W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja XLIV - Nadzwyczajna

ZAWIADOMIENIE
Działając na  podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559,583) oraz na podstawie §10 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.
zwołuję
XLIV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 09.01.23 r. na godz. 16.30 Sesja odbędzie się Budynku Świetlicy Wiejskiej w Kłudnie.
Porządek dzienny obrad :
1. Otwarcie XLIV sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Druk nr 4/2023
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok  2023 w Gminie Wieniawa. Druk nr 2/2023
5. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III.7.2018 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Druk nr 3/2023
6. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII.2.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Druk nr 1/2023
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2023-2038.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023. 
9. Sprawy różne.                                                                                                                                              
10. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Wieniawa.

Podstawa prawna urlopowania:
Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2022 r. poz. 559,583) 
Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:
https://wieniawa.wideosesja.pl/

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.01.2023 16:28 Jarosiński Jarosław
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Kamila Gajkowska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Sesja XLIV - Nadzwyczajna 1.0 07.01.2023 16:28 Jarosiński Jarosław

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}