W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie

16.08.2017

Wójt Gminy Wieniawa zawiadamia o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Wieniawie Uchwały Nr XX.168.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa. Ww. zmiana studium dotyczy obszaru w granicach administracyjnych Gminy Wieniawa. Przedmiotem zmiany studium będzie wprowadzenie zmian w części graficznej i tekstowej obowiązującego studium.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż wnioski do ww. dokumentu mogą być składane w terminie do 8 września 2017 roku w siedzibie Urzędu lub przesłane na adres Urzędu Gminy:

Urząd Gminy w Wieniawie,

ul. Kochanowskiego 88,

26-432 Wieniawa.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wzór wniosku stanowi załącznik do ogłoszenia.

Wójt Gminy Wieniawa

Materiały

Wniosek
Wniosek.docx 0.01MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.01.2022 09:03 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Kołtonowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie 1.0 11.01.2022 09:03 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}