W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XXXV

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XXXV Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 31.03.2022 r. na godz.17. 00. Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Parkowej 2 w Wieniawie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych, ćwiczeniach  oraz szkoleniach.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie za rok 2021. Druk nr 18/2022

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXIII.6.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 grudnia 2021 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2022 rok. Druk nr 19/2022

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wieniawa do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2022. Druk nr 20/2022

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu Gminy Wieniawa. Druk nr 17/2022

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieniawa w 2022 roku. Druk 16/2022

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038. Druk nr 21/2022

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022. Druk nr 22/2022

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Wieniawa.

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2022 r. poz. 559)

 

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
31.03.2022 09:46 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XXXV 1.0 31.03.2022 09:46 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}