W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia 2010

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","description":"Celem wyświetlenia zarządzenia należy skopiować adres z kolumny \"Link\" klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać przycisk \"Przejdź do strony...\"","data":"Tytuł artykułu;Nazwa Zarządzenia;Link\r\nZarządzenie Nr 01.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_1.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 02.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie: wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_2.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 03.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok w Urzędzie Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_3.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 04.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie: odpracowania dnia wolnego w placówkach oświatowych na terenie gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_4.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 05.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 stycznia 2010 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_5.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 06.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_6.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 07.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej dla których podmiotem, który je utworzył jest Gmina Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_7.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 08.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_8.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 09.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_9.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 10.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Wieniawie za święta przypadające w dniach wolnych od pracy.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_10.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 11.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wieniawa za rok 2009.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_11.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 12.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika samorządowego Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_12.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 13.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_13.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 14.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_14.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 15.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_15.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 16.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_16.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 17.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 kwietna 2010 r. w sprawie: opracowania dnia wolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pogroszynie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_17.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 18.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie: zakończenia okresu grzewczego w 2009/2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_18.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 19.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie: skrócenia zajęć lekcyjnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wieniawa w dniu 15 kwietnia 2010 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_19.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 20.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: dokonania dekoracji w związku ze Świętem Państwowym 1 Maja. Dniem Flagi i Świętem Narodowym 3 Maja.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_20.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 21.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pracownika samorządowego Urzędu Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_21.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 22.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_22.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 23.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_23.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 24.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_24.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 24a.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_24a.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 25.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 maja 2010 w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_25.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 26.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Wieniawa i jednostkach organizacyjnych Gminy Wieniawa oraz zasad jej koordynacji.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_26.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 27.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 Maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia lidera gminnego w Powszechnym Spisie Rolnym.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_27.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 28.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie: powołania operatorów obwodowych ds obsługi informatycznej komisji wyborczych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_28.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 29.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: powołanie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_29.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 30.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Wieniawa i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_30.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 31.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia do przyjmowania pełnomocnictwa od wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_31.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 32.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_32.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 32a.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia pracownika ds.realizacji świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_32a.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 33.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2010 r. powołania Terenowej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - powódź, deszcz nawalany na terenie Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_33.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 34.2010;Wójta Gmina Wieniawa z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_34.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 35.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie: uroczystego zakończenia roku szkolnego dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_35.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 36.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_36.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 37.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie: powołanie członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_37.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 38.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_38.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 39.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_39.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 40.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_40.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 41.2010;Wójta Gmina Wieniawa z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_41.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 42.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie: realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. Dofinansowanie zakup podręczników dla uczniów rozpoczynającym w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i klasie II gimnazjum - Wyprawka szkolna.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_42.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 43.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: uczczenia 66 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_43.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 45.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na budowę Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Skrzynnie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_45.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 46.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieorganicznym na dowóz i odwóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie i Pogroszynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie oraz do Publicznego Przedszkola w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_46.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 47.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie: skupu słomy opałowej do kotłowni Urzędu Gminy w Wieniawie w 2010 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_47.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 48.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_48.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 49.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 1 półrocze 2010 roku i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_49.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 50.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na modernizacje drogi gminnej w miejscowości Ryków.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_50.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 51.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczonym na modernizacje drogi gminnej w miejscowości Zagórze.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_51.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 52.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_52.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 53.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczanym na modernizacje drogi gminnej w miejscowości Kochanów.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_53.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 54.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczonym na modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnym w Żukowie gm. Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_54.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 55.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: wyznaczenie innego dnia pracy i nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie i Publicznej Szkole Podstawowej w Pogroszynie i Publicznym Przedszkolu w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_55.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 56.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_56.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 57.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 września 2010 r. w sprawie: założenie polityki społeczno-gospodarczej na 2011 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Wieniawa na 2011 rok.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_57.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 58.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji Przygotowawczej w przetargu nieograniczonym na rozbudowę i nadbudowę budynku OSP Dom Strażaka w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_58.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 59.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_59.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 59a.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 października 2010 r. w sprawie: rozpoczęcie okresu grzewczego w 2010/2011.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_59a.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 60.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2010.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_60.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 61.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 października 2010 r. w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w Urzędzie Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_61.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 62.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawki za centralne ogrzewanie w budynkach zaopatrzonych w ciepło z kotłowni przy Urzędzie Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_62.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 63.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: ustalenia stawki za centralne ogrzewanie w budynkach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, Publicznej Szkole Podstawowej w Pogroszynie i Komorowie im. Marii Konopnickiej rozliczanym przez Gminną Administrację Oświaty w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_63.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 64.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 4 października 2010 roku w sprawie: upoważnienia do przyjmowania pełnomocnictwa od wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 października 2010 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_64.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 65.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_65.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 66.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 października 2010 roku w sprawie powołania operatorów obwodowych ds obsługi informatycznej komisji wyborczych.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_66.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 67.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: powołania zespołu ds zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_67.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 68.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: zaopatrywania w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_68.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 69.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie: dokonania dekoracji w związku z Narodowym Świętem Niepodległości.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_69.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 70.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu projektu budżetu na rok 2021;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_70.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 72.2010;Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2011 - 2020;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_72.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 73.2010;Wójta Gminy w Wieniawie z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2010;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_73.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 74.2010;Wota Gminy Wieniawa z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie odwołania zajęć szkolnych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_74.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 75.2010;Wota Gminy Wieniawa z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie: odwołania zajęć szkolnych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_75.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 76.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie: wyznaczenia lidera gminnego w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku na terenie Gminy Wieniawa.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_76.2010.pdf}\r\nZarządzenie Nr 77.2010;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2010/Zarzadzenie_77.2010.pdf}\r\n","fileName":"Rejestr_zarządzenia_2010.csv","hideDetails":false,"fileType":"CSV","shareSourceFile":false,"columns":[{"name":"Tytuł artykułu","display":"Tytuł artykułu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nazwa Zarządzenia","display":"Nazwa Zarządzenia","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Link","display":"Link","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[]}}
20045606
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}