W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Sesja X - Nadzwyczajna

04.07.2019

      ZAWIADOMIENIE

  Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 31 Uchwały Rady Gminy w Wieniawie z dnia 12 października 2018r. Nr XLVII.401.2018 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

 X Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy w Wieniawie na dzień 5 Lipiec 2019 roku na godz. 9.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wieniawie przy ulicy Kochanowskiego 88.

Porządek dzienny obrad :

  1. Otwarcie X Sesji Nadzwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok. Druk nr 82
  4. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntów od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych. Druk nr 83
  5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wieniawa. Druk nr 84
  6. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Przysusze na uchwałę Nr XVII/143/2016 Rady Gminy Wieniawa z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Wydział VIII Zamiejscowy Radomiu. Druk nr 85
  7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie obowiązania leasingowego na samochód marki SKODA Octavia 2.0 TDI SCR Style dla Urzędu Gminy w Wieniawie. Druk nr 86
  8. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Druk nr 87
  9. Projekt uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019-2034. Druk nr 88
  10. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy w Wieniawie.

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm. ).

{"register":{"columns":[]}}