,"parentPageId":20052310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwodowa komisja wyborcza","url":"/web/gmina-wieniawa/obwodowa-komisja-wyborcza","pageId":20052324,"parentPageId":20052310,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/raport-o-stanie-zapewnienia-dostepnosci-podmiotu-publicznego---stan-w-dniu-01012021-r-zuk","pageId":20053082,"parentPageId":20053081,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki głosowania","url":"/web/gmina-wieniawa/wyniki-glosowania-p-2015","pageId":20052320,"parentPageId":20052312,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-wybory-2015","pageId":20052319,"parentPageId":20052312,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 107.2015","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1072015-bip","pageId":20052318,"parentPageId":20052312,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 106.2015","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1062015-bip","pageId":20052317,"parentPageId":20052312,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 105.2015","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1052015-bip","pageId":20052316,"parentPageId":20052312,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-32021","pageId":20053084,"parentPageId":20053083,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-22021","pageId":20053085,"parentPageId":20053083,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-12021","pageId":20053086,"parentPageId":20053083,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-22020","pageId":20053087,"parentPageId":20053083,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-zamowieniu-publicznym-nr-12020","pageId":20053088,"parentPageId":20053083,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Wieniawie obowiązujący od dnia 01 marca 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy-w-wieniawie-obowiazujacy-od-dnia-01-marca-2019-r","pageId":20053342,"parentPageId":20053339,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wieniawie z dnia 12 czerwca 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-regulaminu-organizacyjnego-urzedu-gminy-w-wieniawie-z-dnia-12-czerwca-2019-r","pageId":20053340,"parentPageId":20053339,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wieniawie z dnia 29 lipca 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-regulaminu-organizacyjnego-urzedu-gminy-w-wieniawie-z-dnia-29-lipca-2021-r","pageId":20075613,"parentPageId":20053339,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Wieniawie z dnia 7 czerwca 2022 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/wprowadzenie-regulaminu-organizacyjnego-urzedu-gminy-w-wieniawie-z-dnia-7-czerwca-2022-r","pageId":20081913,"parentPageId":20053339,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podział nieruchomości","url":"/web/gmina-wieniawa/podzial-nieruchomosci","pageId":20019805,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zaopiniowanie wstepnego projektu podziału","url":"/web/gmina-wieniawa/zaopiniowanie-wstepnego-projektu-podzialu","pageId":20019806,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa","url":"/web/gmina-wieniawa/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa","pageId":20019807,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki","url":"/web/gmina-wieniawa/uzyskanie-zaswiadczenia-o-przeznaczeniu-dzialki","pageId":20019809,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie wypisu lub wyrysu z MPZP","url":"/web/gmina-wieniawa/uzyskanie-wypisu-lub-wyrysu-z-mpzp","pageId":20019810,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Szkody wyrządzane przez bobry","url":"/web/gmina-wieniawa/szkody-wyrzadzane-przez-bobry","pageId":20019811,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego","url":"/web/gmina-wieniawa/zezwolenie-na-zajecie-pasa-drogowego","pageId":20019812,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprostowanie aktu własności ziemi","url":"/web/gmina-wieniawa/sprostowanie-aktu-wlasnosci-ziemi","pageId":20019813,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ustalenie warunków zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/ustalenie-warunkow-zabudowy","pageId":20019814,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Lokalizacja inwestycji celu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/lokalizacja-inwestycji-celu-publicznego","pageId":20019815,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskanie numeru budynku","url":"/web/gmina-wieniawa/uzyskanie-numeru-budynku","pageId":20019816,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zmiana decyzji WZ i LCP","url":"/web/gmina-wieniawa/zmiana-decyzji-wz-i-lcp","pageId":20019817,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przeniesienie decyzji WZ","url":"/web/gmina-wieniawa/przeniesienie-decyzji-wz","pageId":20019818,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja ws. szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-ws-szamb-i-przydomowych-oczyszczalni-sciekow","pageId":20019819,"parentPageId":20019803,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Wieniawie obowiązująca od dnia 01 marca 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/struktura-organizacyjna-urzedu-gminy-w-wieniawie-obowiazujaca-od-dnia-01-marca-2019-r","pageId":20053344,"parentPageId":20053343,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy w Wieniawie obowiązująca od dnia 9 lipca 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/struktura-organizacyjna-urzedu-gminy-w-wieniawie-obowiazujaca-od-dnia-9-lipca-2021","pageId":20075704,"parentPageId":20053343,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg nieograniczony nr 1","url":"/web/gmina-wieniawa/przetarg-nieograniczony-nr-1-2018","pageId":20052545,"parentPageId":20052547,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dzierżawa - KORYCISKA","url":"/web/gmina-wieniawa/dzierzawa---koryciska","pageId":20052546,"parentPageId":20052547,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg nieograniczony nr 2","url":"/web/gmina-wieniawa/przetarg-nieograniczony-nr-2-2019","pageId":20052543,"parentPageId":20052548,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg nieograniczony nr 1","url":"/web/gmina-wieniawa/przetarg-nieograniczony-nr-1-2019","pageId":20052549,"parentPageId":20052548,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Głogów","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykazie-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-glogow","pageId":20052550,"parentPageId":20052548,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie KOWR ZSI.WA.SGZ.4240.1.2019.JZ","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-kowr-zsiwasgz424012019jz","pageId":20052553,"parentPageId":20052548,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Działka nr ew. 633 o pow. 0,4700 ha położona w miejscowości Pogroszyn","url":"/web/gmina-wieniawa/dzialka-nr-ew-633-o-pow-04700-ha-polozona-w-miejscowosci-pogroszyn","pageId":20052558,"parentPageId":20052548,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podatek rolny","url":"/web/gmina-wieniawa/podatek-rolny","pageId":20019786,"parentPageId":20019782,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek leśny","url":"/web/gmina-wieniawa/podatek-lesny","pageId":20019785,"parentPageId":20019782,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek od nieruchomości","url":"/web/gmina-wieniawa/podatek-od-nieruchomosci","pageId":20019784,"parentPageId":20019782,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatek od środków transportowych","url":"/web/gmina-wieniawa/podatek-od-srodkow-transportowych","pageId":20019787,"parentPageId":20019782,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zwrot podatku akcyzowego","url":"/web/gmina-wieniawa/zwrot-podatku-akcyzowego","pageId":20019721,"parentPageId":20019782,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Użytkowanie wieczyste","url":"/web/gmina-wieniawa/uzytkowanie-wieczyste","pageId":20069868,"parentPageId":20019782,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenia i zawiadomienia","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-i-zawiadomienia-bip","pageId":20053393,"parentPageId":20052299,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Opinie RIO","url":"/web/gmina-wieniawa/opinie-rio-bip","pageId":20053394,"parentPageId":20052299,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oświadczenia majątkowe Kierowników","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiadczenia-majatkowe-kierownikow-bip","pageId":20053395,"parentPageId":20052299,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania Wójta","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-wojta-bip","pageId":20053396,"parentPageId":20052299,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-bip","pageId":20053397,"parentPageId":20052299,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-spolecznych","pageId":20052507,"parentPageId":20052298,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/gmina-wieniawa/konsultacje-spoleczne2","pageId":20052508,"parentPageId":20052298,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-rozpoczeciu","pageId":20052511,"parentPageId":20052298,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Gminny Program Rewitalizacji","url":"/web/gmina-wieniawa/gminny-program-rewitalizacji","pageId":20052298,"parentPageId":20052301,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego","url":"/web/gmina-wieniawa/studium-uwarunkowan-i-kierunkow","pageId":20052515,"parentPageId":20052301,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plan zagospodarowanie przestrzennego m-sc. Ryków","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-zagospodarowania-przestrzennego-rykow","pageId":20052514,"parentPageId":20052301,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Dowody osobiste","url":"/web/gmina-wieniawa/dowody-osobiste","pageId":20019790,"parentPageId":20019789,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ewidencja ludności","url":"/web/gmina-wieniawa/ewidencja-ludnosci","pageId":20019791,"parentPageId":20019789,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-wieniawa/urzad-stanu-cywilnego2","pageId":20019792,"parentPageId":20019789,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za II kwartał 2022 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-ii-kwartal-2022-r","pageId":20080789,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za rok 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-rok-2021","pageId":20074405,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za I kwartał 2022 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-i-kwartal-2022-r","pageId":20070577,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za III kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-iii-kwartal-2021-r","pageId":20052528,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za II kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-ii-kwartal-2021-r","pageId":20052530,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za I kwartał 2021 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-i-kwartal-2021-r","pageId":20052531,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Wieniawa za rok 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-wykonaniu-budzetu-gminy-wieniawa-za-rok-2020","pageId":20052527,"parentPageId":20052300,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"II Przetarg nieograniczony Głogów, Pogroszyn","url":"/web/gmina-wieniawa/ii-przetarg-nieograniczony-glogow-pogroszyn","pageId":20052560,"parentPageId":20052559,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Podprogram 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/podprogram-2021","pageId":20064694,"parentPageId":20048207,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podprogram 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/podprogram-2020","pageId":20064693,"parentPageId":20048207,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podprogram 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/podprogram-2018","pageId":20064691,"parentPageId":20048207,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podprogram 2017","url":"/web/gmina-wieniawa/podprogram-2017","pageId":20053361,"parentPageId":20048207,"type":"ACCORDION_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Udział społeczeństwa w ochronie środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/udzial-spoleczenstwa-w-ochronie-srodowiska","pageId":20052472,"parentPageId":20052303,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2022","url":"/web/gmina-wieniawa/projekty-uchwal-2022","pageId":20060006,"parentPageId":20054093,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/gmina-wieniawa/projekty-uchwal-2021","pageId":20054097,"parentPageId":20054093,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Ogłoszenie nr 1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-12022","pageId":20083329,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-62021","pageId":20052708,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-52021","pageId":20052711,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-42021","pageId":20052715,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-32021","pageId":20052720,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-22021","pageId":20052724,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-12021","pageId":20052725,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 7.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-72020","pageId":20052727,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 6.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-62020","pageId":20052729,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 5.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-52020","pageId":20052733,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 4.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-42020","pageId":20052737,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 3.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-32020","pageId":20052744,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 2.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-22020","pageId":20052745,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr 1.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-12020","pageId":20052746,"parentPageId":20052302,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskaj dowód osobisty przez Internet","url":"/web/gmina-wieniawa/przez-internet","pageId":20026194,"parentPageId":20019790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uzyskaj dowód osobisty w urzędzie","url":"/web/gmina-wieniawa/w-urzedzie","pageId":20026195,"parentPageId":20019790,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podprogram 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/podprogram-rok-2018","pageId":20064692,"parentPageId":20064691,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Efekty Programu 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/efekty-programu-2018","pageId":20048208,"parentPageId":20064691,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Opis programu","url":"/web/gmina-wieniawa/opis-programu","pageId":20064697,"parentPageId":20064694,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Cel programu","url":"/web/gmina-wieniawa/cel-programu","pageId":20064698,"parentPageId":20064694,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja dotycząca postępowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-dotyczaca-postepowania-w-okresie-zagrozenia-epidemiologicznego","pageId":20064696,"parentPageId":20064694,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Efekty Programu 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/efekty-programu-2020","pageId":20048214,"parentPageId":20064693,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/posiedzenie-komisji-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska","pageId":20078803,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Komisje Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/zbiorcza-informacja-o-petycjach-rozpatrzonych-przez-komisje-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20077275,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Debata nad raportem o stanie gminy 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/debata-nad-raportem-o-stanie-gminy-2021","pageId":20075369,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Rewizyjnej","url":"/web/gmina-wieniawa/posiedzenie-komisji-rewizyjnej-1-2022","pageId":20073957,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisji Komunalnej i Porządku Publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisji-komunalnej-i-porzadku-publicznego2","pageId":20060947,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie dot. wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Głogów","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-dot-wyborow-uzupelniajacych-na-soltysa-solectwa-glogow","pageId":20058688,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Rady Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-rady-gminy-wieniawa2","pageId":20058681,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20053947,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Rady Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-rady-gminy-wieniawa","pageId":20053952,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja","url":"/web/gmina-wieniawa/petycja","pageId":20053953,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji2","pageId":20053955,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisji-oswiaty-spraw-spolecznych-i-sportu","pageId":20053956,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisji Komunalnej i Porządku Publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisji-komunalnej-i-porzadku-publicznego","pageId":20053958,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisji-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska","pageId":20053960,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbiorcza informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/zbiorcza-informacja","pageId":20053961,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie nr II","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-nr-ii","pageId":20053962,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zbiorcza informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/zbiorcza-informacja2","pageId":20053963,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie","pageId":20053965,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja","url":"/web/gmina-wieniawa/petycja2","pageId":20053968,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"III Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/iii-posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20053969,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20053971,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/posiedzenie-komisji-skarg-wnioskow-i-petycji2","pageId":20053972,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Udział mieszkańców w debacie nad Raportem o Stanie Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/udzial-mieszkancow-w-debacie-nad-raportem-o-stanie-gminy","pageId":20053973,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nabór kandydatów na ławników","url":"/web/gmina-wieniawa/nabor-kandydatow-na-lawnikow","pageId":20053974,"parentPageId":20053944,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv12022","pageId":20068770,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv22022","pageId":20068771,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv32022","pageId":20068773,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.4.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv42022","pageId":20068774,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv52022","pageId":20068776,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.6.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv62022","pageId":20068779,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.7.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv72022","pageId":20068780,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXV.8.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxv82022","pageId":20068781,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVI.1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxvi12022","pageId":20079132,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVI.2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxvi22022","pageId":20079133,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVI.3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxvi32022","pageId":20079134,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVII.1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxvii12022","pageId":20079137,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVII.2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxvii22022","pageId":20079138,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii12022","pageId":20079158,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii22022","pageId":20079159,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii32022","pageId":20079160,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.4.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii42022","pageId":20079161,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii52022","pageId":20079166,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.6.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii62022","pageId":20079167,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.7.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii72022","pageId":20079168,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.8.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii82022","pageId":20079169,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.9.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii92022","pageId":20079171,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.10.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii102022","pageId":20079173,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.11.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii112022","pageId":20079174,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.12.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii122022","pageId":20079175,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.13.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii132022","pageId":20079176,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.14.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii142022","pageId":20079177,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.15.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii152022","pageId":20079179,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.16.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii162022","pageId":20079180,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXVIII.17.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxviii172022","pageId":20079181,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix12022","pageId":20086907,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix22022","pageId":20086908,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix32022","pageId":20086909,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.4.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix42022","pageId":20086910,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix52022","pageId":20086911,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.6.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix62022","pageId":20086913,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXXIX.7.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxxix72022","pageId":20086914,"parentPageId":20068768,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-12022","pageId":20057513,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-22022","pageId":20057516,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-32022","pageId":20057518,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 4.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-42022","pageId":20057522,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-52022","pageId":20068728,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 6.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-62022","pageId":20068732,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 7.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-72022","pageId":20068734,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 8.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-82022","pageId":20068735,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 9.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-92022","pageId":20068737,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 10.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-102022","pageId":20068738,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 11.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-112022","pageId":20068740,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 12.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-122022","pageId":20068742,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 13.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-132022","pageId":20068743,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 14.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-142022","pageId":20068745,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 15.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-152022","pageId":20068747,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 16.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-162022","pageId":20068748,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 17.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-172022","pageId":20068751,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 18.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-182022","pageId":20068754,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 19.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-192022","pageId":20068756,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 20.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-202022","pageId":20072586,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 21.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-212022","pageId":20072588,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 22.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-222022","pageId":20072589,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 23.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-232022","pageId":20072590,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 24.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-242022","pageId":20072591,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 25.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-252022","pageId":20072592,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 26.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-262022","pageId":20072593,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 27.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-272022","pageId":20072594,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 28.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-282022","pageId":20072595,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 29.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-292022","pageId":20072596,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 30.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-302022","pageId":20072597,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 31.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-312022","pageId":20072599,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 32.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-322022","pageId":20072600,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 33.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-332022","pageId":20072601,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 34.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-342022","pageId":20072602,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 35.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-352022","pageId":20072603,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 36.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-362022","pageId":20072605,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 37.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-372022","pageId":20076945,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 38.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-382022","pageId":20076950,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 39.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-392022","pageId":20076951,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 40.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-402022","pageId":20076952,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 41.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-412022","pageId":20076955,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 42.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-422022","pageId":20076961,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 43.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-432022","pageId":20076962,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 44.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-442022","pageId":20076967,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 45.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-452022","pageId":20076968,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 46.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-462022","pageId":20076970,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 47.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-472022","pageId":20076971,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 48.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-482022","pageId":20076972,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 49.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-492022","pageId":20076976,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 50.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-502022","pageId":20076977,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 51.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-512022","pageId":20076979,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 52.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-522022","pageId":20076980,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 53.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-532022","pageId":20076981,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 54.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-542022","pageId":20076983,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 55.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-552022","pageId":20076984,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 56.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-562022","pageId":20076987,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 57.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-572022","pageId":20076989,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 58.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-582022","pageId":20076991,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 59.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-592022","pageId":20076994,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 60.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-602022","pageId":20076995,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 61.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-612022","pageId":20086747,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 62.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-622022","pageId":20086748,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 63.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-632022","pageId":20086750,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 64.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-642022","pageId":20086757,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 65.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-652022","pageId":20086759,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 66.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-662022","pageId":20086760,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 67.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-672022","pageId":20086761,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 68.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-682022","pageId":20086762,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 69.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-692022","pageId":20086763,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 70.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-702022","pageId":20086764,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 71.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-712022","pageId":20086765,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 72.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-722022","pageId":20086766,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 73.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-732022","pageId":20086767,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 74.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-742022","pageId":20086768,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 75.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-752022","pageId":20086769,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 76.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-762022","pageId":20086771,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 77.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-772022","pageId":20086772,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 78.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-782022","pageId":20086773,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 79.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-792022","pageId":20086774,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 80.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-802022","pageId":20086775,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 81.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-812022","pageId":20086820,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 82.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-822022","pageId":20086821,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 83.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-832022","pageId":20086823,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 84.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-842022","pageId":20086824,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 85.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-852022","pageId":20086826,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 86.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-862022","pageId":20086827,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 87.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-872022","pageId":20086829,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 88.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-882022","pageId":20086830,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 89.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-892022","pageId":20086831,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 90.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-902022","pageId":20086832,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 91.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-912022","pageId":20086833,"parentPageId":20057511,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2022","pageId":20053929,"parentPageId":20053927,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Budżet 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2021","pageId":20053932,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2020","pageId":20053933,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2019","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2019","pageId":20053934,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2018","pageId":20053935,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2017","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2017","pageId":20053936,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2016","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2016","pageId":20053937,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Budżet 2015","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet-2015","pageId":20053939,"parentPageId":20053927,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Maj 2022)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-maj-2022","pageId":20073408,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Kwiecień 2022)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-kwiecien-2022","pageId":20067527,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Marzec 2022)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-marzec-2022","pageId":20063609,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Luty 2022)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-luty-2022","pageId":20061656,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Styczeń 2022)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-styczen-2022","pageId":20054181,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Grudzień 2021)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-grudzien-2021","pageId":20048809,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Listopad 2021)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-listopad-2021","pageId":20044676,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Październik 2021)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-pazdziernik-2021","pageId":20041280,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Wrzesień 2021)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-wrzesien-2021","pageId":20038498,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Plan organizowania społeczności lokalnej (Sierpień 2021)","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-organizowania-spolecznosci-lokalnej-sierpien-2021","pageId":20035037,"parentPageId":20048807,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Budżetowa na rok 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-budzetowa-na-rok-2022","pageId":20079799,"parentPageId":20053929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 121.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1212021","pageId":20053930,"parentPageId":20053929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1202021","pageId":20053931,"parentPageId":20053929,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv12021","pageId":20055443,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv22021","pageId":20055445,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv32021","pageId":20055454,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv42021","pageId":20055456,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv52021","pageId":20055489,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv62021","pageId":20055490,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.7.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv72021","pageId":20055491,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.8.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv82021","pageId":20055492,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.9.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv92021","pageId":20055494,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.10.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv102021","pageId":20055525,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.11.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv112021","pageId":20055527,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.12.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv122021","pageId":20055528,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.13.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv132021","pageId":20055529,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.14.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv142021","pageId":20055531,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.15.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv152021","pageId":20055532,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.16.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv162021","pageId":20055533,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.17.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv172021","pageId":20055535,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.18.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv182021","pageId":20055567,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXIV.19.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxiv192021","pageId":20055568,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv12021","pageId":20055569,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv22021","pageId":20055571,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv32021","pageId":20055572,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv42021","pageId":20055573,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv52021","pageId":20055574,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv62021","pageId":20055575,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.7.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv72021","pageId":20055576,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.8.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv82021","pageId":20055577,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.9.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv92021","pageId":20055578,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.10.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv102021","pageId":20055580,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXV.11.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxv112021","pageId":20055583,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi12021","pageId":20055584,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi22021","pageId":20057629,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi32021","pageId":20057630,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi42021","pageId":20057631,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi52021","pageId":20057632,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi62021","pageId":20057633,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.7.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi72021","pageId":20057634,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.8.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi82021","pageId":20057635,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.9.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi92021","pageId":20057638,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVI.10.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvi102021","pageId":20057639,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii12021","pageId":20057640,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii22021","pageId":20057643,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii32021","pageId":20057644,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii42021","pageId":20057645,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii52021","pageId":20057646,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii62021","pageId":20057647,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.7.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii72021","pageId":20057648,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.8.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii82021","pageId":20057649,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.9.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii92021","pageId":20057650,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.10.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii102021","pageId":20057651,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVII.11.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxvii112021","pageId":20057652,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr XXVIII.1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-xxviii12021","pageId":20057653,"parentPageId":20055442,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-2022","pageId":20063613,"parentPageId":20053393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-2021","pageId":20053399,"parentPageId":20053393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2020","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-2020","pageId":20053401,"parentPageId":20053393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2019","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-2019","pageId":20053402,"parentPageId":20053393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2018","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-2018","pageId":20053403,"parentPageId":20053393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2017","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenia-2017","pageId":20053404,"parentPageId":20053393,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiadczenia-majatkowe-2021","pageId":20072624,"parentPageId":20053395,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wybory 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-2020","pageId":20052446,"parentPageId":20043667,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wybory 2019","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-2019","pageId":20052417,"parentPageId":20043667,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wybory 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-2018","pageId":20052416,"parentPageId":20043667,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wybory 2015","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory-2015","pageId":20052323,"parentPageId":20043667,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwaly-2022","pageId":20068768,"parentPageId":20055441,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwaly-2021","pageId":20055442,"parentPageId":20055441,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwała Nr 3.h.295/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-3h2952021","pageId":20053552,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 3.c.301.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-3c3012021","pageId":20053555,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 34.319.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-343192021","pageId":20053557,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 3.l./168/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-3l1682021","pageId":20053571,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 3.j./151/2021","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-3j1512021","pageId":20053574,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.430.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra4302020","pageId":20053667,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.429.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra4292020","pageId":20053668,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.164.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra1642020","pageId":20053669,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie RIO","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-rio","pageId":20053670,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 9.157.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-91572020","pageId":20053671,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 6.115.2020","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-61152020","pageId":20053672,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Opinia RIO","url":"/web/gmina-wieniawa/opinia-rio","pageId":20053673,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.156.2019","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra1562019","pageId":20053674,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.510.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra5102018","pageId":20053676,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.509.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra5092018","pageId":20053677,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.87.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra872018","pageId":20053690,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr Ra.86.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-ra862018","pageId":20053692,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 1.3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-132022","pageId":20056469,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 1.4.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-142022","pageId":20056472,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 1.5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-152022","pageId":20056474,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 3.I.229.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-3i2292022","pageId":20058671,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 3.j.231.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-3j2312022","pageId":20058672,"parentPageId":20053394,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2019-2023","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-2019-2023","pageId":20053699,"parentPageId":20053397,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdanie z dnia 18.01.2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-dnia-18012019-r","pageId":20053693,"parentPageId":20053396,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z dnia 30.11.2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-dnia-30112018-r","pageId":20053694,"parentPageId":20053396,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z dnia 25.09.2015 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-dnia-25092015-r","pageId":20053695,"parentPageId":20053396,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z dnia 14.08.2015 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-dnia-14082015-r","pageId":20053696,"parentPageId":20053396,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z dnia 12.06.2015 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-dnia-12062015-r","pageId":20053697,"parentPageId":20053396,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z dnia 30.01.2015 roku","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-dnia-30012015-roku","pageId":20053698,"parentPageId":20053396,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy6","pageId":20054929,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-bip","pageId":20053400,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy","pageId":20053406,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy2","pageId":20053407,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy3","pageId":20053409,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy4","pageId":20053410,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach","pageId":20053411,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach2","pageId":20053412,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-o-warunkach-zabudowy5","pageId":20053413,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o zakończeniu zbierania wszystkich dowodów i materiałów w sprawie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-o-zakonczeniu-zbierania-wszystkich-dowodow-i-materialow-w-sprawie","pageId":20053415,"parentPageId":20053399,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa ws. budowy farmy fotowoltaicznej w m. Skrzynno","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-ws-budowy-farmy-fotowoltaicznej-w-m-skrzynno","pageId":20053416,"parentPageId":20053401,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 07 grudnia 2018 roku o wszczęciu postępowania","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-07-grudnia-2018-roku-o-wszczeciu-postepowania","pageId":20053430,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 03 grudnia 2018 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-03-grudnia-2018-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053431,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-31-pazdziernika-2018-r","pageId":20053432,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 października 2018 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-25-pazdziernika-2018-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053434,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 października 2018 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-23-pazdziernika-2018-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053435,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-18-pazdziernika-2018-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053437,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 września 2018 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-18-wrzesnia-2018-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053441,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053442,"parentPageId":20053403,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 października 2019 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-24-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053418,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 października 2019 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-17-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053419,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 października 2019 r. w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-16-pazdziernika-2019-r-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053420,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2019 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-30-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053421,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-13-sierpnia-2019-roku-w-sprawie-terminu-rozpoczecia-polowania-zbiorowego","pageId":20053422,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-2-sierpnia-2019-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-celu-publicznego","pageId":20053423,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-2-sierpnia-2019-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-celu-publicznego2","pageId":20053424,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 sierpnia 2019 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-2-sierpnia-2019-r-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-celu-publicznego3","pageId":20053425,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 02 lipca 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-02-lipca-2019-r","pageId":20053426,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 02 lipca 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-02-lipca-2019-r2","pageId":20053427,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 02 lipca 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-02-lipca-2019-r3","pageId":20053428,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 kwietnia 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-11-kwietnia-2019-r","pageId":20053429,"parentPageId":20053402,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie P4 Sp. z o.o.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-p4-sp-z-oo","pageId":20053444,"parentPageId":20053404,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie","pageId":20053446,"parentPageId":20053404,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie P4","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-p4","pageId":20053448,"parentPageId":20053404,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"za rok 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-za-rok-2021","pageId":20075724,"parentPageId":20053376,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"za rok 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-za-rok-2020","pageId":20053379,"parentPageId":20053376,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"za rok 2019","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-za-rok-2019","pageId":20053380,"parentPageId":20053376,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"za rok 2018","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania-za-rok-2018","pageId":20053381,"parentPageId":20053376,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-urzedu-gminy-w-wieniawie","pageId":20053382,"parentPageId":20053379,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-gminy-wieniawa-2020","pageId":20053386,"parentPageId":20053379,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Działalność gospodarcza","url":"/web/gmina-wieniawa/dzialalnosc-gospodarcza","pageId":20019844,"parentPageId":20019843,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych","url":"/web/gmina-wieniawa/zezwolenia-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych","pageId":20019846,"parentPageId":20019843,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-gminy-wieniawa-2018","pageId":20053390,"parentPageId":20053381,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-urzedu-gminy-w-wieniawie-2018","pageId":20053391,"parentPageId":20053381,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-gminy-wieniawa-2019","pageId":20053387,"parentPageId":20053380,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-finansowe-urzedu-gminy-w-wieniawie-2019","pageId":20053388,"parentPageId":20053380,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ochotnicza Straż Pożarna w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/ochotnicza-straz-pozarna-w-wieniawie","pageId":20052469,"parentPageId":20043652,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wyszukiwarka zamówień publicznych","url":"/web/gmina-wieniawa/wyszukiwarka-zamowien-publicznych-bip","pageId":20054571,"parentPageId":20043654,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT_SEARCH","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia poniżej 130 tys. zł","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-ponizej-130-tys","pageId":20054269,"parentPageId":20043654,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia powyżej 130 tys. zł","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-powyzej-130-tys-","pageId":20054270,"parentPageId":20043654,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Plan zamówień","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-zamowien","pageId":20054272,"parentPageId":20043654,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Obwieszczenie Komisarza Wyborczego I w Warszawie z dnia 25 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-komisarza-wyborczego-i-w-warszawie-z-dnia-25-pazdziernika-2018-r","pageId":20052364,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 25 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-komisarza-wyborczego-w-warszawie-i-z-dnia-25-pazdziernika-2018-r","pageId":20052369,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wyniki głosowania w wyborach samorządowych","url":"/web/gmina-wieniawa/wyniki-glosowania-w-wyborach-samorzadowych","pageId":20052370,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dyżurach GKW w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-dyzurach-gkw-w-wieniawie","pageId":20052371,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieniawie z dnia 01 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-wieniawie-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r","pageId":20052372,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieniawie z dnia 01 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-wieniawie-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r2","pageId":20052373,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 01 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r","pageId":20052374,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 28 września 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-28-wrzesnia-2018-r","pageId":20052375,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wieniawie z dnia 1 października 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-gminnej-komisji-wyborczej-w-wieniawie-z-dnia-1-pazdziernika-2018-r","pageId":20052376,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 4","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-4-wybory-2018","pageId":20052377,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 24 września 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-24-wrzesnia-2018-r","pageId":20052378,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 3.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-32018-wybory","pageId":20052381,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-2018","pageId":20052382,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Skład GKW","url":"/web/gmina-wieniawa/sklad-gkw-2018","pageId":20052383,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-2018","pageId":20052384,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu II","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii","pageId":20052386,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja GKW","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-gkw","pageId":20052387,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 2.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-22018-wybory","pageId":20052389,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 1.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-12018-wybory","pageId":20052390,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Starosty Przysuskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-starosty-przysuskiego-z-dnia-17-sierpnia-2018-roku","pageId":20052393,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-23-sierpnia-2018-r","pageId":20052395,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie nr 72.2018","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-722018-wybory","pageId":20052397,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-2018","pageId":20052401,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-wybory2018","pageId":20052404,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/rozporzadzenie-prezesa-rady-ministrow-z-dnia-13-sierpnia-2018-r","pageId":20052405,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 sierpnia 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-23-sierpnia-2018-r","pageId":20052408,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 sierpnia 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-22-sierpnia-2018-r","pageId":20052409,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego-z-dnia-16-sierpnia-2018-r","pageId":20052410,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 maja 2018 roku","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojewody-mazowieckiego-z-dnia-29-maja-2018-roku","pageId":20052414,"parentPageId":20052363,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenie o konsultacjach społecznych","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenie-o-konsultacjach-spolecznych2","pageId":20029584,"parentPageId":20029582,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-wieniawa/konsultacje-w-sprawie-programu-wspolpracy-z-org-pozarzadowymi","pageId":20019776,"parentPageId":20029582,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przetarg ZP 1.208 ","url":"/web/gmina-wieniawa/przetarg-zp-1-2018","pageId":20043661,"parentPageId":20052469,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o wszczęciu postępowania","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-wszczeciu-postepowania","pageId":20052473,"parentPageId":20052472,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach","pageId":20052478,"parentPageId":20052472,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie o wszczęciu postępowania","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania","pageId":20052481,"parentPageId":20052472,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Decyzja nakazująca usunięcie odpadów","url":"/web/gmina-wieniawa/decyzja-nakazujaca-usuniecie-odpadow","pageId":20052483,"parentPageId":20052472,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Wójta Gminy Wieniawa","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-wojta-gminy-wieniawa","pageId":20052484,"parentPageId":20052472,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacje kontaktowe","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-kontaktowe","pageId":20025581,"parentPageId":20019707,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Skład Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/sklad-rady-gminy-wieniawa","pageId":20020286,"parentPageId":20019707,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisje Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/komisje-rady-gminy","pageId":20019710,"parentPageId":20019707,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komunikaty Rady","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikaty-rady","pageId":20019709,"parentPageId":20019707,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Budżet","url":"/web/gmina-wieniawa/budzet2","pageId":20025669,"parentPageId":20019707,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia Majątkowe Radnych","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiadczenia-majatkowe-radnych","pageId":20019712,"parentPageId":20019707,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sesje Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/sesje-rady-gminy","pageId":20019713,"parentPageId":20019707,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zamówienia publiczne","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-publiczne3","pageId":20019762,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Realizowane projekty","url":"/web/gmina-wieniawa/realizowane-projekty","pageId":20019766,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nabory na wolne stanowiska urzędnicze","url":"/web/gmina-wieniawa/nabory-na-wolne-stanowiska-urzednicze","pageId":20019769,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Programy","url":"/web/gmina-wieniawa/programy","pageId":20019767,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświata i sport","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiata-i-sport","pageId":20033368,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka nieruchomościami","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-nieruchomosciami","pageId":20019775,"parentPageId":20019451,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Konsultacje społeczne","url":"/web/gmina-wieniawa/konsultacje-spoleczne","pageId":20029582,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wybory","url":"/web/gmina-wieniawa/wybory","pageId":20019778,"parentPageId":20019451,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.25.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi2710252021","pageId":20054523,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.1.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi271012022","pageId":20055511,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.2.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi271022022","pageId":20059240,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.3.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi271032022","pageId":20060777,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.5.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi271052022","pageId":20067380,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.6.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi271062022","pageId":20080391,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"ZPI.2710.7.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zpi271072022","pageId":20082786,"parentPageId":20054526,"type":"PUBLIC_PROCUREMENT","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja ws. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/petycja-ws-utworzenia-mlodziezowej-rady-gminy-2022","pageId":20080851,"parentPageId":20055550,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Petycja ws. S12","url":"/web/gmina-wieniawa/petycja-ws-s12","pageId":20055551,"parentPageId":20055550,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zamowienia-powyzej-130-tys-2022","pageId":20054526,"parentPageId":20054270,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Klauzula informacyjna RODO","url":"/web/gmina-wieniawa/klauzula-informacyjna-rodo","pageId":20019780,"parentPageId":20019453,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej","url":"/web/gmina-wieniawa/elektroniczna-platforma-uslug-administracji-publicznej","pageId":20019781,"parentPageId":20019453,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Podatki i opłaty lokalne","url":"/web/gmina-wieniawa/podatki-i-oplaty-lokalne","pageId":20019782,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Urząd Stanu Cywilnego","url":"/web/gmina-wieniawa/urzad-stanu-cywilnego","pageId":20019789,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Odpady komunalne","url":"/web/gmina-wieniawa/odpady-komunalne","pageId":20019793,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka Nieruchomościami, Rolnictwo i Ochrona Środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-nieruchomosciami-rolnictwo-i-ochrona-srodowiska","pageId":20019803,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny","url":"/web/gmina-wieniawa/swiadczenia-rodzinne-i-fundusz-alimentacyjny","pageId":20019820,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświata","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiata","pageId":20019833,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakład Usług Komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/zaklad-uslug-komunalnych2","pageId":20019836,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla przedsiębiorców","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-dla-przedsiebiorcow","pageId":20019843,"parentPageId":20019453,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Nieodpłatna pomoc prawna","url":"/web/gmina-wieniawa/nieodplatna-pomoc-prawna","pageId":20019841,"parentPageId":20019453,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje o gminie","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-o-gminie","pageId":20019695,"parentPageId":20019452,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rada Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/rada-gminy","pageId":20019707,"parentPageId":20019452,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wójt Gminy","url":"/web/gmina-wieniawa/wojt-gminy","pageId":20019720,"parentPageId":20019452,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kierownictwo Urzędu","url":"/web/gmina-wieniawa/kierownictwo-urzedu","pageId":20019731,"parentPageId":20019452,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Struktura Urzędu","url":"/web/gmina-wieniawa/struktura-urzedu","pageId":20019728,"parentPageId":20019452,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Jednostki pomocnicze i organizacyjne","url":"/web/gmina-wieniawa/jednostki-pomocnicze-i-organizacyjne","pageId":20019735,"parentPageId":20019452,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Współpracujemy","url":"/web/gmina-wieniawa/wspolpracujemy","pageId":20019753,"parentPageId":20019452,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Materiały promocyjne i pliki do pobrania","url":"/web/gmina-wieniawa/materialy-promocyjne-i-pliki-do-pobrania","pageId":20019761,"parentPageId":20019452,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"BIP","url":"/web/gmina-wieniawa/bip","pageId":20054790,"parentPageId":20019452,"type":"SIDE_MENU","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Komisja Rewizyjna","url":"/web/gmina-wieniawa/komisja-rewizyjna","pageId":20025585,"parentPageId":20019710,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska","url":"/web/gmina-wieniawa/komisja-rolnictwa-i-ochrony-srodowiska","pageId":20025586,"parentPageId":20019710,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Komunalna i Porządku Publicznego","url":"/web/gmina-wieniawa/komisja-komunalna-i-porzadku-publicznego","pageId":20025590,"parentPageId":20019710,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/komisja-oswiaty-spraw-spolecznych-i-sportu","pageId":20025591,"parentPageId":20019710,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Komisja Skarg, Wniosków i Petycji","url":"/web/gmina-wieniawa/komisja-skarg-wnioskow-i-petycji","pageId":20025592,"parentPageId":20019710,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Doraźna Komisja Finansowo-Budżetowa","url":"/web/gmina-wieniawa/dorazna-komisja-finansowo-budzetowa","pageId":20025593,"parentPageId":20019710,"type":"TILES_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje bieżące","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-biezace","pageId":20019459,"parentPageId":20019454,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ostrzeżenia meteorologiczne","url":"/web/gmina-wieniawa/ostrzezenia-meteorologiczne","pageId":20019760,"parentPageId":20019454,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zapowiedzi","url":"/web/gmina-wieniawa/zapowiedzi","pageId":20019460,"parentPageId":20019454,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Wynajem pomieszczenia na prowadzenie sklepiku szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie 26-432, Wieniawa ulica Szkolna 6.","url":"/web/gmina-wieniawa/wynajem-pomieszczenia-na-prowadzenie-sklepiku-szkolnego-w-zespole-szkol-ogolnoksztalcacych-w-wieniawie-26-432-wieniawa-ulica-szkolna-6","pageId":20052535,"parentPageId":20020196,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Nieruchomości przeznaczone do wynajmu","url":"/web/gmina-wieniawa/nieruchomosci-przeznaczone-do-wynajmu","pageId":20052537,"parentPageId":20020196,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"RODO","url":"/web/gmina-wieniawa/rodo","pageId":20019754,"parentPageId":20019686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Kontakt","url":"/web/gmina-wieniawa/kontakt2","pageId":20019755,"parentPageId":20019686,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacje dla mieszkańców","url":"/web/gmina-wieniawa/informacje-dla-mieszkancow-zuk","pageId":20020189,"parentPageId":20019686,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ogłoszenia o pracę","url":"/web/gmina-wieniawa/ogloszenia-o-prace","pageId":20019757,"parentPageId":20019686,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania6","pageId":20019758,"parentPageId":20019686,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"I Przetarg Nieograniczony Pisemny ","url":"/web/gmina-wieniawa/I-przetarg-nieogarniczony-pisemny-2022","pageId":20082664,"parentPageId":20082665,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Historia","url":"/web/gmina-wieniawa/historia","pageId":20019697,"parentPageId":20019695,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Położenie","url":"/web/gmina-wieniawa/polozenie","pageId":20019698,"parentPageId":20019695,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Ludność i demografia","url":"/web/gmina-wieniawa/ludnosc-i-demografia","pageId":20019699,"parentPageId":20019695,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Rolnictwo i Ekologia","url":"/web/gmina-wieniawa/rolnictwo-i-ekologia","pageId":20019704,"parentPageId":20019695,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gospodarka i rynek pracy","url":"/web/gmina-wieniawa/gospodarka-i-rynek-pracy","pageId":20019705,"parentPageId":20019695,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Turystyka","url":"/web/gmina-wieniawa/turystyka","pageId":20019706,"parentPageId":20019695,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 195 w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-komisji-okregowej-nr-195-w-wieniawie","pageId":20052434,"parentPageId":20052432,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała Nr 2/2019","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-22019","pageId":20052433,"parentPageId":20052432,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 159/1/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 8 października 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-15912019-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-8-pazdziernika-2019-r","pageId":20052436,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 160/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 23 września 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-1602019-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-23-wrzesnia-2019-r","pageId":20052437,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 159/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 23 września 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-1592019-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-23-wrzesnia-2019-r","pageId":20052438,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16 września 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-radomiu-z-dnia-16-wrzesnia-2019-r","pageId":20052440,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o liczbie osób powołanych w skład komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-liczbie-osob-powolanych-w-sklad-komisji-obwodowych-w-wyborach-do-sejmu-rp-i-senatu-rp-zarzadzonych-na-dzien-13-pazdziernika-2019-r","pageId":20052441,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 16 września 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-16-wrzesnia-2019-r","pageId":20052442,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 sierpnia 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-22-sierpnia-2019-r","pageId":20052443,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-6-sierpnia-2019-r","pageId":20052444,"parentPageId":20052435,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Listopad 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/listopad-2021","pageId":20047627,"parentPageId":20045269,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Październik 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/harmonogram-udzielania-wsparcia--dzialan-w-projekcie-pazdziernik","pageId":20045268,"parentPageId":20045269,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zawiadomienie o sesji","url":"/web/gmina-wieniawa/zawiadomienie-o-sesji-bip","pageId":20053978,"parentPageId":20053977,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Projekty uchwał","url":"/web/gmina-wieniawa/projekty-uchwal-bip","pageId":20054037,"parentPageId":20053977,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Uchwały","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwaly-bip","pageId":20054042,"parentPageId":20053977,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Protokoły","url":"/web/gmina-wieniawa/protokoly-bip","pageId":20054044,"parentPageId":20053977,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sesja na żywo","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-na-zywo-bip","pageId":20054038,"parentPageId":20053977,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Oświadczenia majątkowe radnych - 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/oswiadczenia-majatkowe-radnych-2022","pageId":20074028,"parentPageId":20053976,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XL","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xl","pageId":20086389,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XXXIX","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xxxix","pageId":20083175,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XXXVIII","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xxxviii","pageId":20077491,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XXXVII","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xxxvii","pageId":20076133,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XXXVI - Nadzwyczajna","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xxxvi---nadzwyczajna","pageId":20070024,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XXXV","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xxxv","pageId":20066806,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XXXIV","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xxxiv","pageId":20059998,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sesja XI","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-xi","pageId":20054010,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Sesja X","url":"/web/gmina-wieniawa/sesja-x","pageId":20054011,"parentPageId":20053978,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 82/1/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 30 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-8212020-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-30-czerwca-2020-r","pageId":20052448,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2020-r","pageId":20052451,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"INFORMACJA z dnia 19 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-z-dnia-19-czerwca-2020-r","pageId":20052452,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 85/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 15 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-852020-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-15-czerwca-2020-r","pageId":20052453,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 82/2020 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 15 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-822020-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-15-czerwca-2020-r","pageId":20052455,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-12-czerwca-2020-r","pageId":20052456,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-3-czerwca-2020-r","pageId":20052457,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Uchwała nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/uchwala-nr-1292020-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-10-maja-2020-r","pageId":20052458,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-7-maja-2020-r","pageId":20052459,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I oraz Komisarza Wyborczego w Radomiu II","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisarza-wyborczego-w-radomiu-i-oraz-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii","pageId":20052460,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-15-kwietnia-2020-r","pageId":20052461,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 kwietnia 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-14-kwietnia-2020-r","pageId":20052462,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 kwietnia 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-9-kwietnia-2020-r","pageId":20052464,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"KOMUNIKAT","url":"/web/gmina-wieniawa/komunikat-2020","pageId":20052465,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wytyczne Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Radomiu","url":"/web/gmina-wieniawa/wytyczne-krajowego-biura-wyborczego-delegatury-w-radomiu","pageId":20052466,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-marszalka-sejmu-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-5-lutego-2020-r","pageId":20052468,"parentPageId":20052447,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Prezydenckie","url":"/web/gmina-wieniawa/prezydenckie-2020","pageId":20052447,"parentPageId":20052446,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"do Parlamentu Europejskiego","url":"/web/gmina-wieniawa/do-parlamentu-europejskiego","pageId":20052418,"parentPageId":20052417,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"do Izb Rolniczych","url":"/web/gmina-wieniawa/do-izb-rolniczych","pageId":20052432,"parentPageId":20052417,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"do Parlamentu","url":"/web/gmina-wieniawa/do-parlamentu","pageId":20052435,"parentPageId":20052417,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Centrum Usług Wspólnych","url":"/web/gmina-wieniawa/centrum-uslug-wspolnych-kontakt","pageId":20025538,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Dzienny Dom Senior Wigor","url":"/web/gmina-wieniawa/dzienny-dom-senior-wigor-kontakt","pageId":20025539,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Gminne Centrum Kultury i Sportu","url":"/web/gmina-wieniawa/gminne-centrum-kultury-i-sportu-kontakt","pageId":20025540,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Centrum Usług Społecznych w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/centrum-uslug-spolecznych-kontakt","pageId":20025542,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Przedszkole Publiczne w Wieniawie","url":"/web/gmina-wieniawa/przedszkole-publiczne-w-wieniawie-kontakt","pageId":20025543,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego","url":"/web/gmina-wieniawa/publiczna-szkola-podstawowa-kontakt","pageId":20025544,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Zakład Usług Komunalnych","url":"/web/gmina-wieniawa/zaklad-uslug-komunalnych-kontakt","pageId":20025545,"parentPageId":20025537,"type":"ARTICLE","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Samorządowe","url":"/web/gmina-wieniawa/samorzadowe-2018","pageId":20052363,"parentPageId":20052416,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia 2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-2022","pageId":20057511,"parentPageId":20053699,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia 2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-2021-bip","pageId":20053700,"parentPageId":20053699,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Zarządzenia 2020","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenia-2020","pageId":20054924,"parentPageId":20053699,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii","pageId":20052420,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-okregowej-komisji-wyborczej-w-warszawie-ii-z-dnia-29-kwietnia-2019-r","pageId":20052422,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 14 maja 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-732019-komisarza-wyborczego-w-radomiu-ii-z-dnia-14-maja-2019-r","pageId":20052423,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja Urzędnika Wyborczego o pierwszym posiedzeniu i szkoleniu Obwodowych Komisji Wyborczych","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-urzednika-wyborczego-o-pierwszym-posiedzeniu-i-szkoleniu-obwodowych-komisji-wyborczych","pageId":20052425,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Nr 65/2019 ","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-65-2019-wybory","pageId":20052362,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Postanowienie Nr 64/2019","url":"/web/gmina-wieniawa/postanowienie-nr-642019","pageId":20052426,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-2019","pageId":20052427,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 kwietnia 2019 r.","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-wojta-gminy-wieniawa-z-dnia-25-kwietnia-2019-r","pageId":20052428,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Informacja o dyżurach Urzędnika Wyborczego","url":"/web/gmina-wieniawa/informacja-o-dyzurach-urzednika-wyborczego","pageId":20052429,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku","url":"/web/gmina-wieniawa/obwieszczenie-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-27-lutego-2019-roku","pageId":20052430,"parentPageId":20052418,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 1.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-12021","pageId":20053701,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 2.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-22021","pageId":20053702,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 3.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-32021","pageId":20053703,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 4.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-42021","pageId":20053704,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 5.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-52021","pageId":20053705,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 6.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-62021","pageId":20053706,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 7.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-72021","pageId":20053707,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 8.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-82021","pageId":20053708,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 9.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-92021","pageId":20053709,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 10.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-102021","pageId":20053710,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 11.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-112021","pageId":20053711,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 12.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-122021","pageId":20053712,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 13.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-132021","pageId":20053713,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 14.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-142021","pageId":20053714,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 15.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-152021","pageId":20053715,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 16.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-162021","pageId":20053716,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 17.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-172021","pageId":20053719,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 18.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-182021","pageId":20053813,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 19.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-192021","pageId":20053814,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 20.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-202021","pageId":20053815,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 21.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-212021","pageId":20053816,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 22.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-222021","pageId":20053817,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 23.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-232021","pageId":20053818,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 24.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-242021","pageId":20053820,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 25.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-252021","pageId":20053821,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 26.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-262021","pageId":20053823,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 27.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-272021","pageId":20053824,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 28.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-282021","pageId":20053825,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 29.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-292021","pageId":20053826,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 30.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-302021","pageId":20053827,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 31.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-312021","pageId":20053828,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 32.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-322021","pageId":20053829,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 33.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-332021","pageId":20053830,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 34.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-342021","pageId":20053831,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 35.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-352021","pageId":20053832,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 36.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-362021","pageId":20053833,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 37.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-372021","pageId":20053834,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 38.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-382021","pageId":20053836,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 39.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-392021","pageId":20053837,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 40.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-402021","pageId":20053838,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 41.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-412021","pageId":20053839,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 42.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-422021","pageId":20053840,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 43.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-432021","pageId":20053841,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 44.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-442021","pageId":20053842,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 45.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-452021","pageId":20053843,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 46.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-462021","pageId":20053844,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 47.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-472021","pageId":20053845,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 48.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-482021","pageId":20053846,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 49.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-492021","pageId":20053847,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 50.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-502021","pageId":20053848,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 51.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-512021","pageId":20053849,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 52.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-522021","pageId":20053853,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 53.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-532021","pageId":20053855,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 54.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-542021","pageId":20053856,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 55.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-552021","pageId":20053857,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 56.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-562021","pageId":20053858,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 57.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-572021","pageId":20053859,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 58.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-582021","pageId":20053860,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 59.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-592021","pageId":20053861,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 60.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-602021","pageId":20053866,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 61.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-612021","pageId":20053874,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 62.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-622021","pageId":20053875,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 63.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-632021","pageId":20053876,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 64.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-642021","pageId":20053877,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 65.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-652021","pageId":20053878,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 66.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-662021","pageId":20053879,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 67.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-672021","pageId":20053880,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 68.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-682021","pageId":20053882,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 69.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-692021","pageId":20053884,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 70.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-702021","pageId":20053885,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 71.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-712021","pageId":20053886,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 72.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-722021","pageId":20053887,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 73.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-732021","pageId":20053888,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 74.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-742021","pageId":20053889,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 75.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-752021","pageId":20053890,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 76.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-762021","pageId":20053891,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 77.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-772021","pageId":20053892,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 78.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-782021","pageId":20053893,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 79.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-792021","pageId":20053894,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 80.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-802021","pageId":20053896,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 81.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-812021","pageId":20053897,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 82.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-822021","pageId":20053898,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 83.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-832021","pageId":20053899,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 84.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-842021","pageId":20053900,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 85.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-852021","pageId":20053901,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 86.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-862021","pageId":20053903,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 87.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-872021","pageId":20053904,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 88.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-882021","pageId":20053905,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 89.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-892021","pageId":20053907,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 90.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-902021","pageId":20053909,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 91.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-912021","pageId":20053910,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 92.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-922021","pageId":20053911,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 93.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-932021","pageId":20053914,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 94.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-942021","pageId":20053915,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 95.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-952021","pageId":20053916,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 96.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-962021","pageId":20053917,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 97.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-972021","pageId":20053918,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 98.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-982021","pageId":20053919,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 99.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-992021","pageId":20053921,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 100.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1002021","pageId":20053922,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 101.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1012021","pageId":20053923,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 102.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1022021","pageId":20053924,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 103.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1032021","pageId":20053925,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 104.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1042021","pageId":20053926,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 105.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-105-2021","pageId":20054923,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 106.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1062021","pageId":20055314,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 107.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1072021","pageId":20055318,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 108.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1082021","pageId":20055324,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 109.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1092021","pageId":20055325,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 110.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1102021","pageId":20055326,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 111.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1112021","pageId":20055328,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 112.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1122021","pageId":20055330,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 113.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1132021","pageId":20055331,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 114.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1142021","pageId":20055332,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 115.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1152021","pageId":20055333,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 116.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1162021","pageId":20055334,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 117.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1172021","pageId":20055336,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 118.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1182021","pageId":20055337,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 119.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1192021","pageId":20055338,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 120.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1202022","pageId":20055340,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 121.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1212022","pageId":20055341,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 122.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1222021","pageId":20055344,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 123.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1232021","pageId":20055345,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 124.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1242021","pageId":20055346,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 125.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1252021","pageId":20055348,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 126.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1262021","pageId":20055349,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 127.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1272021","pageId":20055350,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 128.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1282021","pageId":20055351,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 129.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1292021","pageId":20055352,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 130.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1302021","pageId":20055353,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 131.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1312021","pageId":20055354,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 132.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1322021","pageId":20055355,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 133.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1332021","pageId":20055357,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 134.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1342021","pageId":20055358,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 135.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1352021","pageId":20055359,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 136.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1362021","pageId":20068688,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 137.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1372021","pageId":20068689,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 138.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1382021","pageId":20068690,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 139.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1392021","pageId":20068691,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 140.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1402021","pageId":20068692,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie Nr 141.2021","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-nr-1412021","pageId":20068695,"parentPageId":20053700,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Plan współpracy","url":"/web/gmina-wieniawa/plan-wspolpracy","pageId":20069833,"parentPageId":20069829,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Sprawozdania","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdania","pageId":20069834,"parentPageId":20069829,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wykaz NGO/PES","url":"/web/gmina-wieniawa/wykaz-ngopes","pageId":20069835,"parentPageId":20069829,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Konkursy ofert","url":"/web/gmina-wieniawa/konkursy-ofert","pageId":20069836,"parentPageId":20069829,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Oferty realizacji zadań","url":"/web/gmina-wieniawa/oferty-realizacji-zadan","pageId":20069837,"parentPageId":20069829,"type":"UNIVERSAL_LIST","bip":false,"bipChildren":true},{"title":"Wzory ofert, umów i sprawozdań","url":"/web/gmina-wieniawa/wzory-ofert-umow-i-sprawozdan","pageId":20069838,"parentPageId":20069829,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi za 2021 rok","url":"/web/gmina-wieniawa/sprawozdanie-z-realizacji-programu-wspolpracy-gminy-wieniawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-za-2021-rok","pageId":20078389,"parentPageId":20069834,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Zarządzenie ws. komisji - 26.09.2022","url":"/web/gmina-wieniawa/zarzadzenie-ws-komisji---26092022","pageId":20086248,"parentPageId":20069835,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"title":"Wieloletni program współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi","url":"/web/gmina-wieniawa/wieloletni-program-wspolpracy-gminy-wieniawa-z-organizacjami-pozarzadowymi","pageId":20075707,"parentPageId":20069833,"type":"ARTICLE","bip":true,"bipChildren":false},{"ti