W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Niebieska karta

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieskie Karty” określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia.

W dniu 19 lipca 2011 roku Zarządzeniem nr 48/2011 Wójta Gminy Wieniawa został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego celem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Wieniawie wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

  • • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieniawie
  • • Komendy Powiatowej Policji w Przysusze
  • • Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Wieniawie
  • • NZOZ w Wieniawie
  • • Publicznej Szkoły Podstawowej w Wieniawie
  • • Sądu Rejonowego w Przysusze
  • • OSP w Wieniawie

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” (cz.A). Przy założeniu "Niebieskiej Karty A" osoba pokrzywdzona otrzymuje formularz o nazwie "Niebieska Karta cz. B" z informacjami gdzie dodatkowo może otrzymać pomoc.

Po założeniu "Niebieskiej Karty cz. A" przez odpowiednie służby, karta jest przekazywana do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego.

Po zapoznaniu się z kartą Zespół zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym opracowywany jest plan pomocy dopasowany do potrzeb rodziny oraz uzupełniana jest "Niebieska Karta cz. C".

W kolejnym etapie Zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie stosowania przemocy na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest "Niebieska Karta D".

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami których dotyczy Niebieska Karta realizowany jest plan pomocy.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych.

PAMIĘTAJ:

 MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

 MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

 MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

 MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

 MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

PAMIĘTAJ!

  jeśli doznajesz przemocy

  lub wiesz, że ktoś jest krzywdzony

  lub stosujesz przemoc a chciałbyś inaczej reagować

 lub masz pytania czy wątpliwości dotyczące zjawiska przemocy napisz do nas: gops@gminawieniawa lub zadzwoń 48 375 79 11

Niezależnie od prowadzonej procedury Niebieskiej Karty, jeżeli czujesz się zagrożona/y lub istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa warto wezwać Policję.

TELEFONY   ZAUFANIA

Niebieska Linia.
Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie

801-120-002

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116-111


Możesz dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00. Więcej o telefonie 116-111 na stronie Otworzy się w nowym okniewww.116111.pl Możesz dzwonić codziennie w godzinach od 12.00 do 20.00. Więcej o telefonie 116-111 na stronie Otworzy się w nowym okniewww.116111.pl

Pomarańczowa Linia 1.

Pomaga rodzicom, których dzieci piją

801-140-068 

Pomarańczowa Linia 2. 

Pomaga rodzicom, których dzieci piją

800-479-064
Czynny: pon.-pt. w godz. 10-19.30Zielona linia.  Porady i informacje na temat HIV/AIDS

(22) 621-33-67Policyjny Telefon Zaufania - ogólnopolski

800-120-226


Narkotyki, narkomania.
Informacja, porada, wsparcie

801-199-990
Czynny codziennie od 16.00 do 21.00


Informacja i pomoc w problemach związanych z narkotykami

800-12-02-89
Czynne od pn. do pt., w godz. 10.00 - 17.00

Kryzysowy Telefon Zaufania

116-123


Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Więcej informacji na stronie Otworzy się w nowym oknie www.116123.edu.pl Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Więcej informacji na stronie Otworzy się w nowym oknie www.116123.edu.pl

 

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

(22) 628 01 20

{"register":{"columns":[]}}