W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

20.04.2023

MRIPS_flagi

Gmina Wieniawa przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

DOFINANSOWANIE - 407 567,23 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 407 567,23 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu: możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym; ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia; przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta, m.in. przy: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. teatr, kino, wystawy). Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

W 2023 roku usługą asystencji osobistej objętych będzie 12 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 720 godzin rocznie.

{"register":{"columns":[]}}