W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

18.11.2022

Zdjęcie przedstawia po lewej stronie kobietę i mężczyznę w strojach biurowych, rozmawiających ze sobą, po prawej stronie na beżowym tle zarys grafiki z literą i oraz napis Informacja

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu odwoławczym od decyzji z dnia 25 października 2021 r., znak: WOOŚ-II.420.437.2019.MBR.34 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego - węzeł Radom południe (bez węzła) według wariantu inwestycyjnego (W2), zgromadzony został cały materiał dowodowy, w tym uzupełnienie raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przesłane  przy piśmie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 29 września 2022 r.

Biorąc pod uwagę powyższe strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, a przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań.

Materiały

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Zawiadomienie​_Generalnego​_Dyrektora​_Ochrony​_Środowiska.pdf 2.23MB
{"register":{"columns":[]}}