W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaopiniowanie wstepnego projektu podziału

Informacje ws. zaopiniowania wstepnego podziału nieruchomości można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Karolina Kiljanek

 tel. 48 377 73 93

e-mail: karolina.kiljanek@gminawieniawa.pl

 

Wstępny plan podziału działki powinien wskazywać:

- granice nieruchomości podlegającej podziałowi,

- jej oznaczenie według danych z ewidencji i księgi wieczystej,

- powierzchnię dzielonej nieruchomości,

- granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu naniesione w kolorze czerwonym,

- propozycję zapewnienia nowym działkom dostępu do drogi publicznej – w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej.

Opiniowanie wstępnego projektu podziału jest pierwszą fazą postępowania podziałowego, w trakcie której obowiązkiem organu administracji publicznej jest konfrontacja zaproponowanego projektu podziału odpowiednio z: planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy lub w przypadku ich braku – przepisami szczególnymi. Zewnętrznym wyrazem działań organu w tym zakresie jest opinia co do zgodności proponowanego podziału nieruchomości.

 

Kto może załatwić sprawę?

* właściciel działki,

* użytkownik wieczysty działki.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. Tel: 48 377 73 93

Termin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

* wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału działki,
* Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
* Wypis z ewidencji gruntów i budynków.
* Kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (prawomocnej).
* Wstępny projekt podziału sporządzony na kopii mapy zasadniczej (min. 3 egz.), a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej.   
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą  o opłacie skarbowej,       

Opłaty

*17 zł za ewentualne pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć zażalenie od postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

 

Materiały

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału
wniosek​_o​_zaopiniowanie​_wstepnego​_projektu​_podzialu.pdf 0.09MB
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych(wstępny projekt podziału)
klauzula​_zgody​_wstepny​_projekt​_podzialu.pdf 0.09MB
{"register":{"columns":[]}}