W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja Rady Gminy Wieniawa

30.11.2021

Rada Gminy Wieniawa informuje, że w dniu 02.12.2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Parkowej 2 w Wieniawie o godz.17.00 odbędzie się Łączone posiedzenie Komisji Rady Gminy Wieniawa.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok.

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

5.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2022 rok.
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2022 roku.

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022  rok.

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wieniawa.

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości diet dla Radnych  Rady Gminy Wieniawa.

10. Opiniowanie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XIV.17.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 27 listopada 2019 roku  sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z terenu Gminy Wieniawa.

11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wieniawa na lata 2021-2024.

12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXV.5.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2021 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na rok 2021.                 

 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości od strony północnej nr 328/5 w miejscowości Komorów, gmina Wieniawa                                                                                                                   

 14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2021-2038.

15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2021

16 . Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wieniawa.

17. Analiza pism przychodzących do Rady Gminy.

18.Sprawy Różne

19 .Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Hadas

Materiały

Informacja​_dot.​_posiedzenia​_Komisji​_Rady​_Gminy​_Wieniawa
Informacja​_dot​_posiedzenia​_Komisji​_Rady​_Gminy​_Wieniawa.pdf 0.09MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
04.01.2022 14:41 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja Rady Gminy Wieniawa 1.0 04.01.2022 14:41 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}