W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Dotacja do wymiany źródeł ciepła do 90%

07.02.2022

Od dnia 25.01.2022 r. rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze.

czyste_powietrze_logo

Aktualnie istnieje możliwość dofinansowania do wymiany źródła ciepła w formie dotacji w wysokości:

1) do 90% dla gospodarstw w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:          
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,       
• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,   
• lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;            

2) do 60% dla gospodarstw w których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:          
• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym      
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym;    

3) do 30% dla wnioskodawców o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

W Urzędzie Gminy Wieniawa znajduje się PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE, który świadczy pomoc dla mieszkańców gminy. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00 lub po uzgodnieniu telefonicznym pod nr 48 673 00 01.        

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa mazowieckiego:     
1. od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły spełniające normy emisyjne zgodne
z wymogami ekoprojektu (czyli wynikającej z treści rozporządzenia Komisji UE, które można znaleźć na stronie Ministerstwa Energii),  

2. do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,              
3. do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
4. użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
5. posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.    

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

{"register":{"columns":[]}}