W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja o przystąpieniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

28.02.2022

Plakat_informacyjny__AOON_2022

DOFINANSOWANO Z PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Program „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej” – edycja 2022

DOFINANSOWANIE – 324 666,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA – 324 666,00 zł

Dnia 16 lutego 2022 roku Gmina Wieniawa przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

10 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem do wyżej wymienionego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. teatr, kino, wystawy);

UWAGA! Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Szczegółowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku oraz zasady realizacji zadania określa Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022  w dostępnym linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 37 77 397 lub 48 37 77 386  bądź osobiście w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wieniawie
Edyta Wielgo

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgł‚oszeniowa – Załą…cznik Nr 8
  2. Klauzula informacyjna RODO – CUS
  3. Klauzula informacyjna RODO – MRiPS
  4. Oświadczenie-uczestnika-Programu-2022
  5. Zakres czynnoś›ci w ramach usł‚ug asystenta do Programu

 

Plakat

{"register":{"columns":[]}}