W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Oświata i sport

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

04.12.2020

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2020 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 1200. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Materiały

Zarzadzenie.124.2020
Zarzadzenie12420202020-12-04.pdf 0.81MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa.doc 0.10MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.03MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.03MB
Informacja​_o​_wynikach
Informacja​_o​_wynikach.pdf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:48 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 1.0 11.01.2022 08:48 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

08.04.2019

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2019 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 1200.O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.pdf 0.25MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_zarzadzenia
Zalacznik​_nr​_1​_do​_zarzadzenia.pdf 0.37MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa.pdf 0.36MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.03MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:48 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 1.0 11.01.2022 08:48 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

III otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

30.10.2018

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza III otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 7 listopada 2018 r. do godz. 1200.O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.pdf 0.39MB
Regulamin
Regulamin.pdf 0.38MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa.doc 0.07MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
III otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1.0 11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

07.05.2018

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza II konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 14 maja 2018 r. do godz. 1200.O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.pdf 0.33MB
Regulamin
Regulamin.pdf 0.38MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa.doc 0.07MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 1.0 11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

03.12.2018

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2018 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 19 marca 2018 r. do godz. 1200.O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.pdf 0.39MB
Regulamin
Regulamin.pdf 0.38MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa.doc 0.07MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 1.0 11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

14.03.2017

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2017 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 23 marca 2017 r.O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu).

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.pdf 0.33MB
Regulamin
Regulamin.pdf 0.38MB
Umowa
Umowa.pdf 0.45MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 1.0 11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

13.12.2016

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2016 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowaniem będa objęte zadania w zakresie działalności klubów biorących udział w rozgrywkach sportowych w piłce nożnej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r do godz. 12:00. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu). 

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.docx 0.02MB
Regulamin
Regulamin.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa
Zalacznik​_nr​_1​_do​_regulaminu​_-​_Umowa.docx 0.03MB
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta
Zalacznik​_nr​_2​_do​_regulaminu​_-​_Oferta.docx 0.02MB
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie
Zalacznik​_nr​_3​_do​_regulaminu​_-​_Sprawozdanie.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 1.0 11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa

28.04.2016

Wójt Gminy Wieniawa ogłasza konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa w 2016 roku, który skierowany jest do organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dofinansowaniem będa objęte zadania w następujących dyscyplinach sportowych:

-        Sekcja 1a – piłka nożna – seniorzy,

-        Sekcja 1b – piłka nożna – juniorzy,

-        Sekcja 2 – piłka ręczna,

-        Sekcja 3 – zapasy.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w Urzędzie Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłanie jej na w/w adres w terminie do dnia 9 maja 2016 r. O przystąpieniu do konkursu decyduje data wpływu oferty (potwierdzona pieczęcią wpływu)

Materiały

Zarzadzenie
Zarzadzenie.docx 0.02MB
Oferta
Oferta.docx 0.02MB
Umowa
Umowa.docx 0.03MB
Sprawozdanie
Sprawozdanie.docx 0.02MB
Regulamin
Regulamin.docx 0.03MB
Informacja​_o​_wynikach​_konkursu​_-​_sekcja​_2​_i​_3
Informacja​_o​_wynikach​_konkursu​_-​_sekcja​_2​_i​_3.pdf 0.12MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieniawa 1.0 11.01.2022 08:47 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2022 roku oraz statystycznej liczbie dzieci w Gminie Wieniawa

obowiązującej od 1 stycznia 2022 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930 ze zm.) Gmina Wieniawa ogłasza:

  1. Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych SIO wg stanu na dzień 30.09.2021 r.

(w tym uczniów z niepełnosprawnością):

  • w przedszkolach 116 (2)
  • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 50 (2)
  1. Podstawowa kwota dotacji:
  • w przedszkolach 13 393,53 zł
  • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 9 875,44 zł

Wójt Gminy Wieniawa
mgr inż. Krzysztof Sobczak

{"register":{"columns":[]}}