W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Uzyskanie numeru budynku

Informacje ws. nadania numeru domu można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Andrzej Adamczyk

 tel. 48 377 73 74

e-mail: andrzej.adamczyk@gminawieniawa.pl

Opis procedury: Aby otrzymać numer porządkowy budynku nie musisz uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd może ustalić numer porządkowy również dla budynku będącego w trakcie budowy, a także planowanego do wybudowania. Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

Numery porządkowe muszą mieć budynki mieszkalne oraz inne budynki przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Są to np. budynki:

 • biurowe,
 • ogólnodostępne wykorzystywane na cele kultury i kultury fizycznej,
 • o charakterze edukacyjnym,
 • szpitale,
 • opieki medycznej,
 • przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej.

 

Kto może załatwić sprawę?

Każdy może złożyć wniosek. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10. tel. 48 377 73 74

Termin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, na terenie której znajduje się budynek, dla którego chcesz ustalić numer porządkowy.
 2. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek o ustalenie numeru porządkowego jest kompletny i pozwala na załatwienie sprawy. Jeżeli twój wniosek nie jest kompletny, to urząd poinformuje cię, co musisz uzupełnić.
 3. Uzupełniony wniosek złóż do tego samego urzędu.
Inne dokumenty

1.Dowód zapłacenia opłaty skarbowej
2.Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
3.Projekt zagospodarowania działki lub terenu
4.Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
5.Mapa

 1. Do wniosku dołącz kopię jednej z map: zasadniczą, ewidencyjną, z projektem podziału, topograficzną w skali nie mniejszej niż 1:10000. Ewentualnie dołącz kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu. Na kopii mapy kolorem wyróżnij budynek, którego dotyczy wniosek o ustalenie numeru porządkowego.
 2. Mapę zasadniczą oraz ewidencyjną uzyskasz w odpowiednim urzędzie, który prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Mapę z projektem podziału wykonuje geodeta przy postępowaniu w sprawie podziału nieruchomości. Natomiast projekt zagospodarowania działki lub terenu jest częścią projektu budowlanego.
 3. Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 złotych. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu
Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce tej, oprócz numeru porządkowego, zamieść również nazwę ulicy lub placu. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic lub placów, albo posiada ulice lub place bez nazw, to na tabliczce podaj nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu. Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.

Termin:

Tabliczkę z numerem porządkowym umieść na budynku w ciągu 30 dni od dnia, w którym otrzymasz zawiadomienie o ustaleniu numeru.

Ważne!

Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.

Opłaty

* 17 zł za pełnomocnictwo.

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

 

WRAZ Z WNIOSKIEM O NADANIE NR PORZĄDKOWEGO NALEŻY DOŁĄCZYĆ ANKIETĘ DO EWIDENCJI ZBIORNIOKÓW BEZODPŁYWYOWYCH (dotyczy nieruchomości bez możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej)

Materiały

Wniosek o nadanie numeru porządkowego
wniosek​_o​_nadanie​_numeru​_porzadkowego.pdf 0.17MB
Ankieta do ewidencji zbiorników bezodpływowych
ankieta​_do​_ewidencji​_zbiornikow​_bezodplywowych.pdf 0.32MB
{"register":{"columns":[]}}