W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

20.02.2017

Wójt Gminy Wieniawa działając na podstawie art. 6 ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych: projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wieniawa.

Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się z projektem uchwały Rady Gminy w Wieniawie sporządzony przez Wójta Gminy Wieniawa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami w postaci diagnozy potwierdzającej spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek do ich wyznaczenia i mapy wskazującej granice tych obszarów.

            Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są interesariusze, w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

            Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wieniawa.

Konsultacje przeprowadzone będą od 28.02.2017 r. do 31.03.2017 r. w formie:

  1. Zbierania uwag, opinii i propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnych formularzy zgłoszeniowych. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a)    drogą elektroniczną na adres: konsultacje@gminawieniawa.pl

b)   drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Wieniawie, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa

c)    bezpośrednio do Urzędu Gminy w Wieniawie, pok. 14, ul. Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa, w godzinach pracy urzędu poniedziałek 07:30-17:00, wtorek-czwartek 07:30-15:30, piątek 07:30-14:00.

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego omówienie metody wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Wieniawa, które odbędzie się 6 marca 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie.
  2. Ankiety.

Projekt uchwały wraz z załącznikami i formularzami zgłoszeniowymi do pobrania dostępne będą od dnia 28.02.2017 roku:

a)    na stronie internetowej Gminy Wieniawa www.gminawieniawa.pl (zakładka: Aktualności) i Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gminny Program Rewitalizacji

b)    w punkcje informacyjnym w Urzędzie Gminy w Wieniawie w godzinach pracy urzędu

c)    w pokoju nr 16  Urzędu Gminy.

Nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

a)    z datą wpływu przed 28 lutego br. oraz po 31 marca br.,

b)    przesłane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym (za wyjątkiem propozycji, opinii i uwag zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Gminy Wieniawa.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 09:02 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Jędrys
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych 1.0 11.01.2022 09:02 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}