W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – składanie deklaracji od 1 lipca 2021

28.06.2021

Już od 1 lipca właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie przez profil zaufany albo podpis elektroniczny.

ceeb2

Wejdź na stronę https://zone.gunb.gov.pl/

Naciśnij – złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij

 

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli dom posiada źródła ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy.

Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.

Jeżeli źródła ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r.  deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Deklarację można również składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu w formie papierowej lub można wysłać na adres Urzędu Gminy przez operatora pocztowego:

- Formularz A – Budynki i lokale mieszkalne [Pobierz]

- Formularz B – Budynki i lokale niemieszkalne [Pobierz]

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można uzyskać na stronach internetowych:

lub w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 48 377 73 93, 48 377 73 43.

Ponadto należy pokreślić, iż niezłożenie deklaracji w terminie zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2127) podlega karze grzywny.

Anita Włodarczyk

{"register":{"columns":[]}}