W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Szkody wyrządzane przez bobry

Poszkodowany, aby uzyskać odszkodowanie musi złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z załącznikami:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Terenowych II

ul. 25 Czerwca 68

26-600 Radom

Po przyjęciu wniosku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przeprowadzone są oględziny przez wyznaczonych pracowników rdoś mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie. Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonane jest szacowanie przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego w drodze przetargu (rzeczoznawca nie jest pracownikiem rdoś i nie pobiera żadnych opłat od wnioskodawcy podczas prowadzenia szacowania szkód – rzeczoznawca jest finansowany przez rdoś).

Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody, która jest wskazana w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę następuje wypłata odszkodowań przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele.

Wnioskodawca może składać kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody bobrowe mimo, że poprzedni wniosek zakończył się wypłatą odszkodowania. Wówczas brane są pod uwagę szkody, które powstały od dnia, w którym był rzeczoznawca.
Cała procedura zaczyna się od nowa, czyli do kolejnego wniosku należy również dołączyć aktualne załączniki wymienione wyżej.

 Zawartość wniosku

- wniosek powinien zawierać pełne dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego),
- dokładny opis powstałej szkody (czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów),
- szkody opisane przez wnioskodawcę powinny być zlokalizowane na terenie należącym do wnioskodawcy.

Wymagane dokumenty

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

 

Materiały

Wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry
wniosek​_bobry.pdf 0.18MB
{"register":{"columns":[]}}