W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kolonie dla dzieci rolników

22.05.2024

w_gorach1

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. 

Planowane miejsca kolonii: 

MORZE - Gościno k/Kołobrzegu i GÓRY - Biały Dunajec k/Zakopanego

Obraz

Planowane terminy turnusów: 

1. 29.06.-07.07.2024 

2. 08.07.-16.07.2024 

3. 17.07.-25.07.2024 

4. 26.07.-03.08.2024 

5. 04.08.-12.08.2024 

6. 13.08.-21.08.2024 

7. 22.08.-30.08.2024 

obraz

obraz

Koszt kolonii dla jednej osoby wynosi 1800,00 zł, z tego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 1200,00 zł. 

Cena obejmuje – transport autokarowy (miejsce zbiórki na terenie Gminy), zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu itd.).

WARUNKI, KTÓRE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY DZIECKO MOGŁO SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA:
1. Dzieci w wieku 7 — 16 lat, czyli dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 roku
2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) – jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę / emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania turnusu kolonijnego.

1. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:
2. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)
3. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)
oraz, jeśli dotyczy:
1. Oświadczenie – jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS
2. Kopia właściwego orzeczenia sądu – w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

JAK SKOMPLETOWAĆ / DOSTARCZYĆ DOKUMENTY:
W załączeniu przekazujemy nast. dokumenty:
1. Oferta wypoczynku,
2. Informacje dla rodziców,
3. Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku (3 strony),
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wieniawie ul. Kochanowskiego 88, pok. nr 16 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Numer telefonu do kontaktu: 48 377 73 41.

Materiały

1. Program góry 2024
1​_Program​_góry​_2024.pdf 0.43MB
1. Program morze 2024
1​_Program​_morze​_2024.pdf 0.29MB
2. Informacje dla Rodziców KRUS LATO 2024
2​_Informacje​_dla​_Rodziców​_KRUS​_LATO​_2024.pdf 0.25MB
3. Regulamin uczestnika wypoczynku
3​_Regulamin​_uczestnika​_wypoczynku.pdf 0.08MB
4. Karta​_kwalifikacyjna KRUS​_2024​_LATO
4​_Karta​_kwalifikacyjna​_KRUS​_2024​_LATO.pdf 0.27MB
5. Oświadczenie​_ inne nazwisko dziecka i rodzica
7​_Oświadczenie​_​_inne​_nazwisko​_dziecka​_i​_rodzica.pdf 0.12MB
{"register":{"columns":[]}}