W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zostało już tylko 15 dni na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

15.06.2022

Czas na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r., jeżeli nie zgłosiłeś czym ogrzewasz dom, możesz zapłacić karę nawet 5000 zł.

ogrzewanie

Wójt Gminy Wieniawa przypomina, że do 30.06.2022 r. każdy właściciel bądź zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (dotyczy budynków zamieszkałych stale i czasowo).

Deklaracja dotyczy źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej – czyli przez internet – jest to najszybszy
i najwygodniejszy sposób. Wtedy deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

W formie papierowej – wypełniony dokument będzie można wysłać listem albo złożyć tut. urzędzie.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracja zawierać będzie takie informacje jak:

– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu na adres miejsca zamieszkania lub siedziby

– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw

– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach

– numer telefonu i adres e-mail właściciela lub zarządcy (opcjonalnie)

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Termin złożenia deklaracji to 12 miesięcy dla budynków już istniejących, i 14 dni od uruchomienia źródła ciepła w przypadku budynków nowowybudowanych.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl

Nie odkładajmy złożenia deklaracji na później tym bardziej, że nie przekazanie wymaganych informacji może skutkować nałożeniem kary grzywny dla osoby, która w terminie nie dopełni tego obowiązku.

- Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

- Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

{"register":{"columns":[]}}