W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XLI

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561 ) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021 r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa

zwołuję

XLI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 27.10.2022 r. na godz.17.00. Sesja odbędzie się w budynku świetlicy wiejskiej w Kłudnie.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XLI sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038. Druk nr 57/2022

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Wieniawa na rok 2022. Druk nr 58/2022

5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Wieniawa. Druk nr 59/2022

6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawa do ustalenia zwrotu rodzicom, kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4a, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. Druk nr 60/2022

7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wieniawa dotycząca dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Radnych złożonych do dn. 30 kwietnia 2022 roku.

8.Informacja Wójta Gminy Wieniawa dotycząca dokonanej analizy oświadczeń majątkowych Dyrektorów i Kierowników oraz osób upoważnionych do wydawania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych do dn. 30 kwietnia 2022 roku.

9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieniawa za rok szkolny 2021/2022.

10. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2022 r. poz. 559)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
26.10.2022 08:44 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Martyna Kowalewska-Gruchot
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XLI 1.0 26.10.2022 08:44 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}