W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok

31.12.2021

nowy harmonogram odpadow

Odbiór odpadów realizowany jest przez ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WIENIAWIE.

W dniu odbioru odpady należy wystawić do godziny 7:00, natomiast odbiór odpadów realizowany jest od godziny 7:00 do godziny 17:00.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 48 377 73 43.

Urząd Gminy Wieniawa informuje, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona przez właściciela nieruchomości na rzecz Gminy. Opłata powinna być wnoszona na indywidualny rachunek bankowy bez wezwania, w wysokości określonej w złożonej przez niego deklaracji. Wobec powyższego Urząd Gminy Wieniawa nie jest zobowiązany do wystawiania właścicielom nieruchomości faktur oraz formularzy wpłat za realizację usług odbioru odpadów komunalnych. Opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z góry za każdy miesiąc w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca. Płatności można dokonać również w budynku Urzędu Gminy za pomocą karty bankomatowej.

 

Urząd Gminy Wieniawa tel. 48 673 00 01

Reklamacje/ Deklaracje/ Opłaty za odpady tel. 48 377 73 43

Upomnienia tel. 48 377 73 82Piątka za segregację

 

Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Zaskoczony? Sprawdź, jak to działa. <źródło: naszesmieci.mos.gov.pl>

 

tekstrejon 2rejon 3informacja

Zgodnie z uchwałą Nr XXIV.7.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieniawa właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w podziale na frakcje: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz popiół.

Zasady segregacji odpadów komunalnych.

banner

Segregując pamiętaj o tym, aby:

* zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do worka;

* wiązać i zapełniać worki minimum do połowy.

{"register":{"columns":[]}}