W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Przeniesienie decyzji WZ

Przeniesienie decyzji o ustalenie warunków zabudowy

Informacje ws. przeniesienia decyzji o ustalenie warunków zabudowy można uzyskać w pokoju w pok. nr 10 (I piętro)

Niniejsze sprawy prowadzi:

Andrzej Adamczyk

 tel. 48 377 73 74

e-mail: andrzej.adamczyk@gminawieniawa.pl

Opis procedury: organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy zobowiązany jest do jej przeniesienia na rzecz innego podmiotu. Warunkiem koniecznym jest zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, a także przyjęcie przez przenoszącego wszystkich warunków zawartych w tej decyzji. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć do Wójta Gminy Wieniawa, organu, który wydał decyzję. Stronami w postępowaniu o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Kto może załatwić sprawę?

Każdy może złożyć wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości, czy też posiadać innego tytułu do dysponowania nieruchomością, której dotyczy wniosek.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Wieniawie, Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 10, tel. 48 377 73 74

Termin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

* wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy,
* Zgodę strony, dla której została wydana decyzja o warunkach zabudowy, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu lub dokument potwierdzający prawo do władania nieruchomością, na której znajduje się inwestycja.
* pełnomocnictwo lub upoważnienie w przypadku pełnomocnictwa,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej,

Opłaty

* 56 zł.
* 17 zł za pełnomocnictwo.

Tryb odwoławczy

Każda ze stron postępowania administracyjnego może złożyć odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu  za pośrednictwem Wójta Gminy Wieniawa, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Materiały

Wniosek o przeniesienie decyzji
wniosek​_przeniesienie.pdf 0.10MB
{"register":{"columns":[]}}