W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy
2022-08-31 17:00
 

Budynek Spółdzielni Socjalnej ,,Leśny Zakątek’’, Kłudno Kłudno 5. 
 • KIEDY

  31 sierpnia 2022 (środa)

  godz. 17:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Budynek Spółdzielni Socjalnej ,,Leśny Zakątek’’

  Kłudno Kłudno 5.

logo

ZAWIADOMIENIE

Działając na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559) oraz na podstawie §10 ust. 1 i 2  Uchwały Rady Gminy Wieniawa z dnia 15 czerwca 2021r. Nr XXVII.5.2021 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wieniawa.

zwołuję

XXXIX Sesję Rady Gminy Wieniawa na dzień 31.08.2022 r. na godz.17. 00. Sesja odbędzie się w budynku spółdzielni socjalnej ,,Leśny Zakątek’’, Kłudno 5.

Porządek dzienny obrad :

1. Otwarcie XXXIX sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Wieniawa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2022-2038. Druk nr 52/2022

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.  Druk nr 51/2022

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVIII.17.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wieniawa na 2022 rok. Druk nr 46/2022

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Wieniawa za 2021 rok. Druk nr 47/2022

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Wieniawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2022-2023. Druk nr 49/2022

9. Podjęcie uchwały w sprawie intencji utworzenia przez Gminę Wieniawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Druk nr 48/2022

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wieniawa na rok szkolny 2022/2023. Druk nr 50/2022

11. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Wieniawa.

 

Podstawa prawna urlopowania:

Art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U 2022 r. poz. 559)

Poniżej link do obrad z transmisji Sesji Rady Gminy Wieniawa:

https://wieniawa.wideosesja.pl/

{"register":{"columns":[]}}