W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarządzenia 2012

{{register.description}}
Liczba elementów: {{records.length}}
Znaleziono: {{filtered.length}} Wyczyść wyniki
Pobierz plik źródłowy Pobierz plik:

Nie znaleziono rejestrów dla podanych kryteriów

{"sourceType":"FILE","description":"Celem wyświetlenia zarządzenia należy skopiować adres z kolumny \"Link\" klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać przycisk \"Przejdź do strony...\"","data":"Tytuł artykułu;Nazwa Zarządzenia;Link\r\nZarządzenie Nr 01.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz1.pdf}\r\nZarządzenie Nr 02.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie: wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz2.pdf}\r\nZarządzenie Nr 03.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie: zmiany Regulaminu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok w Urzędzie Gminy w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz3.pdf}\r\nZarządzenie Nr 04.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz4.pdf}\r\nZarządzenie Nr 05.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz5.pdf}\r\nZarządzenie Nr 06.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na Budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Kochanów. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz6.pdf}\r\nZarządzenie Nr 07.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie: skupu słomy opałowej do kotłowni Urzędu Gminy w Wieniawa w 2012 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz7.pdf}\r\nZarządzenie Nr 08.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2012 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz8.pdf}\r\nZarządzenie Nr 09.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie nauczycieli pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz9.pdf}\r\nZarządzenie Nr 10.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz10.pdf}\r\nZarządzenie Nr 11.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 luty 2012 r. w sprawie: powołania zespołu ds zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz11.pdf}\r\nZarządzenie Nr 12.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 luty 2012 r. w sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz12.pdf}\r\nZarządzenie Nr 13.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skrzynnie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz13.pdf}\r\nZarządzenie Nr 14.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz14.pdf}\r\nZarządzenie Nr 15.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie: Regulaminu wynagrodzenia kierownika zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem, który je utworzył jest Gmina Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz15.pdf}\r\nZarządzenie Nr 16.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz16.pdf}\r\nZarządzenie Nr 17.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieniawa za rok 2011. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz17.pdf}\r\nZarządzenie Nr 18.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: uczczenia rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz18.pdf}\r\nZarządzenie Nr 19.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz19.pdf}\r\nZarządzenie Nr 20.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz20.pdf}\r\nZarządzenie Nr 21.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz21.pdf}\r\nZarządzenie Nr 22.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz22.pdf}\r\nZarządzenie Nr 23.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie: przyznania rocznej nagrody pieniężnej dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz23.pdf}\r\nZarządzenie Nr 24.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie: zakończenia okresu grzewczego w 2011/2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz24.pdf}\r\nZarządzenie Nr 25.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: dokonania dekoracji w związku ze Świętem Państwowym 1 Maja, Dniem Flagi i Świętem Narodowym 3 Maja.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz25.pdf}\r\nZarządzenie Nr 26.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz26.pdf}\r\nZarządzenie Nr 27.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie: założenia lokat terminowych w roku 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz27.pdf}\r\nZarządzenie Nr 28.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz28.pdf}\r\nZarządzenie Nr 29.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz29.pdf}\r\nZarządzenie Nr 30.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz30.pdf}\r\nZarządzenie Nr 31.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie: założenia lokaty terminowej w roku 2012.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz31.pdf}\r\nZarządzenie Nr 32.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz32.pdf}\r\nZarządzenie Nr 33.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej w celu wywołania kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz33.pdf}\r\nZarządzenie Nr 34.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na Budowę kompleksu  boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Skrzynnie nr działki 85/1.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz34.pdf}\r\nZarządzenie Nr 35.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz35.pdf}\r\nZarządzenie Nr 36.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie, Pani Jadwidze Porczyńskiej, oraz udzielenia pełnomocnictwa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz36.pdf}\r\nZarządzenie Nr 37.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie: zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych w okresie letnim na terenie Gminy Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz37.pdf}\r\nZarządzenie Nr 38.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz38.pdf}\r\nZarządzenie Nr 39.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2012.  ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz39.pdf}\r\nZarządzenie Nr 40.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie: szczególnych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz40.pdf}\r\nZarządzenie Nr 41.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: uczczenia 68 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz41.pdf}\r\nZarządzenie Nr 42.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na dostawę słomy na potrzeby kotłowni przy Urzędzie Gminy w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz42.pdf}\r\nZarządzenie Nr 43.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na dowóz i odwóz uczniów wraz z zapewnieniem opieki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie oraz Publicznego Przedszkola w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz43.pdf}\r\nZarządzenie Nr 44.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieniawa, kształtowaniu się  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 roku.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz44.pdf}\r\nZarządzenie Nr 45.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za wynajem świetlicy wiejskiej w Żukowie, Gmina Wieniawa oraz wzorów druków dotyczących wynajmu świetlicy. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz45.pdf}\r\nZarządzenie Nr 46.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz46.pdf}\r\nZarządzenie Nr 47.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz47.pdf}\r\nZarządzenie Nr 48.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości.  ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz48.pdf}\r\nZarządzenie Nr 49.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu Gminy Wieniawa na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz49.pdf}\r\nZarządzenie Nr 50.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz50.pdf}\r\nZarządzenie Nr 51.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 2 października 2012 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 48/2011 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu interdyscyplinarnego. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz51.pdf}\r\nZarządzenie Nr 52.2012;\"Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 października 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na \"\"Modernizacje drogi w miejscowości Koryciska I etap\"\"\";{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz52.pdf}\r\nZarządzenie Nr 53.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 października 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Wieniawa oznaczonej numerem ewidencyjnym 567/1 o pow. 19.7000 ha we wsi Koryciska.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz53.pdf}\r\nZarządzenie Nr 54.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie: rozpoczęcia okresu grzewczego w 2012/2013.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz54.pdf}\r\nZarządzenie Nr 55.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 października 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki za centralne ogrzewanie w budynkach zaopatrzonych w ciepło kotłowni przy Urzędzie Gminy w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz55.pdf}\r\nZarządzenie Nr 56.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 października 2012 r. w sprawie: ustalenia stawki za centralne ogrzewanie w budynkach przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz56.pdf}\r\nZarządzenie Nr 57.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 16 października 2012 r. w sprawie: założenia lokat terminowych na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz57.pdf}\r\nZarządzenie Nr 58.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 października 2012 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektorów samorządowych instytucji kultury.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz58.pdf}\r\nZarządzenie Nr 59.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz59.pdf}\r\nZarządzenie Nr 60.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie: składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniem lub innej działalności zarobkowej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz60.pdf}\r\nZarządzenie Nr 61.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie: potwierdzenia obecności w pracy, usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień urlopów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz61.pdf}\r\nZarządzenie Nr 64.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej w przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno w Gminie Wieniawa. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz64.pdf}\r\nZarządzenie Nr 65.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2012 roku. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz65.pdf}\r\nZarządzenie Nr 66.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Kłudnie. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz66.pdf}\r\nZarządzenie Nr 67.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz67.pdf}\r\nZarządzenie Nr 68.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie: ustalenia procedury likwidacyjnej Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz68.pdf}\r\nZarządzenie Nr 69.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: zasad przyznania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Wieniawa dla samorządowej instytucji kultury.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz69.pdf}\r\nZarządzenie Nr 70.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie: odwołania Kierownika Gminnej Administracji Oświaty w Wieniawie.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz70.pdf}\r\nZarządzenie Nr 71.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz71.pdf}\r\nZarządzenie Nr 72.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie na rok 2012. ;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz72.pdf}\r\nZarządzenie Nr 73.2012;Wójta Gminy Wieniawa z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.;{Pobierz|https://spprzysucha.nazwa.pl/wieniawaarchiwum/bip/Zarzadzenia2012/zarz73.pdf}\r\n","fileName":"Rejestr_zarządzenia_2012.csv","fileType":"CSV","columns":[{"name":"Tytuł artykułu","display":"Tytuł artykułu","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Nazwa Zarządzenia","display":"Nazwa Zarządzenia","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false},{"name":"Link","display":"Link","type":"SIMPLE","width":30,"summary":false,"sortable":false,"htmlAllow":false}],"defaultSorting":{"orders":[]}}
20103562
{"major":0,"minor":0}
false
"(\\d{4})-(\\d{2})-(\\d{2}) (\\d{2}):(\\d{2})"
{"register":{"columns":[]}}